Sit emmascarat, una espècie siberiana vista per primera vegada a l’Albufera

Bosco Dies
14 maig, 2023

El 25 de febrer de 2023, Francisco Villena va aconseguir fotografiar un xicotet passeriforme en una de les ribes de la séquia Nova, un llit que ha sigut recentment restaurat i en el tram final del qual, abans d’arribar als arrossars de Silla, s’ha recuperat alguna mostra d’ambients aquàtics. L’observador, sense saber de quina espècie es tractava, va distribuir les fotografies en diferents fòrums per a conéixer la identitat de l’ocell, amb la sorpresa de què es tractava d’un exemplar mascle de sit emmascarat (Emberiza spodocephala).

L’observació constitueix una cita extraordinària d’un divagant llunyà propi de la part de l’Àsia oriental, el qual passa l’hivern en regions del sud de la Xina i del qual a penes existeix una desena de registres a Europa. Donades les dates, la cita podria fer referència a un exemplar hivernant en la zona, ja que va romandre de manera ininterrompuda en esta mateixa localitat fins al 7 de març, data en què va ser observat per última vegada. Al llarg de tot este període, el sit va ser vist per més d’un centenar d’observadors vinguts de tota Espanya, i fins i tot de diversos països europeus, com França, Bèlgica i Finlàndia.

L’observació ha sigut remesa al Comitè de Rareses de la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO/BirdLife) per a la seua homologació i, de ser acceptada, suposaria el primer registre per a la Comunitat Valenciana i el tercer per a la península ibèrica, on hi ha hagut dues cites prèvies en abril de 2021, a Faro (Portugal), i en març de 2022 a Ponteceso, a la Corunya.

Imatge principal: Sit emmascarat / Escribano enmascarado (foto: Toni Alcocer).

ETIQUETES: aus | birding albufera

Versión en castellano:

Escribano enmascarado, una especie siberiana vista por primera vez en L’Albufera

El 25 de febrero de 2023, Francisco Villena logró fotografiar un pequeño paseriforme en una de las orillas de la Séquia Nova, un cauce que ha sido recientemente restaurado y en cuyo tramo final, antes de llegar a los arrozales de Silla, se ha recuperado alguna muestra de ambientes acuáticos. El observador, sin saber de qué especie se trataba, distribuyó las fotografías en diferentes foros para conocer la identidad del ave, con la sorpresa de que se trataba de un ejemplar macho de escribano enmascarado (Emberiza spodocephala).

Se trata de una observación extraordinaria de un divagante lejano propio de la parte de Asia oriental, que pasa el invierno en regiones del sur de China y del que apenas existe una decena de registros en Europa. Dadas las fechas, la cita podría hacer referencia a un ejemplar invernante en la zona, ya que permaneció de manera ininterrumpida en esta misma localidad hasta el 7 de marzo, fecha en que fue observado por última vez. A lo largo de todo este periodo, el escribano fue visto por más de un centenar de observadores venidos de toda España, e incluso de varios países europeos, como Francia, Bélgica y Finlandia.

La observación ha sido remitida al Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) para su homologación y, de ser aceptada, supondría el primer registro para la Comunitat Valenciana y el tercero para la península ibérica, donde ha habido dos citas previas en abril de 2021, en Faro (Portugal), y en marzo de 2022 en Ponteceso, en A Coruña.

Share This