La toponímia que banya l’aigua del lluent

L'Amfibi
29 octubre, 2023

XVI Jornada d’Onomàstica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua a Silla

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) va celebrar a Silla la XVI Jornada d’Onomàstica els dies 27 i 28 d’octubre. En esta ocasió, la hidronímia, especialment els hidrònims de l’Albufera de València, i la toponímia i l’antroponímia de l’Horta Sud i de la Ribera Baixa van ser els temes centrals de les ponències que es van pronunciar durant la trobada.

L’elecció de la hidronímia com a matèria de reflexió no és casualitat, atés que esta ocupa un lloc importantíssim en els estudis de l’Acadèmia. De fet, dels 125.366 registres que conté actualment el Nomenclàtor Toponímic Valencià, 22.505 són hidrònims, vora un 20 per cent del total. Així, la toponímia que banya l’aigua: el nom dels rius, dels barrancs i dels llacs, i l’onomàstica de l’Horta Sud i de la Ribera Baixa van servir de punt de trobada per als especialistes en la matèria de tot el territori valencià. El cronista de Silla, Josep Antich, va ser l’encarregat d’inaugurar la jornada amb la ponència «Una aproximació històrica a la toponímia de Silla». Seguidament, es van presentar els fullets de toponímia municipal de l’Horta i de la Ribera Baixa i les Actes de la XV Jornada d’Onomàstica, a càrrec de Maite Mollà, tècnica d’Onomàstica de l’AVL.

Els acadèmics Josep Martines i Sandra Montserrat van presentar la comunicació «Hidronímia i història del lèxic» i Maria Isabel Guardiola va parlar de la «Toponímia de l’Horta Sud i de l’Albufera en els diccionaris valencians del segle XIX». En la part final de la primera jornada, Juli Jordà, tècnic de promoció lingüística de l’Ajuntament d’Alzira, va analitzar la hidronímia d’Albalat en la ponència «Els camins d’aigua entre el Xúquer i l’Albufera». L’editor de Denes, Francesc Ferrer, va cloure este primer dia de trobada amb una xarrada sobre «Mots endèmics i parèmics a l’entorn del lluent de l’Albufera».

Un passeig guiat per Paco Baixauli i Francesc Ferrer

La jornada de dissabte va començar amb la comunicació del president de la Secció d’Onomàstica, Ramon Ferrer, «La toponímia major aràbiga de l’Horta Sud i de la Ribera Baixa». Seguidament, Empar Minguet, d’AVIVA Silla, va presentar la comunicació «Alteracions ideològiques i lingüístiques en la toponímia urbana de Silla». La sessió es va tancar amb la intervenció de Paco Baixauli amb la xarrada «Paraules a flor d’aigua». I, com a colofó, el mateix Baixauli i l’editor Francesc Ferrer es van encarregar de guiar una passejada en barca, una visita de descoberta de la història i la toponímia de l’Albufera.

ETIQUETES: cultura | port de silla

Versión en castellano:

XVI Jornada de Onomástica de la Acadèmia Valenciana de la Llengua en Silla

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) celebró en Silla la XVI Jornada de Onomástica los días 27 y 28 de octubre. En esta ocasión, la hidronimia, especialmente los hidrónimos de L’Albufera de Valencia, y la toponimia y la antroponimia de L’Horta Sud y de La Ribera Baixa fueron los temas centrales de las ponencias que se pronunciaron durante el encuentro.

La elección de la hidronimia como materia de reflexión no es casualidad, dado que esta ocupa un lugar importantísimo en los estudios de la Academia. De hecho, de los 125.366 registros que contiene actualmente el Nomenclador Toponímico Valenciano, 22.505 son hidrónimos, en torno a un 20 por ciento del total. Así, la toponimia que baña el agua: el nombre de los ríos, de los barrancos y de los lagos, y la onomástica de L’Horta Sud y de La Ribera Baixa sirvieron de punto de encuentro para los especialistas en la materia de todo el territorio valenciano. El cronista de Silla, Josep Antich, fue el encargado de inaugurar la jornada con la ponencia «Una aproximación histórica a la toponimia de Silla». Seguidamente, se presentaron los folletos de toponimia municipal de L’Horta y de La Ribera Baixa y las Actas de la XV Jornada de Onomástica, a cargo de Maite Mollà, técnica de Onomástica de la AVL.

Los académicos Josep Martines y Sandra Montserrat presentaron la comunicación «Hidronimia e historia del léxico» y Maria Isabel Guardiola habló de la «Toponimia de L’Horta Sud y de L’Albufera en los diccionarios valencianos del siglo XIX». En la parte final de la primera jornada, Juli Jordà, técnico de promoción lingüística del Ayuntamiento de Alzira, analizó la hidronimia de Albalat en la ponencia «Los caminos de agua entre el Júcar y L’Albufera». El editor de Denes, Francesc Ferrer, cerró este primer día de encuentro con una charla sobre «Palabras endémicas y parémicos en el entorno del lluent de L’Albufera».

Un paseo guiado por Paco Baixauli i Francesc Ferrer

La jornada de sábado empezó con la comunicación del presidente de la Sección de Onomástica, Ramon Ferrer, «La toponimia mayor arábiga de L’Horta Sud y de La Ribera Baixa». Seguidamente, Empar Minguet, de AVIVA Silla, presentó la comunicación «Alteraciones ideológicas y lingüísticas en la toponimia urbana de Silla». La sesión se cerró con la intervención de Paco Baixauli con la charla «Paraules a flor d’aigua». Y, como colofón, el mismo Baixauli y el editor Francesc Ferrer se encargaron de guiar un paseo en barca, una visita de descubrimiento de la historia y la toponimia de L’Albufera.

Share This