Nova web per a celebrar els 10 anys de Birding Albufera

Des de 2008, més de 150 persones han col·laborat en un projecte que reuneix informació sobre les aus de l’Albufera i promou el coneixement i la conservació dels seus valors naturals i culturals.
4 juliol, 2019

Tètols i gavines acudint al reclam d'un tractor fanguejant. De fons, la casa de Lliberós (foto: Vicent Llorens).

Després de fer deu anys en 2018, el portal web Birding Albufera (birdingalbufera.es), un projecte de ciència ciutadana emprès pels ornitòlegs aficionats Bosco i Nacho Dies, estrena nova pàgina sota la gestió de la Fundació Assut, de la qual el primer és membre fundador, i amb el suport de l’empresa GA Alimentaria i el grup industrial Nuova Sesac. L’objectiu de divulgar, estudiar i fer seguiment de les aus de l’Albufera, una activitat secular heretada de pioners com Marcos Orellana i Ignacio Vidal, s’amplia ara a la promoció d’este aiguamoll com un paisatge que ha de conèixer-se, apreciar-se i conservar-se.

Les aus de l’Albufera. I l’Albufera de les aus

Tot i centrar-se en les aus, raó principal de les diferents figures de protecció que afecten l’Albufera, el nou web presenta el territori i incita a explorar-lo i descobrir-lo més enllà dels seus valors estrictament naturals. Així, inclou un apartat de rutes i llocs que, pròximament, una vegada convinguda la participació de les institucions implicades en la promoció d’este tipus de turisme sostenible, proposarà diferents recorreguts de llarg a llarg del parc natural. Es tracta, com explica el mateix Bosco Dies, de «cridar l’atenció sobre les aus de l’Albufera, però, a més, al mateix temps, de contribuir a divulgar l’Albufera de les aus».

Igualment, entre les novetats, Birding Albufera oferirà molt prompte informació sobre les empreses i serveis dedicats a promoure el turisme cultural, de naturalesa i, especialment, ornitològic d’una manera responsable i compromesa amb l’entorn. Mitjançant un blog inclòs en la pròpia pàgina web —«quadern de camp»—, l’objectiu divulgatiu s’estén també a exposar i tractar de conscienciar sobre els problemes, conflictes i dificultats als quals s’enfronta l’Albufera.

A banda de la presència d’importants comunitats d’aus hivernants i estivals, cal no oblidar que este aiguamoll, situat en un lloc on conflueixen les rutes migratòries que discorren pel Mediterrani i l’Atlàntic Est, és fonamental per a l’alimentació i el descans de milers d’aus que es desplacen entre els llocs de nidificació del centre i nord d’Europa i els d’hivernada a Àfrica.

Una iniciativa de ciència ciutadana amb més de 147.000 usuaris i 24.000 observacions rellevants

Com a projecte que porta des de 2008 involucrant observadors aficionats i fomentant la contribució activa de les persones a la investigació sobre les aus en este lloc, Birding Albufera constitueix una exitosa iniciativa de ciència ciutadana. Així, després d’estos anys, el portal web ha rebut dades experimentals i d’observacions per part de més de 150 informadors, i prop de 350.000 visites, amb 1.160.000 pàgines visitades pels més de 147.700 usuaris únics que, amb una mitjana que ronda el centenar per dia, cerquen informació sobre l’Albufera i les seues aus.

Pel que fa a esta funció com a recurs de ciència ciutadana i de documentació científica, la web continuarà registrant les observacions rellevants. Es tracta de reunir i ordenar informació sobre primeres i últimes cites anuals d’espècies migrants, albiraments d’ocells realitzats fora dels períodes habituals de presència, anotacions d’aus escasses o considerades rareses, o referències sobre irrupcions i comptatges destacats d’algunes espècies.

Cites històriques

Birding Albufera ha reunit en una dècada més de 23.800 esments destacats d’aus aportats per desenes de naturalistes aficionats. Entre elles, sobreïxen algunes primeres cites per a Espanya, com les del gavinot capnegre i el territ gorja-roig; la Comunitat Valenciana, com les del territ de Baird, la gavina capgrisa, la gavina de Franklin, el morell de collar i la busquereta de l’Atles, i la mateixa Albufera. Entre unes i altres, sumen 21 cites històriques.

«El portal proporciona documentació molt valuosa i útil sobre l’evolució de l’estat de conservació de les aus de l’Albufera».

Bosco Dies, Fundació Assut

«Mitjançant l’aportació i el registre constant de cites, Birding Albufera acaba per fer ciència, atès que reuneix informació i coneixement any rere any».

Toni Alcocer, Càdec Gestió Ambiental

«Cal mantindre una bona gestió del sistema agrícola del parc natural i de l’aigua com la seua base elemental».

Yanina Maggiotto, Associació de Guies de Birding de la CV

«La promoció de la Comunitat Valenciana com a destinació de turisme ornitològic que fan les administracions ha de compaginar-se amb infraestructures per a l’observació d’aus».

Virgili Beltrán, Actio Birding
Share This