El Pla Especial de l’Albufera i la recuperació de la qualitat ambiental

L'Amfibi
4 juliol, 2019

Picaports al tancat del Fangar, davant la Baldovina (foto: V. L.)

El Pla Especial de l’Albufera, document acordat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València, va ser presentat al febrer a la Junta Rectora del Parc Natural.

El principal objectiu del Pla és aconseguir el bon estat ecològic de les masses d’aigua a tot l’espai protegit. Les mesures per a aconseguir-ho, consensuades per les tres administracions, passen per l’increment de les aportacions hídriques, el sanejament i la depuració, la reducció de la contaminació difusa derivada de les pràctiques agrícoles, la governança interactiva, i el control i seguiment de l’estat de les aigües.

Pel que fa a mesures concretes, l’Albufera rebrà el pròxim any hidrològic quatre hectòmetres cúbics d’aigua del Xúquer de manera extraordinària. I, entre les actuacions previstes, hi ha la d’aportar 15 hectòmetres anuals.

Les disposicions del Pla Especial s’inclouran en el projecte de revisió del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer per al següent cicle de planificació (2022-2027) i han de contribuir a la recuperació ambiental de l’Albufera.

Share This