La Comunitat de Pescadors del Palmar promou la transició a l’ús de motors elèctrics en les barques

L'Amfibi
1 febrer, 2021

Boro Ferrer, soci de la Comunitat de Pescadors del Palmar, anant al redolí (foto: V. Llorens).

Al tancament de l’edició de L’Amfibi, el Grup d’Acció Local Gandia Albufera està a l’espera de la resolució de les ajudes als 31 projectes, deu d’ells per a la zona de l’Albufera, presentats a la convocatòria d’ajudes de 2020. L’objectiu de les ajudes és facilitar la realització d’iniciatives que responguen a l’Estratègia de Desenvolupament Local Pesquer (EDLP), una estratègia elaborada mitjançant un procés participatiu i públic.

Entre els projectes presentats, destaca la proposta de la Comunitat de Pescadors del Palmar per a estudiar les opcions de substituir els motors de combustió de les barques per altres elèctrics, una iniciativa que compta amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València. En la Comunitat de Pescadors, subratllen que es tracte «d’un projecte col·laboratiu que pretén des de la societat civil reduir la contaminació acústica i de residus de l’Albufera i demostra l’interès del col·lectiu de pescadors per impulsar millores que beneficien al Parc Natural». Actualment, en l’Albufera hi ha matriculades al voltant de mil barques tradicionals amb motor de gasoil.

El GALP Gandia Albufera mostra la seua «satisfacció per l’execució i el compliment de l’EDLP, ja que malgrat ser una cosa nova, un concepte de treball “de baix a dalt” que ha costat enquadrar en els procediments de l’Administració, està donant els seus resultats i permetrà que s’executen en esta convocatòria uns 50 projectes que posen en valor el sector pesquer i el patrimoni associat».

Share This