Héctor Moreno: «La salinitat creixent a l’arrossar pot combatre’s recuperant períodes més llargs d’inundació»

Malgrat la proximitat de l’Albufera al mar, els processos d’intrusió d’aigües salines al sistema no han sigut objecte d’estudi fins fa poc. Héctor Moreno, enginyer agrònom, professor de la Universitat Politècnica de València i membre del grup d’investigació del Centre Valencià d’Estudis del Reg, porta anys dedicat a l’estudi de dos recursos fonamentals a l’aiguamoll: l’aigua i el sòl. La seua tesi doctoral, publicada en 2013, i les investigacions posteriors proven l’augment de la salinitat als arrossars, sobretot a la zona nord.
V. L.
4 juliol, 2019

Héctor Moreno al seu despatx, davant un mapa de l'Albufera (foto: V. L.)

[Entrevista associada al reportatge de portada del numero 1 de L’Amfibi: “L’aigua de l’Albufera apunta signes de recuperació malgrat la falta d’aportacions i la reducció de la inundació hivernal”]

—En què consisteix la investigació?

—En estudiar la variació de la qualitat de les aigües, tant en el temps com en l’espai, i les característiques dels sòls de l’arrossar, principalment de les zones més pròximes al lluent, relacionant-les amb la salinitat. La investigació se centra en els tancats perquè és on la producció d’arròs ve manifestant problemes derivats de l’excés de sal en el sòl, mentre que en les zones altes del parc no trobem este problema.

«Pot passar que la sal s’acumule i acabe provocant una baixada en el rendiment del cultiu de l’arròs»

—Com es mesura la salinitat i la qualitat de l’aigua? 

—Tenim instal·lats més de cent cinquanta piezòmetres que encara hui continuen registrant dades de l’aigua del freàtic, la qual és de naturalesa salina, de l’aigua dels camps d’arròs i també de la de les séquies. A més, a partir de mostres de sòls, estem analitzant la salinitat d’estos a diferents profunditats.

—Quins són els resultats?

—Hi ha una gran diferència entre la zona sud, regada amb aigües del Xúquer, i la zona nord, on l’aigua per al reg dels arrossars prové de la séquia de Favara o de la séquia de l’Or i la depuradora de Pinedo. L’aigua del nord és de pitjor qualitat. Això pot resultar obvi, i els agricultors ho saben, però no s’havia demostrat empíricament. A més, entre 2010 i 2017, esta mateixa zona ha experimentat un increment constant de la salinitat del sòl.

—Té relació la menor qualitat de l’aigua amb l’augment de la salinitat?

—L’increment de la salinitat a la superficie del sòl pot respondre a dues raons: la primera, que tinguem una capa freàtica molt salina que estiga pujant i aporte sals a les aigües superficials; i, la segona, que l’aigua que ve del nord, de pitjor qualitat, tinga més salinitat que la de la zona sud. Esta segona causa és una de les principals hipòtesis que considerem a hores d’ara. 

—Poden perjudicar estos nivells de sal a l’arrossar?

—De moment, els nivells de salinitat a la zona nord són tolerables, però, si es continua regant amb este tipus d’aigua, pot ocórrer que la sal s’acumule i acabe provocant una baixada en el rendiment del cultiu de l’arròs. Això ja està ocorrent en zones pròximes a la Devesa i el mar, on les característiques del sòl, més sorrenc, comporten filtracions i un excés de sal als arrossars.

—Com es pot combatre la intrusió salina?

—Els sòls se salinitzen quan no hi ha aigua en superfície i les sals ascendeixen per capil·laritat. Per això, els arrossars del parc natural haurien d’estar coberts d’aigua el major temps possible. No hi ha dubte que amb aigua de qualitat i una perellonà el més llarga possible, es desplaça cap avall l’aigua salina del freàtic. En qualsevol cas, és necessari investigar per a determinar amb dades on hi ha major risc potencial.

Share This