Continua el seguiment de la migració nocturna d’aus a la Devesa

Bosco Dies
1 desembre, 2023

Projecte Ornit (Nocmig)

El projecte Nocmig Albufera, centrat en el seguiment de la migració nocturna d’aus, ha continuat donant sorpreses al llarg dels últims mesos i, a poc a poc, contribueix a millorar el coneixement, no sols a l’Albufera sinó també a Europa, sobre estos viatges estacionals regulars que emprenen moltes espècies. Este projecte, en el qual col·labora la Fundació Assut amb l’establiment d’una estació d’enregistrament nocturn a la Devesa, pretén aportar informació sobre la migració de les aus en el context europeu i, al mateix temps, aprofundir en l’estudi dels reclams i crides que les aus emeten en els seus desplaçaments durant la nit. Una disciplina que ha anat a poc a poc guanyant adeptes, sobretot en països del centre i el nord d’Europa.

El projecte Nocmig, conegut localment amb el nom d’Ornit, en doble al·lusió a l’ornitologia i la nit, estableix una xarxa d’estacions d’enregistrament d’àudio durant la jornada nocturna en la qual s’arreplega el so que algunes espècies d’ocells emeten en els seus desplaçaments. Estes crides, identificades després de la corresponent anàlisi, donen a conéixer rutes de migració d’algunes espècies que fins ara passaven inadvertides o de les quals a penes se’n tenia informació. Els enregistraments cobreixen el període comprés entre la posta del sol i l’alba i es duen a terme de manera regular, diverses vegades per setmana i sempre que les condicions meteorològiques ho permeten. Els resultats es registren en un portal web que arreplega un gran nombre d’estacions d’escolta. Podeu obtindre més informació dels resultats d’este projecte en este enllaç.

Titeta de Hodgson i picardonets

Com el més destacat de 2022, s’assenyala un nou registre de titeta de Hodgson (Anthus hodgsoni) en octubre, el qual suposa la segona observació per a l’Albufera, i el màxim de registres de picardonet (Zapornia pusilla) al llarg de la primavera, amb un total d’11 exemplars detectats entre abril i juny. Van destacar també les xifres de la tardor de 2022 d’aus aparentment escasses a l’Albufera, com la merla de pit blanc, el tord ala-roig i el pardal de bardissa. Per contra, s’anota una absència de cites d’aus com la guatla, amb un únic registre obtingut en maig, la qual cosa contrasta amb els més de vint exemplars escoltats l’any anterior.

Després de quasi tres anys de seguiment regular i vora quatre mil hores d’enregistrament, s’han estimat un total 28.900 individus en vol de 104 espècies diferents, sent les més nombroses el tord (Turdus philomelos), amb més de 13.800 individus; la polla d’aigua (Gallinula chloropus), més de 3.000, i el xatrac becllarg (Thalasseus sandvicensis), amb una mica més de 2.700 exemplars registrats.

En la imatge principal, xatracs becllargs / charranes patinegros (foto: Víctor París).

ETIQUETES: aus | birding albufera

Versión en castellano:

Proyecto Ornit

Continúa el seguimiento de la migración nocturna de aves en La Devesa

El desarrollo del proyecto Nocmig Albufera, de seguimiento de la migración nocturna de aves, ha seguido dando sorpresas a lo largo de este último año y poco a poco contribuye a mejorar el conocimiento, no solo en L’Albufera sino también en Europa, sobre estos viajes estacionales regulares que emprenden muchas especies. Este proyecto, en el que colabora la Fundació Assut con el establecimiento de una estación de grabación nocturna en La Devesa, pretende aportar información sobre la migración de las aves en el contexto europeo y, al mismo tiempo, ahondar en el estudio de los reclamos y llamadas que las aves emiten en sus desplazamientos durante la noche. Una disciplina que ha ido poco a poco ganando adeptos, sobre todo en países del centro y el norte de Europa.

El proyecto Nocmig, conocido localmente con el nombre de Ornit, en doble alusión a la ornitología y la nit, la noche en valenciano, establece una red de estaciones de grabación de audio durante la jornada nocturna en la que se recoge el sonido que algunas especies de aves emiten en sus desplazamientos. Estas llamadas, identificadas tras el correspondiente análisis, dan a conocer rutas de migración de algunas especies que hasta ahora pasaban inadvertidas o de las que apenas se tenía información. Las grabaciones cubren el periodo comprendido entre la puesta del sol y el amanecer y se llevan a cabo de manera regular, varias veces por semana y siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Los resultados se registran en un portal web que recoge un gran número de estaciones de escucha. Puedes obtener más información de los resultados de este proyecto en este enlace.

 

Bisbita de Hodgson y polluelas chicas

Como lo más destacado de este último año, se señala un nuevo registro de bisbita de Hodgson (Anthus hodgsoni) en octubre de 2022, que supone la segunda observación para L’Albufera, y el máximo de registros de polluela chica (Zapornia pusilla) a lo largo de la primavera, con un total de 11 ejemplares detectados entre abril y junio. Destacaron también las cifras de otoño de 2022 de aves aparentemente escasas en L’Albufera, como el mirlo capiblanco, el zorzal alirrojo y el acentor común. Por el contrario, se anota una ausencia de citas de aves como la codorniz, con un único registro obtenido en mayo, algo que contrasta con los más de veinte ejemplares escuchados el año anterior.

Tras casi tres años de seguimiento regular y más de 3.800 horas de grabación, se han estimado un total 28.900 individuos en vuelo de 104 especies diferentes, siendo las más numerosas el zorzal común (Turdus philomelos), con más de 13.800 individuos; la gallineta común (Gallinula chloropus), más de 3.000, y el charrán patinegro (Thalasseus sandvicensis), con algo más de 2.700 ejemplares registrados.

Share This