La tortuga careta desova per primera vegada al litoral de l’Albufera

21 setembre, 2023

Dins del projecte Campament Tortuga, impulsat per l’ONG Xaloc, la platja de la Punta, zona de protecció integral situada al Parc Natural de l’Albufera, ha albergat este estiu la custòdia i protecció de cinc nius de tortuga careta (Caretta caretta). Es tracta d’un esdeveniment doblement extraordinari a la Comunitat Valenciana, atés que, a més de ser la primera vegada que coincideixen diversos nius en la mateixa temporada, es dona un altre fet insòlit: mai abans s’havia constatat que una tortuga careta haguera triat les platges de la Devesa de l’Albufera per a desovar.

Els nius van ser traslocats a la reserva de la Punta, situada al nord de la desembocadura de la gola del Perellonet, des de Dénia, Elx, Gandia i la mateixa platja de la Devesa. L’elecció d’este lloc respon al fet de tindre el màxim nivell de protecció i una provada idoneïtat per a la incubació i eclosió dels ous, derivada d’unes condicions ambientals i meteorològiques òptimes.

220 voluntaris i 138 tortugues

Un total de 138 tortugues han nascut enguany a la platja de la Punta. El propòsit és que, en complir l’edat adulta, tornen a esta zona, menys exposada a molèsties i perills, per a pondre els ous, ja que les femelles d’esta espècie tendeixen a desovar a les platges on van nàixer; un comportament que es coneix com filopatria. Els cinc nius han sigut custodiats les 24 hores del dia per més de 220 voluntaris en el marc d’un projecte en el qual han col·laborat la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Conselleria de Medi Ambient, l’ONG Xaloc, Paradores, l’associació Chelonia i la Fundació Oceanográfic. Esta labor està impulsada per l’ONG Xaloc en el marc del projecte LIFE Intemares, coordinat per la Fundació Biodiversitat, dins d’una iniciativa del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic l’objectiu del qual és assegurar la viabilitat de les postes d’esta espècie protegida a les nostres costes.

Peu de foto: Tortugues acabades de nàixer es dirigeixen a l’aigua a la Reserva Natural de la platja de la Punta (foto: Xaloc).

Versión en castellano:

La tortuga boba desova por primera vez en el litoral de L’Albufera

Dentro del proyecto Campamento Tortuga, impulsado por la ONG Xaloc, la playa de La Punta, zona de protección integral situada en el Parc Natural de l’Albufera, ha albergado este verano la custodia y protección de cinco nidos de tortuga boba (Caretta caretta). Se trata de un acontecimiento doblemente extraordinario en la Comunitat Valenciana, ya que, además de ser  la primera vez que coinciden varios nidos en la misma temporada, se da otro hecho insólito: nunca antes se había constatado que una tortuga boba hubiera elegido las playas de la Devesa de l’Albufera para desovar.

Los nidos fueron traslocados a la reserva de La Punta, situada al norte de la desembocadura de la Gola del Perellonet, desde Dénia, Elche, Gandia y la misma playa de la Devesa. La elección de este lugar responde a su máximo nivel de protección y a su probada idoneidad, derivada de unas condiciones ambientales y meteorológicas óptimas, para la incubación y eclosión de los huevos.

220 voluntarios y 138 tortugas

Un total de 138 tortugas han nacido este año en la playa de La Punta. El propósito es que, al cumplir la edad adulta, vuelvan a esta zona, menos expuesta a molestias y peligros, para poner sus huevos, ya que las hembras de esta especie tienden a desovar en las playas donde nacieron; un comportamiento que se conoce como filopatría. Los cinco nidos han sido custodiados las 24 horas del día por más de 220 voluntarios en el marco de un proyecto en el que han colaborado la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, la Conselleria de Medio Ambiente, la ONG Xaloc, Paradores, la asociación Chelonia y la Fundación Oceanográfic.

Esta labor está impulsada por la ONG Xaloc en el marco del proyecto LIFE Intemares, coordinado por la Fundación Biodiversidad, dentro de una iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuyo objetivo es asegurar la viabilidad de las puestas de esta especie protegida en nuestras costas.

Pie de foto: Tortugas recién nacidas se dirigen al agua en la Reserva Natural de la playa de La Punta (foto: Xaloc).

Share This