Tres observacions inèdites a la Devesa

Bosco Dies
30 juny, 2022

La cua-roja diademada, dalt d’una mata de llentiscle (foto: Miguel Andújar).

Una titeta de Hodgson en octubre de l’any passat, reclamant en vol nocturn sobre la Devesa; dues cua-roges diademades en març: una en la mateixa zona de l’Aterrissador i una altra molt a prop, a les dunes a l’est de l’estany del Pujol, i una àguila imperial sobrevolant esta mateixa zona. Les observacions per primera vegada a l’Albufera d’estes tres espècies demostra que ací, pel que fa les aus, no res és impossible.

Titeta de Hodgson

La nit del 19 d’octubre de 2021, durant una de tantes jornades de seguiment del pas migratori d’aus sobre la Devesa —el projecte Ornit de la Fundació Assut—, es va registrar el reclam d’un exemplar de titeta de Hodgson (Anthus hodgsoni), un xicotet passeriforme originari del nord-est d’Àsia que hiverna al sud-est asiàtic i es mostra a Europa com una espècie divagant. N’hi ha a penes 20 registres previs a Espanya. I esta és la segona observació per a la Comunitat Valenciana.

Cua-roja diademada

El següent registre inèdit va tindre lloc el 25 de març de 2022, en un dels vials que discorren entre zones arbrades de l’Aterrissador, a la zona urbanitzada de la Devesa. Yanina Maggiotto va observar un exemplar mascle de cua-roja diademada (Phoenicurus moussieri), una espècie de distribució nord-africana, present des del Marroc fins al nord-est de Líbia, la presència de la qual ací va estar clarament relacionada amb les calitges que es van iniciar amb la borrasca Cèlia i van seguir després, caracteritzades per una marcada irrupció de pols sahariana des de l’interior d’Àfrica a través d’Algèria i un fort temporal de llevant. Després de tractar de relocalitzar l’exemplar sense èxit, l’endemà, Joan Balfagón va albirar un altre diferent, també mascle, prop de l’estany del Pujol, a poc més d’un quilòmetre de distància de l’anterior. Este exemplar va ser observat durant quasi una setmana per un gran nombre de persones. Les cites europees d’esta espècie són escasses i es distribueixen principalment a localitats del Mediterrani, entre Portugal i Itàlia, entre febrer i maig. A Espanya, ja es compta amb una desena d’observacions prèvies a Andalusia, Catalunya i les Illes Balears. Esta doble cita suposa el primer registre per a l’Albufera i també per a la Comunitat Valenciana.

Àguila imperial ibérica

Per estes mateixes dates, el matí del 2 d’abril, durant una jornada de vents de l’oest en la qual es va produir un notable pas de rapinyaires cap al nord, va tindre lloc una cita sorprenent d’àguila imperial ibèrica (Aquila adalberti), una au immadura que va ser observada sobre la Devesa. Amb tota probabilitat, es tractaria d’un individu en dispersió prenupcial procedent d’alguna de les localitats de presència de l’espècie a Castella-la Manxa i el sud de la península.

Versión en castellano:

Tres observaciones inéditas en La Devesa

Un bisbita de Hodgson en octubre del año pasado, reclamando en vuelo nocturno sobre La Devesa; dos colirrojos diademados en marzo: uno en la misma zona de L’Aterrissador y otro, muy cerca, en las dunas al este del Estany del Pujol, y un águila imperial sobrevolando esta misma zona. La observación por primera vez en L’Albufera de estas tres especies demuestra que en este lugar, en cuestión de aves, nada es imposible.

Bisbita de Hodgson

La noche del 19 de octubre de 2021, durante una de tantas jornadas de seguimiento del paso migratorio de aves sobre La Devesa —el proyecto Ornit de la Fundació Assut—, se registró el reclamo de un ejemplar de bisbita de Hodgson (Anthus hodgsoni), un pequeño paseriforme originario del noreste de Asia que inverna en el sureste asiático y se muestra en Europa como una especie divagante. Existen de él apenas 20 registros previos en España. Y esta es la segunda observación para la Comunitat Valenciana.

Colirrojo diademado

El siguiente registro inédito tuvo lugar el 25 de marzo de 2022, en uno de los viales que discurren entre zonas arboladas de L’Aterrissador, en la zona urbanizada de La Devesa. Yanina Maggiotto observó un ejemplar macho de colirrojo diademado (Phoenicurus moussieri), una especie de distribución norteafricana, presente desde Marruecos hasta el noreste de Libia, cuya presencia aquí estuvo claramente relacionada con las calimas que se iniciaron con la borrasca Celia y siguieron después, caracterizadas por una marcada irrupción de polvo sahariano desde el interior de África a través de Argelia y un fuerte temporal de levante. Tras tratar de relocalizar el ejemplar en la misma zona sin éxito, al día siguiente, Joan Balfagón, avistó uno diferente, también macho, cerca del Estany del Pujol, a poco más de un kilómetro de distancia del anterior. Este ejemplar fue observado durante casi una semana por un gran número de personas. Las citas europeas de esta especie son escasas y se distribuyen principalmente en localidades del Mediterráneo, entre Portugal e Italia, entre febrero y mayo. En España, ya se cuenta con una decena de observaciones previas en Andalucía, Cataluña e Islas Baleares. Esta doble cita supone el primer registro para L’Albufera y también para la Comunitat Valenciana.

Águila imperial ibérica

Por estas mismas fechas, la mañana del 2 de abril, durante una jornada de vientos del oeste en la que se produjo un notable paso de aves rapaces hacia el norte, tuvo lugar una cita sorprendente de águila imperial ibérica (Aquila adalberti), un ave inmadura que fue observada sobre La Devesa. Con toda probabilidad, se trataría de un ave en dispersión prenupcial procedente de alguna de las localidades de presencia de la especie en Castilla-La Mancha y el sur de la península.

Share This