«L’Amfibi» en línia

30 juny, 2022

A l’estiu de 2019, quan presentàrem el primer número de L’Amfibi en l’alqueria de la Fotja Blanca, seu de l’oficina de gestió tècnica del Parc Natural de l’Albufera, ja avançàvem la idea que el periòdic, escrit en valencià, imprès en paper premsa i dirigit en part a un públic poc familiaritzat amb Internet, disposara d’una pàgina web. Internet permet un tractament més immediat de la informació, el seu arxiu mitjançant seccions, temàtiques i etiquetes, i la incorporació d’una mena de continguts i recursos que, per descomptat, no caben en 32 pàgines.

Així que, a partir del número 4, este és l’objectiu, dotar al projecte de nous instruments de divulgació, comunicació i debat productiu, incloent esta versió en línia en la qual, a més, els continguts estan disponibles també en castellà, tant en format web com en una adaptació en PDF. I anem xano-xano, confiant que ningú, nosaltres els primers, es faça massa il·lusions; considerant per principi les limitacions d’una entitat com la Fundació Assut. En esta classe de xicotetes organitzacions privades i lliures, en les quals tots fem de tot, el temps per a escriure un reportatge o una col·laboració s’esfuma moltes vegades en el mostreig d’un camp, la dinamització d’un taller d’agroecologia, la redacció d’un projecte o l’atenció a un grup d’universitaris o escolars.

En qualsevol cas, els objectius són els mateixos des del principi; començant per un que és fonamental: oferir a les persones, organitzacions i administracions que realitzen una labor constructiva a favor de l’Albufera una eina de comunicació i de divulgació del seu treball. Com ja s’ha dit en alguna ocasió, es tracta de donar a conéixer la realitat d’este aiguamoll d’importància internacional i fomentar el compromís de tots en la seua recuperació i conservació. Als qui contribuïu —i, especialment, als qui ho fareu a partir d’ara—, gràcies!

ETIQUETES: comunicació

Versión en castellano:

«L’Amfibi» en línea

En el verano de 2019, cuando presentamos el primer número de L’Amfibi en la alquería de la Fotja Blanca, sede de la oficina de gestión técnica del Parque Natural de L’Albufera, ya avanzábamos la idea de que el periódico, escrito en valenciano, impreso en papel prensa y dirigido en parte a un público poco familiarizado con Internet, contara con una página web. Internet permite un tratamiento más inmediato de la información, su archivo mediante secciones, temáticas y etiquetas, y la incorporación de cierto tipo de contenidos y recursos que, por supuesto, no caben en 32 páginas.

Pues bien, a partir del número 4, ese es el objetivo, dotar al proyecto de nuevos instrumentos de divulgación, comunicación y debate productivo, incluyendo esta versión en línea en la que, además, los contenidos están disponibles también en castellano, tanto en formato web como en una adaptación en PDF. Todo ello, xano-xano, confiando en que nadie, nosotros los primeros, se haga demasiadas ilusiones; considerando por principio las limitaciones de una entidad como la Fundació Assut. En este tipo de pequeñas organizaciones privadas y libres, donde todos hacemos de todo, el tiempo para escribir un reportaje o una colaboración se esfuma muchas veces en el muestreo de un campo, la dinamización de un taller de agroecología, la redacción de un proyecto o la atención a un grupo de universitarios o escolares.

En cualquier caso, los objetivos son los mismos desde el principio; empezando por uno fundamental: ofrecer a las personas, organizaciones y administraciones que realizan una labor constructiva a favor de L’Albufera una herramienta de comunicación y de divulgación de su trabajo. Como ya se ha dicho en alguna ocasión, se trata de dar a conocer la realidad de este humedal de importancia internacional y fomentar el compromiso de todos en su recuperación y conservación. A todos los que contribuís a ello —y, especialmente, a quienes lo hagáis a partir de ahora—, ¡gracias!

Share This