Reflexions davant el paquet de mesures agroambientals de la nova PAC

1 febrer, 2021

Després de més de trenta anys d’aplicació d’ajudes agroambientals en els arrossars de l’Albufera i quan està a punt d’iniciar-se un nou cicle en la Política Agrícola Comú (PAC), és moment de valorar i reflexionar sobre els efectes que estes mesures han tingut en l’aiguamoll.

Malgrat tractar-se de compromisos que voluntàriament han assumit els agricultors per a millorar la qualitat ambiental de l’ecosistema agrícola a canvi d’una compensació econòmica, els resultats no han sigut els esperats. Molts dels valors ambientals reconeguts en estos arrossars, com la seua funció d’hàbitat per a l’alimentació de les aus aquàtiques o la seua condició d’ecosistema aquàtic fonamental per al desenvolupament d’importants comunitats de fauna i flora, s’han vist minvats als darrers anys per diferents motius. La reducció de la superfície inundada i de la duració dels períodes d’inundació, l’avançament dels treballs de llaurança i una discutible gestió dels restolls després de la collita són aspectes que semblen haver influït en un empobriment dels arrossars com a ecosistema aquàtic durant el període de no cultiu. I, per si això fóra poc, la falta d’indicadors clars i l’absència d’un seguiment efectiu dels resultats aconseguits amb estes mesures compliquen la possibilitat de dissenyar i traçar noves vies i alternatives per a la nova PAC.

De qualsevol forma, els elements claus semblen clars: una inundació prolongada en extensió i temps i una adequada planificació dels treballs en el camp. L’Amfibi repassa tots estos temes en este número, tractant des de diferents punts de vista els aspectes que han de permetre dissenyar un nou paquet de mesures i compromisos agroambientals que, efectivament, permeten aconseguir els objectius per als quals van ser dissenyats i milloren un sector agrícola enfrontat a massa incerteses.

Els problemes que acuiten el sector de l’arròs són molts i la majoria poca cosa tenen a vore amb la biodiversitat o els valors ambientals de l’arrossar. No obstant això, la important funció que compleix este cultiu com a hàbitat alternatiu per al manteniment i la conservació de milers d’aus aquàtiques a Europa ha de ser tingut en compte com a punt fort per a dissenyar unes mesures agrícoles compromeses a garantir i conservar un sector productiu clau en el sosteniment del Parc Natural de l’Albufera.

Share This