Pluges de primavera

Després d'un hivern sec i calorós, les precipitacions acumulades entre març i maig van fer que la passada primavera fora excepcionalment plujosa. Entre les conseqüències per a l’Albufera, la prolongació de la inundació de l'arrossar, el retard de la sembra i desembassaments tècnics des de Tous que signifiquen una important dotació d'aigua a l'estiu.
Bosco Dies
29 juny, 2022

El camí Vell de la Devesa, inundat per la pluja (foto: V. L.)

Després d’un dels hiverns més secs i calorosos de les últimes dècades, la inestabilitat atmosfèrica va caracteritzar els mesos de març i abril. Les precipitacions, generalitzades i excepcionals, com molt poques vegades des de mitjan segle XX, van superar en algunes localitats de la Comunitat Valenciana els 1.300 litres per metre quadrat. Segons dades d’Avamet, a l’Albufera van destacar els 400 litres caiguts al Racó de l’Olla, els 450 de Sueca i Catarroja i els 513 del Romaní.

La inestabilitat es va iniciar el 4 de març amb l’arribada d’una primera depressió que va portar les primeres pluges. Li va seguir la borrasca Cèlia, que va afectar especialment el sud peninsular i que, en afeblir-se a mitjan mes, va provocar un extraordinari episodi de calitja per intrusió de pols d’origen saharià. El pas de Cèlia va obrir la porta a una sèrie de borrasques que van donar pluges intenses al nostre territori, mantingudes quasi sense interrupció entre el 16 i el 23 de març. Abril va continuar amb baixes temperatures i pluges persistents que van durar fins als primers dies de maig.

A causa de la pluja, a l’Albufera, el drenatge primaveral dels arrossars ha sigut molt complicat. Àmplies zones de la marjal han romàs inundades fins ben entrat el mes de maig, la qual cosa ha impossibilitat la llaurada dels camps, habitual entre març i abril, i ha retardat diverses setmanes la sembra de l’arròs.

Una altra de les conseqüències d’esta primavera passada per aigua, en este cas positiva, ha sigut la materialització del compromís de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de programar desembassaments tècnics des de Tous amb destinació a l’Albufera, una aportació que tindrà caràcter exclusivament mediambiental i que circularà pel Canal Xúquer-Túria fins al barranc de Beniparrell, des d’on arribarà al llac.

Versión en castellano:

Lluvias de primavera

Tras un invierno seco y caluroso, las precipitaciones acumuladas entre marzo y mayo hicieron que la pasada primavera fuera excepcionalmente lluviosa. Entre las consecuencias para L’Albufera, la prolongación de la inundación del arrozal, el retraso de la siembra y desembalses técnicos desde Tous que significan una importante dotación de agua en verano.

Después de uno de los inviernos más secos y calurosos de las últimas décadas, la inestabilidad atmosférica caracterizó los meses de marzo y abril. Las precipitaciones, generalizadas y excepcionales, como muy pocas veces desde mediados del siglo XX, superaron en algunas localidades de la Comunitat Valenciana los 1.300 litros por metro cuadrado. Según datos de Avamet, en L’Albufera destacaron los 400 litros caídos en el Racó de l’Olla, los 450 de Sueca y Catarroja y los 513 de El Romaní.

La inestabilidad se inició el 4 de marzo con la llegada de una primera depresión que trajo las primeras lluvias. Le siguió la borrasca Celia, que afectó especialmente al sur peninsular y que, al debilitarse a mediados de mes, provocó un extraordinario episodio de calima por intrusión de polvo de origen sahariano. El paso de Celia abrió la puerta a una serie de borrascas que dieron lluvias intensas en nuestro territorio, mantenidas casi sin interrupción entre el 16 y el 23 de marzo. Abril continuó con bajas temperaturas y lluvias persistentes que duraron hasta los primeros días de mayo.

Debido a las lluvia, en L’Albufera, el drenaje primaveral de los arrozales ha sido muy complicado. Amplias zonas del marjal han permanecido inundadas hasta bien entrado el mes de mayo, lo que ha imposibilitado la labranza de los campos, habitual entre marzo y abril, y ha retrasado varias semanas la siembra del arroz.

Otra de las consecuencias de esta primavera pasada por agua, en este caso positiva, ha sido la materialización del compromiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar de programar desembalses técnicos desde Tous con destino a L’Albufera, una aportación que tendrá carácter exclusivamente medioambiental y que circulará por el Canal Júcar-Turia hasta el barranco de Beniparrell, desde donde alcanzará el lago.

Share This