El futur de l’Albufera passa per la mar

Vicent Llorens
1 juliol, 2022

Un grup de baldrigues cendroses amb el seu característic vol, prop del cap de Cullera (Foto: Víctor París).

La destrucció dels fons marins, la contaminació, la pèrdua i desestabilització de les aportacions de sediments, les alteracions causades pel creixement del port de València i el trànsit marítim comercial, i l’avanç de la intrusió salina, amenacen el litoral de l’Albufera. D’ací ve que, des de diversos sectors, no sols el conservacionista, s’insistisca cada vegada més que l’Albufera també és la mar. Uns reivindiquen la importància del seu bon estat ambiental per a l’equilibri de tot el sistema. Uns altres posen el focus en el valor social i econòmic de la costa, les platges. En qualsevol cas, la protecció d’este valuós aiguamoll internacional passa per la recuperació de la seua àrea marina.

La Xarxa Natura 2000 europea determina com a zona marina protegida una franja d’uns tres quilòmetres d’amplària que s’estén en paral·lel a la costa, sobre la plataforma continental, entre la desembocadura del Túria i el cap de Cullera. El bon estat del parc natural depén de la interconnexió necessària de tots els seus diferents ambients, des de l’arrossar fins a la mar passant per l’estany i la restinga litoral. I d’este bon estat i de la diversitat biològica que a ell s’associa depén alhora el manteniment d’activitats econòmiques com la pesca i el turisme.

«El bon estat del parc natural depén de la interconnexió necessària de tots els seus diferents ambients, des de l’arrossar fins a la mar»

En este nou número de L’Amfibi, diversos experts exposen els seus arguments sobre les implicacions que la conservació de l’àrea marina de l’Albufera té sobre el conjunt del parc natural i el territori. Com suggereix l’economista Lluís Miret Pastor, en llocs com este, sotmesos a una gran pressió econòmica i social, el compromís ambiental, especialment el dels qui més exerceixen esta pressió, ha de ser igualment sòlid i decidit.

Una barca de pesca a l’eixida del sol, davant la costa de l’Albufera (foto: Pablo Vera).
L’exigència d’una política marítima integrada

Fa uns mesos, en el marc del projecte europeu Interreg Tune Up, investigadors en diferents matèries relatives a l’àrea marina de l’Albufera posaven en comú en una trobada virtual les motivacions, els resultats i les reflexions sobre el seu treball. A partir de les visions parcials de cadascú, es tractava de mostrar esta realitat en conjunt, definir l’escenari sobre el qual enfocar els objectius d’este projecte. Millorar les polítiques de gestió en les àrees marines protegides del Mediterrani, aconseguir el necessari equilibri entre la conservació de la biodiversitat i activitats com la pesca, el turisme i els usos recreatius en el litoral, era la raó primera.

Convocats per SEO/BirdLife, experts en les dinàmiques litorals, en diferents àrees de la biologia marina i en «economia blava», l’estratègia de desenvolupament europea que posa el focus en la mar com a nou motor de progrés, van coincidir en els seus advertiments sobre el procés de degradació que l’àrea marina de l’Albufera ha patit als darrers vint anys, una situació motivada precisament per la falta d’una visió integrada i una avaluació minuciosa de riscos i impactes: les alteracions de la dinàmica litoral —en la direcció dels corrents i l’aportació de sediments—, la contaminació, la sobreexplotació, els trastorns provocats per activitats econòmiques i recreatives…

Naturalesa submergida

La Xarxa Natura 2000, la xarxa d’espais naturals protegits per la seua importància per a la conservació de la biodiversitat a Europa, inclou entre estos l’Albufera i, com a part inseparable d’ella, l’àrea marina immediata. Així és per les estretes relacions de dependència que es donen entre esta i la part terrestre. Entre unes altres raons, va ser protegida per albergar praderies de posidònia, una planta marina —no és una alga— que, com explica José Tena, gaudia fa quaranta anys de bona salut al nostre litoral, temps en què este biòleg marí, acabat d’obtindre el títol de busseig en 1983, encara a l’adolescència, hi realitzava les primeres immersions.

Per a Tena, els ecosistemes de posidònia, desconeguts, poc valorats i pràcticament desapareguts a la mar de l’Albufera, «són comparables als boscos tropicals com l’Amazones». Tal és la capacitat d’estes praderies submergides, endèmiques del Mediterrani, com a productores d’oxigen, retenidores de carboni i depuradores de l’aigua de la mar. I tal és, per tant, la importància de la recuperació d’un ecosistema com este. La posidònia, a més, proveeix d’hàbitat a moltes espècies que, per la seua banda, serveixen d’aliment a grans peixos depredadors, tortugues, ratlles i mantes —algunes en perill d’extinció, com la mantelina i la manta bisbe—, taurons, dofins…

«Els ecosistemes de posidònia, desconeguts, poc valorats i pràcticament desapareguts a la mar de l’Albufera, són comparables als boscos tropicals com l’Amazones»

Juntament amb José Tena, entre els tècnics que coincideixen a constatar l’empitjorament del litoral de l’Albufera en este número de L’Amfibi, es troba també el veterà Antonio Pradillo, expert en peixos i ecosistemes aquàtics. En la seua anàlisi, Pradillo alerta del sobrecalfament de l’aigua en superfície i l’accentuada degradació a la zona de la desembocadura del Túria, a causa de la contaminació i l’efecte pantalla del port de València. Reconeix, malgrat tot, el valor dels fons i la riquesa de la biodiversitat de l’àrea marina entre Pinedo i el cap de Cullera, i adverteix també dels perjudicis creixents causats per la pesca esportiva i la falta de regulació.

Les grans «pardaleres» de gavines, xatracs i baldrigues pescant són cada vegada més difícils de vore (foto: SEO/BirdLife).
Indicis sobre la superfície

Mentre uns tracten de convèncer del valor d’allò submergit, invisible, fins i tot sabent que resulta complicat, uns altres recorren a indicadors més manifestos. Les aus, per exemple, visibles com a puntes d’icebergs, constitueixen indicis de la situació ambiental, identificadors de desordres i amenaces, i coartades irrefutables per a la proposta de mesures correctores. Els censos estivals que cada any es realitzen al parc natural adverteixen que, en el cas de les aus marines, les colònies de xatracs, les més importants del Mediterrani occidental, han vist minvar dràsticament els efectius. Les raons, sense estar del tot clares, tenen a vore sens dubte amb l’escassetat d’aliment a la mar.

Com Pradillo, també Pablo Vera, entrevistat en este número, entreveu algunes de les possibles causes i commina l’administració a prendre-hi part. La sobreexplotació derivada de la pesca esportiva, on les captures no estan limitades, les anòxies en alguns punts del litoral, la reducció dels beneficiosos desguassos de l’Albufera a la mar i altres factors estan molt probablement darrere del «col·lapse» que, segons Vera, els xatracs d’albufera i becllargs han patit als darrers 15 anys. Per a este biòleg, resoldre-hi els problemes passa per la gestió integrada de la mar, el litoral i la part terrestre.

Fotografia del port de València presa per un membre de la tripulació de l’Expedició 56 de l’Estació Espacial Internacional, el 16 de juny de 2018 (foto: NASA).
L’economia blava (i no matar el recurs)

A la necessària integració de la gestió i la política marítimes i costaneres es refereix també Lluís Miret Pastor en una entrevista associada a este reportatge. Este economista, expert en pesca, turisme i en les noves estratègies de progrés lligades als recursos marins i del litoral, insisteix que, en zones tan densament poblades i econòmicament importants, el «gran repte» és com aconseguir que les tres potes de l’obligat desenvolupament sostenible, l’econòmica, la social i l’ambiental, s’equilibren perquè la cadira no coixege.

A Europa, i no solament a Europa, l’economia de la mar, l’«economia blava», és una de les grans línies estratègiques de creixement, una política en què, per força, totes les peces han d’estar ben integrades. Per cert, que molts dels elements que conformen esta política general tenen el seu reflex a l’Albufera: la pesca, també la de proximitat; el turisme com a motor de desenvolupament local; el transport de passatgers i mercaderies… I d’ací ve que, de la conversa que vam mantindre amb Miret als peus de l’edifici del rellotge del port de València, destaquem una reflexió fonamental: «Els qui depenen econòmicament del territori i en trauen profit han d’involucrar-se i cuidar-lo. Hem de pensar més enllà del curt termini, en no matar el recurs». La naturalesa, la biodiversitat, és el recurs —la mare de tots els recursos—, i cap empresa s’ha d’escometre sense avaluar abans els efectes que poguera tindre sobre aquella.

Per a mostra, un botó

A propòsit de la necessària sostenibilitat, un dels exemples de l’aprofitament creixent de la mar com a recurs a escala local el constitueix el turisme de naturalesa. La visió de Yanina Maggiotto i Virgilio Beltrán, representants de l’Associació de Guies de Birding de la Comunitat Valenciana i professionals que habitualment fan ús de l’àrea litoral de l’Albufera, és reveladora d’esta necessitat d’integració dels usos a xicoteta escala. I no és tant l’ús sinó el «mal ús» el que impacta sobre el recurs, en diuen. Les males pràctiques i la falta de regulació en la realització d’activitats esportives o recreatives com la navegació, la pesca esportiva, la vela lleugera o el rem «estan impactant sobre un ecosistema molt fràgil del bon estat del qual depèn la conservació de la biodiversitat i, en conseqüència, el manteniment de la nostra activitat, activitat que, no l’oblidem, és també econòmica».

En este sentit, coincideix en part amb ells Pedro Villanueva, president de l’Associació d’Esports de Lliscament de la Comunitat Valenciana, a qui, per al·lusions, hem consultat. Mentre Maggiotto i Beltrán reproven a més la manca d’equipaments d’ús públic per a l’observació d’aus o per al mer gaudiment ordenat de la naturalesa, Villanueva adverteix dels problemes amb què es troben els aficionats als esports de vela lleugera precisament per «la falta de zones delimitades per a la seua pràctica i d’instal·lacions públiques on emmagatzemar els aparells i embarcacions». Segons diu, són les dificultats derivades de la falta de regulació d’usos les que provoquen algunes males pràctiques: «En un litoral de 25 quilòmetres, és fonamental que hi haja zones on practicar estes activitats amb comoditat i de manera sostenible i respectuosa amb el medi».

Dunes de la platja de la Malladeta (foto: V. Llorens).
El litoral, en greu regressió

La restinga, la barra d’arena que separa l’Albufera de la mar, i que constitueix per tant un dels elements definitoris d’este sistema litoral, està sotmesa a múltiples alteracions que comprometen la seua naturalesa, la seua condició de muralla defensiva front a l’embat creixent de les aigües i l’amenaça de la intrusió salina. D’una banda, a causa del canvi climàtic i el calfament global, l’augment de la temperatura de l’aigua i la consegüent expansió tèrmica determinen una pujada progressiva del nivell de la mar. De l’altra, l’increment constatat de la freqüència i l’energia dels temporals n’accentua el poder erosiu.

Més localment, a més, contribueixen a l’erosió de la costa la disminució de l’arribada de sediments degut sobretot a l’efecte retenidor dels embassaments —des de l’Ebre fins al Túria i el Xúquer—, els quals bloquegen la tradicional aportació al·luvial a la mar des dels rius, i l’alteració de la dinàmica litoral causada principalment pel port de València, un parany en expansió que entorpeix la deriva marina, de natural component nord, i obstrueix el transport longitudinal d’arenes cap a les platges del sud. D’una banda, són milions els metres cúbics de sediments que no arriben a les desembocadures dels rius. De l’altra, el material de depòsit que sí que entra en joc no passa de la Malva-rosa i les Arenes.

«La restinga, la barra d’arena que separa l’Albufera de la mar, està sotmesa a múltiples alteracions que comprometen la seua condició de muralla defensiva front a l’embat creixent de les aigües i l’amenaça de la intrusió salina»

Segons les dades compartides pel professor Josep Pardo, catedràtic del Departament d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria de la UPV, en la I Jornada de la Comissió Científica de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera, celebrada en esta mateixa Universitat a l’inici de l’any, l’erosió de les platges es manifesta en una regressió mitjana de la línia de costa de 6,9 metres entre 1984 i 2020. Esta reculada, que arriba a ser de 72 metres a la platja de l’Arbre del Gos (Pinedo), va aplacant-se en l’avanç cap al sud, però és també molt palesa entre la platja de la Creu i la desembocadura de la gola del Pujol, on el litoral ha retrocedit 40 i 20 metres, respectivament. Sobre este tema, Eulàlia Sanjaume, bona coneixedora de les dinàmiques litorals, a qui també entrevistem en este número de L’Amfibi, incideix en l’evident correlació entre la prolongació de la dàrsena nord del port, completada entre 2008 i 2012, i la regressió costanera. Segons la catedràtica de Geografia Física, arran de l’ampliació, «l’ombra d’onatge» que esta infraestructura projecta cap al sud també ha crescut. En conseqüència, la major gravetat de l’erosió s’ha traslladat a les platges de la zona més sensible de la Devesa.

Davant el problema, ambdós experts coincideixen a valorar els bons resultats de les grans aportacions artificials d’arena de finals de segle i a constatar, no obstant això, la dissipació durant la primera dècada de l’actual. En este sentit, per a contrarestar la falta d’aportació d’arena a causa de la «interrupció del transport sedimentari longitudinal que provoca el port de València», és clau, en paraules del professor Pardo, la «reaportació en magnitud suficient» per a afavorir-ne la sostenibilitat al litoral i la restinga de l’Albufera.

Versión en castellano:

El futuro de L’Albufera pasa por el mar

La destrucción de los fondos marinos, la contaminación, la pérdida y desestabilización de las aportaciones de sedimentos, las alteraciones causadas por el crecimiento del puerto de València y el tráfico marítimo comercial, y el avance de la intrusión salina amenazan el litoral de L’Albufera. De ahí que, desde diversos sectores, no solo el conservacionista, se insista cada vez más en que L’Albufera también es su mar. Unos reivindican la importancia de su buen estado ambiental para el equilibrio de todo el sistema. Otros ponen el foco en el valor social y económico de la costa, las playas. En cualquier caso, la protección de este valioso humedal internacional pasa por la recuperación de su área marina.

La Red Natura 2000 europea determina como zona marina protegida una franja de unos tres kilómetros de anchura que se extiende en paralelo a la costa, sobre la plataforma continental, entre la desembocadura del Turia y el Cabo de Cullera. El buen estado del parque natural depende de la interconexión necesaria de todos sus diferentes ambientes, desde el arrozal hasta el mar pasando por la laguna y la restinga litoral. Y de este buen estado y de la diversidad biológica que a él se asocia depende a su vez el mantenimiento de actividades económicas como la pesca y el turismo.

«El buen estado del parque natural depende de la interconexión necesaria de todos sus diferentes ambientes, desde el arrozal hasta el mar»

En este nuevo número de L’Amfibi, varios expertos exponen sus argumentos sobre las implicaciones que la conservación del área marina de L’Albufera tiene sobre el conjunto del parque natural y el territorio. Como sugiere el economista Lluís Miret Pastor, en lugares como este, sometidos a una gran presión económica y social, el compromiso ambiental, especialmente el de quienes más ejercen esta presión, debe ser igualmente sólido y decidido.

La exigencia de una política marítima integrada

Hace unos meses, en el marco del proyecto europeo Interreg Tune Up, investigadores en diferentes materias relativas al área marina de L’Albufera ponían en común en un encuentro virtual las motivaciones, los resultados y las reflexiones sobre su trabajo. A partir de las visiones parciales de cada uno, se trataba de mostrar esta realidad en su conjunto, definir el escenario sobre el que enfocar los objetivos de este proyecto. Mejorar las políticas de gestión en las áreas marinas protegidas del Mediterráneo, lograr el necesario equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y actividades como la pesca, el turismo y los usos recreativos en el litoral, era la razón primera.

Convocados por SEO/BirdLife, expertos en las dinámicas litorales, en diferentes áreas de la biología marina y en «economía azul», la estrategia de desarrollo europea que pone el foco en el mar como nuevo motor de progreso, coincidieron en sus advertencias sobre el proceso de degradación que el área marina de L’Albufera ha sufrido en los últimos veinte años, una situación motivada precisamente por la falta de una visión integrada y una evaluación minuciosa de riesgos e impactos: las alteraciones de la dinámica litoral —en la dirección de las corrientes y el aporte de sedimentos—, la contaminación, la sobreexplotación, los trastornos provocados por actividades económicas y recreativas…

Naturaleza sumergida

La Red Natura 2000, la red de espacios naturales protegidos por su importancia para la conservación de la biodiversidad en Europa, incluye entre ellos L’Albufera y, como parte inseparable de ella, su área marina inmediata. Así es por las estrechas relaciones de dependencia que se dan entre esta y la parte terrestre. Entre otras razones, fue protegida por albergar praderas de posidonia, una planta marina —no es un alga— que, como explica José Tena , gozaba hace cuarenta años de buena salud en nuestro litoral, tiempo en que este biólogo marino, recién obtenido el título de buceo en 1983, aún en la adolescencia, realizaba sus primeras inmersiones.

Para Tena, los ecosistemas de posidonia, desconocidos, poco valorados y prácticamente desaparecidos en el mar de L’Albufera, «son comparables a los bosques tropicales como el Amazonas». Tal es la capacidad de estas praderas sumergidas, endémicas del Mediterráneo, como productoras de oxígeno, retenedoras de carbono y depuradoras del agua del mar. Y tal es, por lo tanto, la importancia de la recuperación de un ecosistema como este. La posidonia, además, provee de hábitat a muchas especies que, a su vez, sirven de alimento a grandes peces depredadores, tortugas, rayas y mantas —algunas en peligro de extinción, como la mantelina y la manta obispo—, tiburones, delfines…

«Los ecosistemas de posidonia, desconocidos, poco valorados y prácticamente desaparecidos en el mar de L’Albufera, son comparables a los bosques tropicales como el Amazonas»

Junto a José Tena, entre los técnicos que coinciden en constatar el empeoramiento del litoral de L’Albufera en este número de L’Amfibi, se encuentra también el veterano Antonio Pradillo, experto en peces y ecosistemas acuáticos. En su análisis, Pradillo alerta del sobrecalentamiento del agua en superficie y la acentuada degradación en la zona de la desembocadura del Turia, debido a la contaminación y el efecto pantalla del puerto de València. Reconoce, pese a todo, el valor de los fondos y la riqueza de la biodiversidad del área marina entre Pinedo y el cabo de Cullera, y advierte también de los perjuicios crecientes causados por la pesca deportiva y su falta de regulación.

Indicios sobre la superficie

Mientras unos tratan de convencer del valor de lo sumergido, de lo invisible, aun a sabiendas de que resulta complicado, otros recurren a indicadores más manifiestos. Las aves, por ejemplo, visibles como puntas de icebergs, constituyen indicios de la situación ambiental, identificadores de desarreglos y amenazas, y coartadas irrefutables para la propuesta de medidas correctoras. Los censos estivales que cada año se realizan en el parque natural advierten de que, en el caso de las aves marinas, las colonias de charranes, las más importantes del Mediterráneo occidental, han visto menguar drásticamente sus efectivos. Las razones, sin estar del todo claras, tienen que ver sin duda con la escasez de alimento en el mar.

Como Pradillo, también Pablo Vera, entrevistado en este número, entrevé algunas de las posibles causas y conmina a la administración a tomar cartas en el asunto. La sobreexplotación derivada de la pesca deportiva, donde las capturas no están limitadas, las anoxias en algunos puntos del litoral, la reducción de los beneficiosos desagües de L’Albufera al mar y otros factores están muy probablemente detrás del «colapso» que, según Vera, los charranes comunes y patinegros han sufrido en los últimos 15 años. Para este biólogo, resolver los problemas pasa por la gestión integrada del mar, el litoral y la parte terrestre.

La economía azul (y no matar el recurso)

A la necesaria integración de la gestión y la política marítimas y costeras se refiere también Lluís Miret Pastor en una entrevista asociada a este reportaje. Este economista, experto en pesca, turismo y en las nuevas estrategias de progreso ligadas a los recursos marinos y del litoral, insiste en que, en zonas tan densamente pobladas y económicamente importantes, el «gran reto» es cómo lograr que las tres patas del obligado desarrollo sostenible, la económica, la social y la ambiental, se equilibren para que la silla no cojee.

En Europa, y no solamente en Europa, la economía del mar, la «economía azul», es una de las grandes líneas estratégicas de crecimiento, una política en que, por fuerza, todas las piezas deben estar bien integradas. Por cierto, que muchos de los elementos que conforman esta política general tienen su reflejo en L’Albufera: la pesca, también la de proximidad; el turismo como motor de desarrollo local; el transporte de pasajeros y mercancías… Y de ahí que, de la conversación que mantuvimos con Miret a los pies del edificio del reloj del puerto de València, destaquemos una reflexión fundamental: «Quienes dependen económicamente del territorio y sacan partido de él tienen que involucrarse en su cuidado. Tenemos que pensar más allá del corto plazo, en no matar el recurso». La naturaleza, la biodiversidad, es el recurso —la madre de todos los recursos—, y ninguna empresa debiera acometerse sin evaluar antes los efectos que pudiera tener sobre aquella.

Como muestra, un botón

A propósito de la necesaria sostenibilidad, uno de los ejemplos del aprovechamiento creciente del mar como recurso a escala local lo constituye el turismo de naturaleza. La visión de Yanina Maggiotto y Virgilio Beltrán, representantes de la Asociación de Guías de Birding de la Comunitat Valenciana y profesionales que habitualmente hacen uso del área litoral de L’Albufera, es reveladora de esta necesidad de integración de los usos a pequeña escala. Y no es tanto el uso sino el «mal uso» lo que impacta sobre el recurso, dicen. Las malas prácticas y la falta de regulación en la realización de actividades deportivas o recreativas como la navegación, la pesca deportiva, la vela ligera o el remo «están impactando sobre un ecosistema muy frágil de cuyo buen estado depende la conservación de la biodiversidad y, en consecuencia, el mantenimiento de nuestra actividad, actividad que, no lo olvidemos, es también económica».

En este sentido, coincide en parte con ellos Pedro Villanueva, presidente de la Asociación de Deportes de Deslizamiento de la Comunitat Valenciana, a quien, por alusiones, hemos consultado. Mientras Maggiotto y Beltrán reprueban además la carencia de equipamientos de uso público para la observación de aves o para el mero disfrute ordenado de la naturaleza, Villanueva advierte de los problemas con que se encuentran los aficionados a los deportes de vela ligera precisamente por «la falta de zonas acotadas para su práctica y de instalaciones públicas donde almacenar los aparejos y embarcaciones». Según dice, son las dificultades derivadas de la falta de regulación de usos las que provocan algunas malas prácticas: «En un litoral de 25 kilómetros, es fundamental que haya zonas donde practicar estas actividades con comodidad y de forma sostenible y respetuosa con el medio».

El litoral, en grave regresión

La restinga, la barra de arena que separa L’Albufera del mar, y que constituye por tanto uno de los elementos definitorios de este sistema litoral, está sometida a múltiples alteraciones que comprometen su naturaleza, su condición de muralla defensiva frente al empuje creciente de las aguas y la amenaza de la intrusión salina. Por un lado, debido al cambio climático y el calentamiento global, el aumento de la temperatura del agua y la consiguiente expansión térmica determinan una subida progresiva del nivel del mar. Por el otro, el incremento constatado de la frecuencia y la energía de los temporales acentúa su poder erosivo.

Más localmente, además, contribuyen a la erosión de la costa la disminución de la llegada de sedimentos debido sobre todo al efecto retenedor de los embalses —desde el Ebro hasta el Turia y el Júcar—, que bloquean el tradicional aporte aluvial al mar desde los ríos, y la alteración de la dinámica litoral causada principalmente por el puerto de Valencia, una trampa en expansión que entorpece la deriva marina, de natural componente norte, y obstruye el transporte longitudinal de arenas hacia las playas del sur. De una parte, son millones los metros cúbicos de sedimentos que no alcanzan las desembocaduras de los ríos. De la otra, el material de depósito que sí entra en juego no pasa de la Malva-rosa y Las Arenas.

«La restinga, la barra de arena que separa L’Albufera del mar, está sometida a múltiples alteraciones que comprometen su condición de muralla defensiva frente al empuje creciente de las aguas y la amenaza de la intrusión salina»

Según los datos compartidos por el profesor Josep Pardo, catedrático del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la UPV, en la I Jornada de la Comisión Científica de la Junta Rectora del Parc Natural de L’Albufera, celebrada en esa misma Universidad a principios de año, la erosión de las playas se manifiesta en una regresión media de la línea de costa de 6,9 metros entre 1984 y 2020. Este retroceso, que llega a ser de 72 metros en la playa de L’Arbre del Gos (Pinedo), va aplacándose en su avance hacia el sur, pero es también muy patente entre la playa de la Creu y la desembocadura de la Gola del Pujol, donde el litoral ha reculado 40 y 20 metros, respectivamente. Al respecto, Eulàlia Sanjaume, buena conocedora de las dinámicas litorales, a quien también entrevistamos en este número de L’Amfibi, incide en la evidente correlación entre la prolongación de la dársena norte del puerto, completada entre 2008 y 2012, y la regresión costera. Según la catedrática de Geografía Física, a causa de esta ampliación, la «sombra de oleaje» que esta infraestructura proyecta hacia el sur también ha crecido. En consecuencia, la mayor gravedad de la erosión se ha trasladado a las playas de la zona más sensible de La Devesa.

Frente a esto, ambos expertos coinciden en valorar los buenos resultados de las grandes aportaciones artificiales de arena de finales de siglo y en constatar, sin embargo, su disipación durante la primera década del actual. En este sentido, para contrarrestar la falta de aportación de arena debido a la «interrupción del transporte sedimentario longitudinal que provoca el puerto de València», es clave, en palabras del profesor Pardo, la «reaportación en magnitud suficiente» para favorecer la sostenibilidad en el litoral y la restinga de L’Albufera.

Share This