El projecte Delta Lady aborda el seu pla d’acció

Nacho Moncho
1 desembre, 2021

Madalina Sbarcea i Jenica Hanganu, representants de l’Institut Nacional del Delta del Danubi (Romania), en una de les trobades interregionals del projecte Delta Lady, a Comacchio, Delta del Po (foto: Vicent Llorens).

El projecte Delta Lady, que tracta d’impulsar dins del programa Interreg Europe el patrimoni natural i cultural dels deltes europeus, emprèn des de finals de 2021 una nova fase en l’Albufera sota la coordinació del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana. Després de tancar la primera fase en juny, una nova reunió del grup regional d’experts, encara no celebrada al tancament d’esta edició de L’Amfibi, establirà les bases per a l’aplicació del pla d’acció a partir de les conclusions del cas d’estudi de la navegació turística realitzat per la Fundació Assut i tenint en compte els objectius de transició energètica i sostenibilitat turística. En este sentit, la substitució dels motors de combustió pels elèctrics és un aspecte cardinal.

Bones pràctiques exportables

Orientat també a la transferència de coneixement i experiències entre agents i gestors d’estos espais afins, el treball de diagnòstic de la primera fase del projecte ha reconegut una sèrie de bones pràctiques de gestió a l’Albufera. Els experts coincideixen a valorar el projecte d’ús públic i de restauració ecològica del Tancat de la Pipa com a model d’aplicació a altres deltes i aiguamolls. També han considerat l’interès de la labor de gestió i promoció que realitza la marca Arroz Tartana i el seu compromís amb la conservació mitjançant la inversió de part dels seus beneficis en accions que contribuïsquen a millorar la qualitat de l’aigua i l’hàbitat de l’Albufera.

El treball conjunt que realitzen les diferents empreses de turisme ornitològic —Actio Birding, Visit Natura, Valencia Birding i Birdwatching Spain— per a tractar de millorar l’atractiu i les condicions per a l’observació d’aus al Parc Natural de l’Albufera, i així també la qualitat i la responsabilitat ambiental d’esta activitat, ha sigut igualment atès com a bona pràctica i com a experiència traslladable a altres àmbits.

Share This