Xifres sense precedents de garsa de mar, torlit, becplà i cigonya negra

Bosco Dies
1 novembre, 2023

Al llarg de 2023 s’han produït nombroses observacions interessants d’aus per part de molts aficionats que ixen al camp amb regularitat i que proporcionen de manera desinteressada una informació molt valuosa i necessària per a poder conéixer millor l’estat de conservació i l’evolució de les aus en este entorn tan significatiu. Moltes d’estes observacions fan referència a la detecció d’espècies que, sent regulars al llarg de l’any, han mostrat les majors xifres registrades fins ara a l’Albufera. Este augment pot respondre tant a la restauració d’hàbitats naturals en determinats enclavaments, com el Tancat de Mília i el Tancat de la Pipa, com a la recuperació de les poblacions que moltes espècies semblen mostrar a escala europea, gràcies, en part, a les polítiques de conservació i recuperació de la biodiversitat que s’estan implantant en molts països des de fa dècades.

Màxims hivernals

En 2023, entre estos registres d’espècies que fins ara resultaven poc habituals o escasses, destaquen un grup de fins a 76 garses de mar (Haematops ostralegus), un limícola propi de la façana atlàntica d’Europa; el màxim hivernal de cigonya negra (Ciconia ciconia), amb 34 exemplars presents el mes de febrer en arrossars de la marjal de Sueca, i l’observació sense precedents de becplà (Platalea leucorodia), d’almenys 64 exemplars al gener i de 48 en migració a l’octubre. També han sigut importants les concentracions postreproductores de torlit (Burhinus oedicnemus), amb 33 aus observades en zones de cultiu agrícola de Sollana, i d’agró blanc (Ardea alba), amb un nou màxim hivernal que ha aconseguit quasi els tres-cents exemplars.

Cigonyes negres (foto: Toni Alcocer). Imatge principal, garses de mar (foto: Yanina Maggiotto).

Rècord de picaports i flamencs

A estes espècies caldria afegir unes altres que, sent ja freqüents o habituals, continuen mostrant xifres en augment, com el picaport (Plegadis falcinellus), una au de la qual, a la fi del segle passat, a penes se’n registraven de manera esporàdica uns pocs individus aïllats, i que s’ha convertit en una de les més nombroses a l’Albufera, amb més de 13.000 exemplars hivernants. El flamenc (Phoenicoperus roseus) és també una altra de les aus aquàtiques que més ha incrementat la població, amb xifres rècord, fins ara, de 14.000 individus durant l’hivern.

ETIQUETES: aus | birding albufera

Versión en castellano:

Números sin precedentes de ostrero, alcaraván, espátula y cigüeña negra

A lo largo de 2023 se han venido registrando numerosas observaciones interesantes de aves por parte de muchos aficionados que salen al campo con regularidad y que proporcionan de manera desinteresada una información muy valiosa y necesaria para poder conocer mejor el estado de conservación y la evolución de las aves en este entorno tan significativo.

Muchas de estas observaciones hacen referencia a la detección de especies que, siendo regulares a lo largo del año, han mostrado las mayores cifras registradas hasta la fecha en L’Albufera. Este aumento del número de aves puede deberse tanto a la recuperación de hábitats naturales en determinados enclaves, como el Tancat de Mília y el Tancat de la Pipa, como a la recuperación de las poblaciones que muchas especies parecen mostrar a escala europea, gracias, en parte, a las políticas de conservación y recuperación de la biodiversidad que se están implantando en un buen número de países desde hace ya décadas.

Máximos invernales

En 2023, entre estos registros de especies que hasta ahora resultaban poco habituales o escasas, destacan un grupo de hasta 76 aves de ostrero euroasiático (Haematops ostralegus), un limícola propio de la fachada atlántica de Europa; el máximo invernal de cigüeña negra (Ciconia ciconia), con 34 ejemplares presentes en el mes de febrero en arrozales del marjal de Sueca, y la observación sin precedentes de espátula común (Platalea leucorodia), de al menos 64 ejemplares en enero y de 48 aves en migración en octubre. También han sido importantes las concentraciones posreproductoras de alcaraván común (Burhinus oedicnemus), con 33 aves observadas en zonas de cultivo agrícola de Sollana, y de garceta grande (Ardea alba), con un nuevo máximo invernal que ha alcanzado casi los trescientos ejemplares.

Récord de moritos y flamencos

A estas especies habría que añadir otras que, siendo ya frecuentes o habituales, siguen mostrando cifras en aumento, como el morito común (Plegadis falcinellus), un ave de la que, a finales del siglo pasado, apenas se registraban de manera esporádica unos pocos individuos aislados, y que se ha convertido en una de las más numerosas en L’Albufera, con más de 13.000 ejemplares invernantes. El flamenco común (Phoenicoperus roseus) es también otra de las aves acuáticas que más ha incrementado su población, con cifras récord hasta la fecha de 14.000 individuos durante el invierno.

Share This