Alfafar dedica el centre d’interpretació de l’arròs a Sebastià Bou

Molts retindran per sempre el record de Sebastià Bou Torrent, Bola (1929-2022), soltant una descàrrega improvisada de sentit comú, la imatge perpètua d’este llaurador de llauradors amb el mocador al cap nuat al front. Sebastianet el del mocaoret, també així el coneixien a...

Read More