Cens hivernal 2019: Més picaports i flamencs, però menys anàtides, gavines i limícoles

Bosco Dies
4 juliol, 2019

Bàndol de flamencs (foto: Víctor París).

Entre el 9 i l’11 de gener, SEO/BirdLife i la Generalitat Valenciana, amb la col·laboració de l’Ajuntament de València, van realitzar el cens d’aus aquàtiques hivernants al Parc Natural de l’Albufera. El comptatge de 75.176 aus aquàtiques corresponents a 59 espècies diferents constitueix una de les xifres més baixes dels darrers temps per a este aiguamoll. En el cens, destaquen valors molt per davall d’allò habitual pel que fa a les anàtides, les gavines i les aus limícoles, mentre que les poblacions hivernants de picaports i flamencs, amb vuit mil cinc-centes i sis mil aus, respectivament, arriben a màxims històrics.

Els resultats s’arrepleguen en l’Informe Tècnic de Censos d’Aus Aquàtiques Hivernants en les Zones Humides de la Comunitat Valenciana, publicat al maig de 2019 pel Servei de Vida Silvestre de la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental. De l’anàlisi d’estos censos, els quals es repeteixen cada any sota la coordinació de Wetlands International en el marc de treball del Cens Internacional d’Aus Aquàtiques (IWC), poden extraure’s conclusions sobre l’estat de conservació i qualitat ambiental del parc natural. A més, a llarg termini, estos treballs poden ser molt útils per a valorar l’efecte dels canvis a gran escala. De fet, les espècies que es troben en augment són precisament aquelles que s’estan veient afavorides en el sud-oest d’Europa en un context de canvi climàtic, com el flamenc, el martinet de nit, la camallonga i el picaport, entre d’altres.

Retard de la inundació

A l’hora de valorar les dades, malgrat els bons resultats d’unes poques espècies, els especialistes consultats manifesten la seua preocupació pel fet que la major part dels ocells aquàtics situen les seues xifres per davall de les d’altres hiverns. Segons Mario Giménez, delegat de SEO/BirdLife a la Comunitat Valenciana, «este cens es veu influenciat sens dubte per tres aspectes recurrents a l’hivern en l’Albufera: la baixa superfície d’inundació, la baixa diversitat de nivells i la baixa taxa de renovació d’esta inundació. Estos factors, combinats, redueixen la quantitat i qualitat de l’hàbitat disponible».

Als darrers anys, la inundació hivernal, coneguda com a perellonà, s’està veient condicionada pel retard en els treballs de recol·lecció de l’arròs, els quals es prolonguen en algunes zones fins i tot fins a mitjan octubre, i pels problemes que planteja la gestió de la palla després de la collita. En efecte, en 2018, a principis de novembre, gran part dels arrossars romanien encara en sec.

D’altra banda, l’avançament dels treballs de fangueig i incorporació de la palla al sòl a les zones altes de la marjal va provocar que una gran extensió dels arrossars romanguera en sec i sense rastre de vegetació ja des de novembre. A mitjan gener, data del cens internacional, quasi el 50 per cent de la superfície d’arrossar es trobava totalment en sec. Segons Giménez, esta situació «limita la disponibilitat d’aliment i refugi per a moltes aus, especialment per a limícoles com la judia i el fusell, dues de les espècies que van motivar la protecció de l’Albufera».

Les gavines, un dels grups hivernants més representatius a l’Albufera, també semblen haver-se vist afectades per este fangueig primerenc dels arrossars. Els seus números, associats a l’activitat del fangueig, constitueixen mínims històrics: tradicionalment solen comptar-se al voltant de trenta mil aus, mentre que este hivern a penes han arribat a vint mil.

Pel que fa a les anàtides, les dades són menys significatives. Malgrat comptar amb un cens per davall de l’habitual, el collverd constitueix l’espècie més nombrosa amb diferencia (tretze mil aus), molt per damunt del bragat i el sarset. El sivert, una de les espècies emblema dels hiverns albuferencs, a penes ha superat les 1.600 aus. I la resta d’anàtides hivernants, com el piulo, la cua de jonc i el boix, continuen registrant valors molt baixos.


Dades per espècies d’aus aquàtiques

ESCABUSSONS

Escabussonet – Tachybaptus ruficollis: 51

Cabrellot – Podiceps cristatus: 36

Escabussó collnegre – Podiceps nigricollis: 21

CORBES MARINES

Corba marina grossa – Phalacrocorax carbo: 2.336

AGRONS

Baoret – Ixobrychus minutus: 13

Oroval –Ardeola ralloides: 1

Martinet de nit – Nycticorax nycticorax: 646

Esplugabous – Bubulcus ibis: 430

Garseta blanca – Egretta garzetta: 3.526

Agró blanc – Ardea alba: 217

Agró blau – Ardea cinerea: 1.211

PICAPORT

Picaport – Plegadis falcinellus: 8.581

FLAMENCS

Flamenc – Phoenicopterus roseus: 6.071

ÀNECS

Oca comuna – Anser anser: 5

Tadorna – Tadorna tadorna: 328

Piulo – Mareca penelope: 164

Ascle – Mareca strepera: 136

Sarset – Anas crecca: 4.998

Collverd – Anas platyrhynchos: 13.024

Cua de jonc – Anas acuta: 206

Bragat – Spatula clypeata: 6.297

Sivert – Netta rufina: 1.624

Boix – Aythya ferina: 149

Roncadell – Anas querquedula: 1

Roget – Aythya nyroca: 1

Morell capellut – Aythya fuligula: 3

RÀL·LIDS

Polla d’aigua – Gallinula chloropus: +

Rascló – Rallus aquaticus: 21

Gall de canyar – Porphyrio porphyrio: 65

Fotja comuna – Fulica atra: 521

LIMÍCOLES

Camallonga – Himantopus himantopus: 562

Llesna – Recurvirostra avosetta: 22

Corriolet – Charadrius dubius: 14

Corriol gros – Charadrius hiaticula: 60

Corriol camanegre – Charadrius alexandrinus: 35

Fusell – Pluvialis apricaria: 530

Fusell de mar – Pluvialis squatarola: 17

Judia – Vanellus vanellus: 2.869

Bequet – Lymnocryptes minimus: +

Siseta blanca – Actitis hypoleucos: 7

Territ de tres dits – Calidris alba: 98

Territ menut – Calidris minuta: 34

Territ comú – Calidris alpina: 545

Redonell – Calidris pugnax: 146

Bequeruda – Gallinago gallinago: +

Tètol cuanegre – Limosa limosa: 182

Tifort – Tringa totanus: 5

Xuït – Tringa erythropus: 41

Picarota – Tringa nebularia: 19

Xerlovita – Tringa ochropus: 18

GAVINES Y XATRACS

Gavina vulgar – Chroicocephaluss ridibundus: 15.757

Gavina corsa – Ichthyaetus audouinii: 13

Gavinot fosc – Larus fuscus: 3.327

Gavinot mediterrani – Larus michahellis: 22

Fumarell de galta blanca – Chlydonias hybrida: 3

Xatrac becllarg – Thalasseus  sandvicensis: 47

RAPINYAIRES

Àguila pescadora – Pandion haliaetus: 2

Arpellot de marjal – Circus aeruginosus: 118

ETIQUETES: aus | biodiversitat | censos
Share This