El Tancat de la Pipa presenta el conte «Jo vull criar a l’Albufera!»

Equipo del Tancat de la Pipa
30 juny, 2022

El llibre, en la versió de format gran, i la representació escènica en forma de contacontes (foto: Tancat de la Pipa).

Les aventures d’Anneta i Rufino, una parella de siverts que, malgrat les difícils condicions ambientals de l’Albufera, troben a l’àrea de reserva del Tancat de la Pipa un lloc on refugiar-se, alimentar-se i criar, tal com feien els seus ancestres fins als anys setanta del segle passat. Este és l’argument del conte editat per les dues entitats de custòdia del Tancat de la Pipa, Acció Ecologista-Agró i SEO/BirdLife.

El conte, titulat Jo vull criar a l’Albufera!, ha sigut imaginat i creat per l’equip tècnic del Tancat de la Pipa en el marc del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de València. La il·lustradora Chiara Boffi s’ha encarregat de donar vida als protagonistes, la parella de siverts, i a la resta d’animals i plantes que apareixen en la publicació, tots ells característics de les zones humides com a l’Albufera.

L’objecte del llibre és donar a conéixer al públic infantil els grans problemes ambientals als quals s’enfronta l’Albufera —la contaminació de l’aigua, la degradació de l’hàbitat i la presència de fauna exòtica invasora, entre d’altres—, així com divulgar la importància que tenen les àrees de reserva com el Tancat de la Pipa per a la recuperació dels hàbitats naturals i la biodiversitat associada.

El conte en les dues versions, en valencià i castellà.
Adaptació escènica

A més, les aventures d’Anneta i Rufino s’han representat en dues ocasions per la companyia teatral La Monda Lironda, a la manera d’un contacontes. Una d’elles va tindre lloc el passat 4 de juny, al Saler, com a part de les celebracions del Dia de la Devesa.

El conte s’ha editat en valencià i castellà i en dos formats diferents: un llibre convencional i un altre de format especial més gran que serà utilitzat com a suport en sessions de contacontes organitzades en centres d’educació primària i secundària.

Els exemplars de la primera edició es repartiran a les escoles i les biblioteques dels municipis de l’entorn del parc natural, així com en els centres d’interpretació i d’educació ambiental. Està prevista una segona edició de 500 exemplars que es repartiran en els esdeveniments organitzats per les dues associacions citades i l’Ajuntament. A més, el conte està disponible en la pàgina web del Tancat de la Pipa.

ETIQUETES: cultura

Versión en castellano:

El Tancat de la Pipa presenta el cuento «¡Yo quiero criar en la Albufera!»

Las aventuras de Anneta y Rufino, una pareja de patos colorados que, a pesar de las difíciles condiciones ambientales de L’Albufera, encuentran en el área de reserva del Tancat de la Pipa un lugar donde refugiarse, alimentarse y criar, tal como hacían sus ancestros hasta los años setenta del siglo pasado. Este es el argumento del cuento editado por las dos entidades de custodia del Tancat de la Pipa, Acció Ecologista-Agró y SEO/BirdLife.

El cuento, titulado ¡Yo quiero criar en la Albufera!, ha sido imaginado y creado por el equipo técnico del Tancat de la Pipa en el marco de su convenio de colaboración con el Ayuntamiento de València. La ilustradora Chiara Boffi se ha encargado de dar vida a los protagonistas, una pareja de patos colorados, y al resto de animales y plantas que aparecen en la publicación, todos ellos característicos de las zonas húmedas como L’Albufera.

El objeto del libro es dar a conocer al público infantil los grandes problemas ambientales a los que se enfrenta L’Albufera —la contaminación del agua, la degradación del hábitat y la presencia de fauna exótica invasora, entre otros—, así como divulgar la importancia que tienen las áreas de reserva como el Tancat de la Pipa para la recuperación de los hábitats naturales y la biodiversidad asociada.

Adaptación escénica

Además, las aventuras de Anneta y Rufino se han representado en dos ocasiones por la compañía teatral La Monda Lironda, a la manera de un cuentacuentos. Una de ellas tuvo lugar el pasado 4 de junio, en El Saler, como parte de las celebraciones del Día de La Devesa.

El cuento se ha editado en valenciano y castellano y en dos formatos distintos: un libro convencional y otro de formato especial más grande que será utilizado como apoyo en sesiones de cuentacuentos organizadas en centros de educación primaria y secundaria.

Los ejemplares de la primera edición se repartirán en las escuelas y las bibliotecas de los municipios del entorno del parque natural, así como en los centros de interpretación y de educación ambiental. Está prevista una segunda edición de 500 ejemplares que se repartirán en los eventos organizados por las dos asociaciones citadas y el Ayuntamiento. Además, el cuento está disponible en la página web del Tancat de la Pipa (www.tancatdelpipa.net).

Share This