Les Platges de Charlie

Alumnes del CEIP Lluís de Santàngel del Saler
29 juny, 2022

Charlie, el corriol camanegre (foto: Yanina Maggiotto).

«Les Platges de Charlie» és una campanya de conscienciació i educació ambiental que, centrada en una de les espècies més vulnerables del litoral de l’Albufera, el corriol camanegre, tracta de cridar l’atenció sobre la degradació de l’hàbitat costaner i la necessitat de la seua protecció.

Charlie, el corriol, representa també les necessitats d’altres espècies amb les quals comparteix l’hàbitat. Protegint Charlie, es beneficia de manera indirecta a altres animals i plantes, perquè la conservació d’esta au significa també la protecció de l’ecosistema litoral en el seu conjunt.

Durant el curs 2021-2022, l’alumnat del CEIP Lluís de Santàngel del Saler ha conegut mitjançant xarrades, excursions, tallers i altres iniciatives i eines didàctiques els perills als quals s’enfronta este símbol de les nostres platges i dunes. I han conegut també com les nostres xicotetes accions individuals poden frenar estos impactes. Durant les diferents accions de la iniciativa, s’han tractat aspectes com estos:

  • Les platges no són només espais per al gaudi de les persones. És necessari reservar llocs on Charlie i els seus companys puguen alimentar-se, descansar i nidificar en calma. I mai no accedir-hi.
  • El fem que arriba per diverses fonts degrada l’hàbitat de Charlie, tant a les platges de la Devesa com a la mar, la pinada i l’Albufera. No deixar residus i retirar alguns dels que trobem és una manera de col·laborar.
  • La presència de gossos solts i de colònies de gats en este entorn suposa un impacte molt fort sobre les aus, els seus pollets i els nius, i sobre molts altres animals. És important recordar que els gossos estan prohibits a la platja i que no poden anar solts per la Devesa.
  • L’hàbitat de Charlie, el litoral, s’està veient reduït per l’erosió i l’avanç de la mar, les causes dels quals, com hem vist en este número de L’Amfibi, són múltiples: el canvi climàtic, la falta de sediments, l’efecte pantalla del port de València… I, front a tot això, també es pot actuar.

«Les Platges de Charlie» és un projecte de conservació, sensibilització i educació ambiental coordinat pel Parc Natural de l’Albufera a través de l’equip d’educadors del Centre d’Interpretació del Racó de l’Olla.

A continuació, es mostra el resultat del treball realitzat per alumnes dels cursos superiors de Primària, els qui, a la manera dels reporters de premsa, han arreplegat les impressions i experiències dels diferents cursos del centre. La iniciativa ha estat coordinada per Raquel López i Marta Orts.

Niu de corriol
1r d’Infantil

Els nostres alumnes de tres anys han tingut l’oportunitat de fer un corriol amb pedres de la platja. També han fet jocs del menjar del corriol camanegre i s’ho han passat molt bé.

«Una gran experiència!»

En la classe de tres anys han fet un niu del corriolet amb pinotxa de la pinada. També han vist un vídeo on el corriol camanegre naixia. I, per últim, en la tapa dels seus treballs està el corriolet.

«Ha estat genial!»

Mural
2n d’Infantil

A Infantil, els xiquets i les xiquetes de quatre anys han fet un carnet perquè el corriol puga anar a escola. Han acudit a fer tallers amb els educadors del Racó de l’Olla amb material reciclat. I, per últim, però no menys important, han anat a buscar el corriol. El millor és que l’han pogut trobar!

«Ho han gaudit molt!»

Els alumnes de quatre anys han fet un mural del corriolet caminant per les dunes. També han tingut el plaer de fer una imatge de les parts del cos del corriol. I han tingut la idea de pintar un corriol camanegre amb els dits.

«Ha sigut una experiència genial!»

Nius de paper
3r d’Infantil

Els alumnes de cinc anys han tingut la gran idea de fer una bossa amb el corriol dibuixat per a guardar els treballs. Però, també han creat un niu de paper reutilitzat súper moló!

«Són una classe fenomenal!»

Hivernacle de plantes autòctones de la Devesa
1r de Primària

Han tingut l’oportunitat  de vore el corriol. A més, van fer cases per a Charlie i un mural inspirat en l’hàbitat del corriolet.

«Què guai!»

Menjadors per a ocells
2n de Primària

Han pogut investigar sobre l’aliment, els perills i l’hàbitat. Tot això, treballant en grup dins de l’assignatura de Ciències.

«Han treballat molt!»

Han pogut investigar les característiques del corriol i les amenaces que l’afecten al nostre entorn, moltes d’elles conseqüència de l’activitat humana.

«Quant han après!»

Xarrada sobre el corriol camanegre
3r de Primària

La classe de 3r B del CEIP Lluís de Santàngel ha fet molts projectes relacionats amb el corriol camanegre, per a ajudar-lo. Han fet un cartell informatiu sobre el corriol, explicant com viu, de què s’alimenta… També, un menjador i un bevedor amb brics i tapes d’ampolles, un conte sobre la vida del corriol i, a més, un cartell per a la platja.

«Quasi res!»

Important mencionar que el corriolet ha viatjat a Ontinyent amb el projecte «Charlie parla valencià». També han vist vídeos i pel·lícules sobre el corriol per a conéixer-lo millor, han llegit un quadernet amb informació i han fet una excursió per a netejar les dunes perquè el corriol camanegre hi puga viure tranquil.

«Ha estat de categoria!»

Cartell divulgatiu
4t de Primària

Les classes de 4t van fer uns tallers per a ajudar a altres espècies d’ocells que comparteixen el pati amb els alumnes del col·legi. Els tallers han consistit a fer bevedors i menjadors amb botelles de plàstic. També van anar a la Devesa per arrancar plantes invasores. A més, van fer dibuixos sobre bones pràctiques ambientals per a una bona conservació de l’ecosistema dunar i van arreplegar el fem de les platges.

També ens han contat que han fet cartells amb la prohibició de xafar les dunes i uns dibuixos molt guais del corriol. El millor és que han pogut trobar el corriol camanegre!

«Respecteu les dunes!»

Excursió per la Devesa
5è de Primària

En este curs han realitzat una plantació amb els tècnics del Racó de l’Olla amb l’objectiu de conservar les dunes per a la bona reproducció del corriol camanegre. Després, han organitzat una arreplegada de fem des de l’escola fins a les platges durant la setmana de «Litter Less Campaign» del programa Ecoescoles.

A més, han fet un tríptic sobre els ecosistemes del Parc Natural de l’Albufera i han anat d’excursió per a conéixer-los millor. Este projecte també els ha permet participar en el concurs «Fes-ho verd» amb un mural de l’Albufera amb materials reciclats.

Han après molt sobre este animalet del nostre entorn en perill i esperen haver ajudat una miqueta a millorar-ne la conservació.

«Conéixer per conservar!»

Retirada de vegetació exòtica
6è de Primària

Les classes de sisè han anat a recollir fem a les platges i les dunes. Ah! I van fer una obra de teatre sobre el corriol camanegre. A més, han vist la importància de mantindre els espais nets del nostre entorn i van arrancar les plantes invasores que els perjudiquen.

Durant la ruta «Buscant a Charlie», van estudiar algunes espècies d’aus de l’entorn fent murals, tríptics molt xulos i altres treballs a classe.

També van entrevistar un home del Saler per a conéixer més coses sobre l’entorn de la nostra escola.

«Ens estimem el nostre paisatge!»

ETIQUETES: aus | educació | medi ambient

Versión en castellano:

Las Playas de Charlie

«Las Playas de Charlie» es una campaña de concienciación y educación ambiental que, centrada en una de las especies más vulnerables del litoral de L’Albufera, el chorlitejo patinegro, trata de llamar la atención sobre la degradación del hábitat costero y la necesidad de su protección.

Charlie, el chorlitejo, representa también las necesidades de otras especies con las que comparte el hábitat. Protegiendo a Charlie, se beneficia de forma indirecta a otros animales y plantas, porque la conservación de esta ave significa también la protección del ecosistema costero en su conjunto.

Durante el curso 2021-2022, el alumnado del CEIP Lluís de Santàngel de El Saler ha conocido a través de charlas, excursiones, talleres y otras herramientas didácticas los peligros a los que se enfrenta este símbolo de nuestras playas y dunas. Y han conocido también cómo nuestras pequeñas acciones individuales pueden frenar estos impactos. Durante las diferentes acciones de la iniciativa, se han tratado aspectos como estos:

  • Las playas no son solo espacios para el disfrute de las personas. Es necesario reservar lugares donde Charlie y sus compañeros puedan alimentarse, descansar y nidificar en calma. Y no acceder nunca a ellos.
  • La basura que llega por diversas fuentes degrada el hábitat de Charlie, tanto en las playas de La Devesa como en el mar, la pinada y L’Albufera. No dejar residuos y retirar algunos de los que encontremos es un modo de colaborar.
  • La presencia de perros sueltos y de colonias de gatos en este entorno supone un impacto muy fuerte sobre las aves, sus pollos y sus nidos, y muchos otros animales. Es importante recordar que los perros están prohibidos en la playa y que no pueden ir sueltos por La Devesa.
  • El hábitat de Charlie, el litoral, se está viendo reducido por la erosión y el avance del mar, cuyas causas, como hemos visto en este número de L’Amfibi, son múltiples: el cambio climático, la falta de sedimentos, el efecto pantalla del Puerto de Valencia… Y, frente a todo esto, también se puede actuar.

«Las Playas de Charlie» es un proyecto de conservación, sensibilización y educación ambiental coordinado por el Parque Natural de L’Albufera a través del equipo de educadores del Centro de Interpretación del Racó de l’Olla.

A continuación, se muestra el resultado del trabajo realizado por alumnos de los cursos superiores de Primaria, quienes, a la manera de los reporteros de prensa, han recogido las impresiones y experiencias de los diferentes cursos del centro. La iniciativa ha sido coordinada por Raquel López y Marta Orts.

1º de Infantil

Nuestros alumnos de tres años han tenido la oportunidad de hacer un chorlitejo con piedras de la playa. También han hecho juegos de la comida del chorlitejo patinegro y se lo han pasado muy bien.

«¡Una gran experiencia!»

En la clase de tres años han hecho un nido del «corriolet» con pinocha de la pinada. También han visto un vídeo donde el chorlitejo nacía. Y, por último, en la tapa de sus trabajos está el «corriolet».

«¡Ha estado genial!»

2º de Infantil

En Infantil, los niños y las niñas de cuatro años han hecho un carné para que el chorlitejo pueda ir al colegio. Han acudido a hacer talleres con los educadores del Racó de l’Olla con material reciclado. Y, por último, pero no menos importante, han ido a buscar al chorlitejo. ¡Lo mejor es que lo han podido encontrar!

«¡Lo han disfrutado mucho!»

Los alumnos de cuatro años han hecho un mural del «corriolet» andando por las dunas. También han tenido el placer de hacer un dibujo de las diversas partes del cuerpo. Han tenido la idea de pintar un chorlitejo patinegro con los dedos.

«¡Ha sido una experiencia genial!»

3º de Infantil

Los alumnos de cinco años han tenido la gran idea de hacer una bolsa con el chorlitejo dibujado para guardar los trabajos. Pero también han creado un nido de papel reutilizado ¡súper molón!

«¡Son una clase fenomenal!»

1º de Primaria

Han tenido la oportunidad de ver al chorlitejo. Además, hicieron casas para Charlie y un mural inspirado en su hábitat.

«¡Qué guay!»

2º de Primaria

Han podido investigar sobre el alimento, los peligros y el hábitat. Todo esto, trabajando en grupo dentro de la asignatura de Ciencias.

«¡Han trabajado mucho!»

Han investigado las características del chorlitejo patinegro y las amenazas que le afectan en nuestro entorno, muchas de ellas consecuencia de la actividad humana.

«¡Cuánto han aprendido!»

3º de Primaria

La clase de 3º B del CEIP Lluís de Santàngel ha hecho muchos proyectos relacionados con el chorlitejo patinegro, para ayudarle. Han hecho un cartel informativo, explicando cómo vive, de qué se alimenta… También, un comedero y un bebedero con briks y tapas de botellas, un cuento sobre la vida del chorlitejo y, además, un cartel para la playa.

«¡Casi nada!»

Importante mencionar que el chorlitejo ha viajado a Ontinyent con el proyecto «Charlie parla valencià». También han visto vídeos y películas sobre el chorlitejo para conocerlo mejor, han leído un folleto con información y han hecho una excursión para limpiar las dunas para que el chorlitejo pueda vivir tranquilo.

«¡Ha estado de categoría!»

4º de Primaria

Las clases de 4º hicieron unos talleres para ayudar a otras especies de aves que comparten el patio con los alumnos del colegio. Los talleres han consistido en hacer bebederos y comederos con botellas de plástico. También fueron a la Devesa para arrancar plantas invasoras. Además, hicieron dibujos sobre buenas prácticas ambientales para una buena conservación del ecosistema dunar y recogieron la basura de las playas.

También nos han contado que han hecho carteles con la prohibición de pisotear las dunas y unos dibujos muy guays del «corriolet». ¡Lo mejor es que han podido encontrar al chorlitejo patinegro!

«¡Respetad las dunas!»

5º de Primaria

En este curso han realizado una plantación con los técnicos del Racó de l’Olla con el objetivo de conservar las dunas para la buena reproducción del chorlitejo patinegro. Después, han organizado una recogida de basura desde el colegio hasta las playas durante la semana de «Litter Less Campaign» del programa Ecoescuelas.

Además, han hecho un tríptico sobre los ecosistemas del Parc Natural de L’Albufera y hemos ido de excursión para conocerlos mejor. Este proyecto también les ha permitido participar en el concurso «Hazlo verde» con un mural de L’Albufera con materiales reciclados.

Han aprendido mucho sobre este animalito de nuestro entorno en peligro y esperan haber ayudado un poquito a mejorar su conservación.

«¡Conocer para conservar!»

6º de Primaria

Las clases de sexto han ido a recoger basura a las playas y las dunas. ¡Ah! E hicieron una obra de teatro sobre el chorlitejo patinegro. Además, han visto la importancia de mantener los espacios limpios de nuestro entorno y arrancaron las plantas invasoras perjudiciales.

Durante la ruta «Buscando a Charlie», estudiaron algunas especies de aves del entorno haciendo murales, trípticos muy chulos y otros trabajos en clase.

También entrevistaron un hombre de El Saler para conocer más cosas sobre el entorno de nuestro colegio.

«¡Apreciamos nuestro paisaje!»

Share This