Territori boom: la defensa del Saler

L'Amfibi
31 agost, 2023

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, el passat 5 de juny va tindre lloc al Centre de Cultura Contemporània Octubre la preestrena del documental Territori Boom: la defensa del Saler, dirigit per José Carlos Díaz, amb guió del mateix Díaz i Francesc Picó.

Territori Boom: La defensa del Saler fa un recorregut per les vicissituds que este paratge ha patit al llarg dels anys i les amenaces que ha aconseguit superar, no sense ferides, com una excepció a la degradació i destrucció d’altres aiguamolls similars del Mediterrani. Una resistència que, com assenyalen les notes de promoció de la pel·lícula, «ha sigut possible gràcies fonamentalment a una ciutadania que pren consciència del seu propi territori i de la necessitat de defensar-lo».

Mitjançant la mirada de la fotògrafa Mat Martí, intercalant xicotetes píndoles de ficció interpretades per Juli Cantó, s’ofereix «una visió subjectiva, una mirada artística i una reflexió personal sobre la necessària conservació del patrimoni comú». Per la seua banda, experts en la geografia i l’ecologia de l’Albufera «ens donen la dimensió de l’enorme riquesa natural de la Devesa i la seua indissoluble relació simbiòtica amb el llac» i diversos historiadors expliquen «el que el Saler ha suposat per a l’imaginari col·lectiu dels valencians a través del temps, alhora que documenten els successius projectes que, fruit de deliris de modernitat, sovint interessats, han amenaçat el paratge». Finalment, «el testimoniatge directe d’homes i dones que van viure i es van involucrar en la penúltima batalla contra l’ànsia depredadora de l’especulació urbanística que va irrompre als anys seixanta amb el somni turístic ens fa comprendre l’amplitud del moviment ciutadà i els recursos que es van emprar en la seua batalla contra un poder que, fins i tot en els seus anys de descomposició, resultava omnímode i repressor».

Cartell de la pel·lícula. En la foto principal, un moment de la presentació del documental al centre Octubre.

FITXA TÈCNICA

Territori Boom: La defensa del Saler. 2023. Documental. Color. 52 min. Guió: José Carlos Díaz i Francesc Picó. Fotografía: Pablo González. Edició: Joaquín Ojeda. Producció: Francesc Garcia Donet, José Ignacio Pastor i Francesc Picó, per a On Air Comunicación / Institut Valencià de Cultura / À Punt / ACICOM (Asociación Ciudadanía y Comunicación). Direcció: José Carlos Díaz.

Versión en castellano:

Territori boom: la defensa del Saler

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio tuvo lugar en el Centre de Cultura Contemporània Octubre el preestreno del documental Territori Boom: la defensa del Saler, dirigido por José Carlos Díaz, con guion del propio Díaz y Francesc Picó.

Territori Boom: La defensa del Saler hace un recorrido por las vicisitudes que este paraje ha sufrido a lo largo de los años y las amenazas que ha conseguido superar, no sin heridas, como una excepción a la degradación y destrucción de otros humedales similares del Mediterráneo. Una resistencia que, como señalan las notas de promoción de la película, «ha sido posible gracias fundamentalmente a una ciudadanía que toma conciencia de su propio territorio y de la necesidad de defenderlo».

A través de la mirada de la fotógrafa Mate Martí, intercalando pequeñas píldoras de ficción interpretadas por Juli Cantó, se ofrece «una visión subjetiva, una mirada artística y una reflexión personal sobre la necesaria conservación del patrimonio común». Por su parte, expertos en la geografía y la ecología de L’Albufera «nos dan la dimensión de la enorme riqueza natural de La Devesa y su indisoluble relación simbiótica con el lago» y diversos historiadores explican «lo que El Saler ha supuesto para el imaginario colectivo de los valencianos a través del tiempo, a la vez que documentan los sucesivos proyectos que, fruto de delirios de modernidad, a menudo interesados, han amenazado el paraje». Por último, «el testimonio directo de hombres y mujeres que vivieron y se involucraron en la penúltima batalla contra el ansia depredadora de la especulación urbanística que irrumpió en los años sesenta con el sueño turístico nos hace comprender la amplitud del movimiento ciudadano y los recursos que se emplearon en su batalla contra un poder que, incluso en sus años de descomposición, resultaba omnímodo y represor».

 

FICHA TÉCNICA

Territori Boom: La defensa del Saler. 2023. Documental. Color. 52 min. Guion: José Carlos Díaz y Francesc Picó. Fotografía: Pablo González. Montaje: Joaquín Ojeda. Producción: Francesc Garcia Donet, José Ignacio Pastor y Francesc Picó, para On Air Comunicación / Institut Valencià de Cultura / À Punt / ACICOM (Asociación Ciudadanía y Comunicación). Dirección: José Carlos Díaz.

Share This