València, «ciutat d’aiguamoll»

L'Amfibi
29 juny, 2022

Vista de l’Albufera des d’una de les calades fixes del llac (foto: V. L.).

València ha rebut l’acreditació de Ciutat d’Aiguamoll que atorga la Convenció Internacional sobre els Aiguamolls (Conveni de Ramsar) «en reconeixement als seus excepcionals esforços per salvaguardar els aiguamolls urbans per a les persones i la naturalesa». La ciutat se suma a altres 42 localitats de 17 països que, com ella, han rebut el guardó.

A propòsit d’este reconeixement, obtingut durant la reunió del Comitè Permanent de la Convenció el passat 26 de maig, l’alcalde Joan Ribó va destacar l’increment de la inversió per part de l’Ajuntament de València en més d’un 80 per cent entre 2015 i l’actualitat, passant de 1,9 a 3,6 milions d’euros anuals. També va subratllar «l’acord històric» aconseguit entre les diferents administracions implicades en la gestió de l’aiguamoll per a definir, dins del nou cicle de planificació hidrològica, una aportació suplementària de 60 hectòmetres cúbics anuals per al llac.

El Conveni de Ramsar

La Convenció Internacional sobre els Aiguamolls, coneguda com a Conveni de Ramsar per la ciutat iraniana on es va signar en 1971, té com a principal objectiu «la conservació i l’ús racional dels aiguamolls mitjançant accions locals, regionals i nacionals i gràcies a la cooperació internacional, com a contribució a l’assoliment d’un desenvolupament sostenible a tot el món». Des de 2015, atorga les acreditacions Ciutat d’Aiguamoll.

La secretària general de la convenció, Martha Rojas, va dir que «el sistema d’acreditació de Ciutat d’Aiguamoll és una excel·lent oportunitat perquè les ciutats i els governs locals integren la conservació i la gestió sostenible dels aiguamolls amb el desenvolupament sostenible i la prestació de serveis vitals». Rojas va destacar que, «en el marc de la creixent pressió per a tractar conjuntament les crisis del clima, la contaminació i la biodiversitat, els aiguamolls urbans ofereixen valuoses solucions fonamentades en la naturalesa per a aconseguir societats més sanes, pròsperes i sostenibles».

Versión en castellano:

València, «ciudad de humedal»

València ha recibido la acreditación de Ciudad de Humedal que otorga la Convención Internacional sobre los Humedales (Convenio de Ramsar) «en reconocimiento a sus excepcionales esfuerzos por salvaguardar los humedales urbanos para las personas y la naturaleza». La ciudad se suma a otras 42 localidades de 17 países que, como ella, han recibido el galardón.

A propósito de este reconocimiento, obtenido durante la reunión del Comité Permanente de la Convención el pasado 26 de mayo, el alcalde Joan Ribó destacó el incremento de la inversión por parte del Ayuntamiento de València en más de un 80 por ciento entre 2015 y la actualidad, pasando de 1,9 a 3,6 millones de euros anuales. También subrayó «el acuerdo histórico» logrado entre las diferentes administraciones implicadas en la gestión del humedal para definir, dentro del nuevo ciclo de planificación hidrológica, una aportación suplementaria de 60 hectómetros cúbicos anuales para el lago.

El Convenio de Ramsar

La Convención Internacional sobre los Humedales, conocida como Convenio de Ramsar por la ciudad iraní donde se firmó en 1971, tiene como principal objetivo «la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo». Desde 2015, otorga las acreditaciones Ciudad de Humedal.

La secretaria general de la convención, Martha Rojas, dijo que «el sistema de acreditación de Ciudad de Humedal es una excelente oportunidad para que las ciudades y los gobiernos locales integren la conservación y la gestión sostenible de los humedales con el desarrollo sostenible y la prestación de servicios vitales». Rojas destacó que, «en el marco de la creciente presión para tratar conjuntamente las crisis del clima, la contaminación y la biodiversidad, los humedales urbanos ofrecen valiosas soluciones fundamentadas en la naturaleza para conseguir sociedades más sanas, prósperas y sostenibles».

 

Share This