Continua el programa de reintroducció de la rosseta

L'Amfibi
29 juny, 2022

Una rosseta amb pollets en la reserva del Racó de l’Olla (foto: SAV-Servici Devesa-Albufera).

Al Racó de l’Olla, únic indret de l’Albufera on l’espècie ha aconseguit sobreviure, continua el programa d’aclimatació i alliberament de la rosseta, l’anàtid més amenaçat d’Europa i una de les set espècies de fauna i flora catalogades com «en situació crítica a Espanya».

Un total de 20 rossetes —10 mascles i 10 femelles— van ser alliberades el passat 13 d’abril, després de passar uns dies a l’estructura d’aclimatació, als estanys de la reserva del Racó de l’Olla. Totes elles han nascut en captivitat al Centre de Recuperació de Fauna la Granja del Saler i estan marcades amb anelles de reconeixement a distància.

En paraules de Sergi Campillo, regidor delegat de Devesa-Albufera, «esta actuació, dirigida a millorar l’estat de conservació d’esta espècie críticament amenaçada, posa en relleu el valor del Racó de l’Olla com a àrea clau de reproducció, alimentació i descans de la rosseta, i dels treballs de gestió i conservació d’este singular espai natural que realitzen la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València de manera conjunta des de fa ja més de trenta anys».

Els resultats no s’han fet esperar i, a la fi de juny de 2022, al tancament d’esta edició de L’Amfibi, ja s’han vist al Racó de l’Olla tres femelles de rosseta seguides de pollets; més d’una dotzena en un dels casos. En 2021, es va constatar la reproducció d’altres tres parelles en la reserva, més una quarta a l’entorn immediat de l’estany de l’Albufera. Així mateix, es tracta de l’únic lloc on l’espècie és present amb una certa regularitat en els períodes prenupcials, especialment després de l’inici del programa de reintroducció.

Versión en castellano:

Continúa el programa de reintroducción de la cerceta pardilla

En el Racó de l’Olla, único enclave de L’Albufera donde la especie ha logrado sobrevivir, continúa el programa de aclimatación y liberación de la cerceta pardilla, la anátida más amenazada de Europa y una de las siete especies de fauna y flora catalogadas como «en situación crítica en España».

Un total de 20 cercetas pardillas —10 machos y 10 hembras— fueron liberadas el pasado 13 de abril, tras pasar unos días en la estructura de aclimatación, en las lagunas de la reserva del Racó de l’Olla. Todas ellas han nacido en cautividad en el Centro de Recuperación de Fauna la Granja de El Saler y están marcadas con anillas de reconocimiento a distancia.

En palabras de Sergi Campillo, concejal delegado de Devesa-Albufera, «esta actuación, dirigida a mejorar el estado de conservación de esta especie críticamente amenazada, pone de relieve el valor del Racó de l’Olla como área clave de reproducción, alimentación y descanso de la cerceta pardilla, y de los trabajos de gestión y conservación de este singular espacio natural que van realizando la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València de manera conjunta desde hace ya más de 30 años».

Los resultados no se han hecho esperar y, a finales de junio de 2022, al cierre de esta edición de L’Amfibi, ya se han visto en el Racó de l’Olla tres hembras de cerceta pardilla seguidas de pollitos; más de una docena en uno de los casos. En 2021, se constató la reproducción de otras tres parejas en la reserva, más una cuarta en el entorno inmediato de la laguna de L’Albufera. Así mismo, se trata del único lugar donde la especie está presente con cierta regularidad en los periodos prenupciales, especialmente después del inicio del programa de reintroducción.

Share This