Delta Lady: turisme sostenible als deltes europeus

L'Amfibi
4 juliol, 2019

Reunió del projecte Delta Lady a la seu del Parc Natural de l’Albufera.

El Consell de Càmares de la Comunitat Valenciana participa juntament amb entitats de diversos països europeus en el projecte Delta Lady: Floating Cultures in River Deltes, una iniciativa liderada per la Universitat de Twente (Països Baixos) que es desenvolupa entre 2018 i 2023 en el marc del programa Interreg Europe per al progrés en les polítiques relatives al patrimoni natural i cultural.

L’objectiu concret és millorar els instruments polítics que fomenten l’aprofitament dels serveis de l’ecosistema, la millora dels recursos naturals i culturals dels deltes i les zones humides, i el desenvolupament de les economies locals. Mitjançant l’intercanvi d’experiències, bones pràctiques, capacitats i iniciatives, Delta Lady es desenvolupa en sis regions europees amb deltes: Països Baixos (Delta del Rin), Romania (Delta del Danubi), França (La Camarga), Espanya (L’Albufera), Itàlia (Delta del Po) i Irlanda (Delta del riu Blackwater).

Pel que fa a l’Albufera, que en març va acollir la segona Reunió Interregional del projecte, s’ha constituït un grup d’experts que es reunirà cada sis mesos a fi de debatre sobre els usos i la gestió turística en este espai protegit.

Share This