La importància de dir-se SIPAM

GLORIA BIGNÉ BÁGUENA, Coordinadora de la Cátedra Tierra Ciudadana (UPV)
1 febrer, 2021

L’Albufera, la seua pesca artesanal i els seus arrossars conformen, al costat de les zones agrícoles periurbanes de l’Horta, una regió històrica que va obtindre al novembre de 2019 el reconeixement internacional de Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM) definit per FAO. Exposarem breument en quin sentit este reconeixement és crucial per a este territori en el context actual en què el sistema agroalimentari valencià comença a ser objecte d’una governança plural i regulada.

Quan un territori agrícola és considerat com un Sistema, es posa en valor la seua riquesa agrícola, el seu alt grau de biodiversitat, però sobretot una cultura i uns valors que perviuen gràcies al treball i coneixement dels seus habitants, a la seua organització social; en el cas que ens ocupa, esta ha permès la pervivència, gràcies al sorteig de redolins, de la gestió de la pesca en l’Albufera. Per a la comunitat pesquera, ser element clau del SIPAM del regadiu històric de l’Horta de València suposa formar part d’un territori tan reconegut com reivindicat; suposa estar inclòs en Plans d’Acció Territorial o de Desenvolupament Agrícola. En definitiva, significa poder ser actor reconegut en la governança del territori.

La denominació de Patrimoni apel·la en l’imaginari col·lectiu a conceptes com prestigi, notorietat, singularitat. Sens dubte l’Albufera i el seu territori mereixen esta designació amb escreix. De nou, el criteri definit per FAO per a ser Patrimoni Agrícola Mundial suposa un pas més mentre exigirà una conservació dinàmica. L’Albufera i el seu territori no poden quedar estàtiques com en un museu; ben al contrari, hauran de definir-se accions de conservació que asseguren la seua continuïtat, respectant la qualitat de l’ecosistema i el desenvolupament del seu sistema de coneixement. Les iniciatives de promoció deuran no solament ser mediambientalment admissibles, sinó que permetran el desenvolupament de l’activitat agroalimentària.

Finalment ens fixarem en el terme Mundial que posa l’accent en dos aspectes: la internacionalització del territori (l’Horta i l’Albufera estan en el mapa mundial) i la rendició de comptes en un àmbit superior.

Amb motiu de la pandèmia que estem vivint, la FAO ha volgut ressaltar la importància dels pescadors i agricultors del Palmar i l’Albufera per garantir la resiliència del sistema (http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1272675/).

El lloc SIPAM ha de complir un Pla d’Acció sobre el qual rendir comptes periòdicament a fi de conservar el reconeixement atorgat. El Pla d’Acció SIPAM, a l’empara de la Llei de l’Horta de 2018, del conseqüent Pla de Desenvolupament Agrícola, de les diferents iniciatives específiques d’articulació del sector pesquer, i de la necessària coordinació dels òrgans de governança establits (Consell de l’Horta i Parc Natural), promou preservar les espècies locals i la pesca artesanal en l’Albufera, com a mitjà de subsistència i element bàsic de la nostra cultura.

Donat el context convuls provocat per la COVID-19 és potser prematur determinar l’impacte que el reconeixement té sobre el lloc reconegut com SIPAM. Comencem per contribuir a la conscienciació i difusió dels sistemes alimentaris tradicionals així com a la consolidació de les xarxes de col·laboració que permeten enfortir el sistema social inherent al SIPAM. Consolidar una governança que compte amb la participació de la comunitat pesquera, a qui agraïm el suport que va donar a la candidatura, és sens dubte un repte per a poder impulsar accions que permeten la conservació dinàmica del reconegut SIPAM.

ETIQUETES: agricultura | patrimoni
Share This