La tornada de la tortuga d’estany

Projecte Emys és una iniciativa de ciència ciutadana, creada per Acció Ecologista Agró, que té com a objectiu estudiar, conservar i recuperar poblacions de tortugues autòctones, com la tortuga d’estany europea (Emys orbicularis) i la tortuga de rierol o d’aigua ibèrica (Mauremys leprosa), en distints hàbitats: rius, marjals i barrancs.
Lucía Moreno
1 desembre, 2021

Este projecte va nàixer en 2010 a l’àrea de reserva del Tancat de la Pipa i s’ha anat estenent gràcies a l’esforç dels grups locals de voluntaris fins arribar a 15 localitzacions més, des de Moncofa fins a Moixent. Al Parc Natural de l’Albufera, Projecte Emys es desenvolupa també als Ullals de Senillera d’Albalat de la Ribera i a la llacuna del Samaruc d’Algemesí. L’inici de Projecte Emys va coincidir amb la finalització de l’actuació de recuperació ambiental del Tancat de la Pipa. En 2010 no havia cap població reproductora al parc natural de la tortuga d’estany (Emys orbicularis), un amenaçat rèptil que antigament es distribuïa per tots els aiguamolls litorals de la Comunitat Valenciana. La destrucció i la degradació dels seus hàbitats, juntament amb la introducció de la tortuga de florida (Trachemys sp.), han suposat un gran impacte per a totes les poblacions. Esta àrea de reserva de nova creació suposava una oportunitat per tal d’oferir un nou hàbitat per a l’espècie.

Juntament amb el Servei de Vida Silvestre de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Acció Ecologista-Agró va començar un programa de soltes i seguiment de tortugues d’estany. El programa ha continuat any rere any, sempre amb la participació de voluntariat. S’han fet moltes soltes de tortugues tant d’estany com rierol, i s’ha fet el seguiment de les seues poblacions amb diferents tècniques, com el ràdio-seguiment, seguiment satèl·lit i captura i recaptura amb mornells de pesca. Gràcies a tot este treball s’ha obtingut una gran quantitat d’informació sobre l’espècie, i el que és més important, s’ha aconseguit la primera població reproductora de tortuga d’estany a l’Albufera, la qual cosa ha convertit el Tancat de la Pipa en la punta de llança per a la reintroducció de la tortuga d’estany a tot l’àmbit del Parc Natural de l’Albufera.

Bones notícies

En 2021, ha tingut lloc una nova edició de Projecte Emys al Tancat de la Pipa, amb molt bons resultats. S’han recapturat 10 exemplars, molts d’ells individus marcats amb un codi que permet la seua identificació posterior, per tal de poder conèixer la seua evolució. Això ens ha permès vore que els individus soltats anys enrere han pogut desenvolupar la seua trajectòria vital amb èxit, ja que un dels exemplars recuperats ha sigut una femella gràvida que buscava lloc per fer el niu. Ha estat una gran notícia retrobar Macaria, una femella amb ous que va ser introduïda al 2011, i també capturar individus juvenils, la qual cosa ens confirma que la població reproductora continua amb èxit. A més, en esta edició del Projecte Emys, hem soltat 16 juvenils de tortuga d’estany europea (Emys orbicularis) amb la finalitat de mantindre i donar suport a la població de l’àrea de reserva.

També en 2021 s’ha capturat i retirat del Tancat de la Pipa un únic exemplar de Trachemys scripta, la tortuga de Florida, una de les majors amenaces per a les nostres tortugues. Afortunadament, encara no s’han trobat moltes en este indret, però a l’Albufera hi ha cada vegada més. Per això, el seguiment i la detecció temprana son fonamentals.

Els bons resultats posen de manifest la importància d’estes àrees de reserva per a la conservació de la biodiversitat a l’Albufera, així com el seu paper com a laboratoris a l’aire lliure on participar com a voluntaris en la tasca de conservació de la naturalesa. Projecte Emys s’ha consolidat al llarg d’11 anys com el major voluntariat ambiental del País Valencià. Des dels inicis, més de dues mil persones, grans i menuts, han entrat dins de l’aigua amb nosaltres com a voluntaris aprenent i participant en el seguiment d’estes espècies de rèptils, així com de tota la fauna aquàtica. Este projecte de ciència ciutadana és una magnifica oportunitat per a endinsar-se en el cor de les zones humides valencianes i descobrir els seus recursos, però també les fragilitats.

Share This