Xúquer Viu denuncia la «irresponsabilitat» del transvasament al Vinalopó

L'Amfibi
3 octubre, 2023

El conveni signat el passat 17 d’octubre a Asp entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i la Junta d’Usuaris del Vinalopó, pel qual es transvasaran, com a mínim, 278 hm3 d’aigua del Xúquer cap al Vinalopó, és, segons la plataforma Xúquer Viu, «una irresponsabilitat que va en contra de qualsevol lògica en una situació de reducció de les precipitacions», especialment tractant-se d’un riu «sobreexplotat», i que «condiciona el bon estat ecològic del riu i de l’Albufera».

Tot i que des de la CHX asseguren que sols s’enviaran aigües sobrants per a contribuir a la recuperació dels aqüífers sobreexplotats, esta plataforma cívica insisteix en denunciar «un acord polític que té com a finalitat acontentar unes demandes insostenibles i subvencionar el preu de l’aigua transvasada». De fet, recorda que el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) va anul·lar esta declaració d’aqüífers en risc acordada per la CHX en setembre de 2020 i, per tant, els programes d’actuació per a la recuperació d’eixes masses d’aigua aprovats en 2022 han quedat sense efecte. A propòsit, Xúquer Viu explica que «resulta completament incongruent que la Junta d’Usuaris del Vinalopó recórrega la declaració de sobreexplotació dels aqüífers per considerar-la innecessària, argumentant que hi ha una tendència a la millora quantitativa dels aqüífers, i la Justícia els hi done la raó; i, al mateix temps, s’hagen transvasat del Xúquer 20 hm3/any tant en 2022 com en 2023».

El del Xúquer-Vinalopó és un transvasament d’aigües sobrants que, per definició, no pot ser prefixat en termes de volums mínims en un conveni a 10 anys, sinó que han d’establir-se any a any, depenent de les circumstàncies puntuals. No fer-ho així, afirmen des de la plataforma, significa «despertar unes expectatives entre els usuaris de la conca receptora, que en cas de que no es pogueren complir generaria conflictes, com passa amb el Tajo-Segura». El col·lectiu es planteja acudir a Europa i als tribunals davant el conveni aprovat.

Foto: L’assut de la Marquesa, a Cullera (Xúquer Viu).

ETIQUETES: aigua

Versión en castellano:

Xúquer Viu denuncia la «irresponsabilitat» del transvasament al Vinalopó

El convenio firmado el pasado 17 de octubre en Aspe entre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Junta de Usuarios del Vinalopó, por el que se trasvasarán como mínimo 278 hm³ de agua del Júcar al Vinalopó, es, según la plataforma Xúquer Viu, «una irresponsabilidad que va en contra de cualquier lógica en una situación de reducción de las precipitaciones», especialmente tratándose de un río «sobreexplotado», y que «condiciona el buen estado ecológico del río y de L’Albufera».

A pesar de que desde la CHJ aseguran que solo se enviarán aguas sobrantes para contribuir a la recuperación de los acuíferos sobreexplotados, esta plataforma cívica insiste en denunciar «un acuerdo político que tiene como finalidad contentar unas demandas insostenibles y subvencionar el precio del agua trasvasada». De hecho, recuerda que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anuló esta declaración de acuíferos en riesgo acordada por la CHJ en septiembre de 2020 y, por lo tanto, los programas de actuación para la recuperación de esas masas de agua aprobados en 2022 han quedado sin efecto. A propósito, Xúquer Viu explica que «resulta completamente incongruente que la Junta de Usuarios del Vinalopó recurra la declaración de sobreexplotación de los acuíferos por considerarla innecesaria, argumentando que hay una tendencia a la mejora cuantitativa de los acuíferos, y la Justicia les dé la razón; y, al mismo tiempo, se hayan trasvasado del Júcar 20 hm³/año tanto en 2022 como en 2023».

El del Júcar-Vinalopó es un trasvase de aguas sobrantes que, por definición, no puede ser prefijado en términos de volúmenes mínimos en un convenio a 10 años, sino que tienen que establecerse año a año, dependiendo de las circunstancias puntuales. No hacerlo así, afirman desde la plataforma, significa «despertar unas expectativas entre los usuarios de la cuenca receptora que, en caso de que no se pudieron cumplir, generaría conflictos, como pasa con el Tajo-Segura». El colectivo se plantea acudir a Europa y a los tribunales ante el convenio aprobado.

Share This