Juan Valero de Palma: «La modernització de regadius de la Séquia Reial del Xúquer és l’única manera de salvar la nostra agricultura»

Juan Valero de Palma, secretari general de la Séquia Reial del Xúquer, defensa la modernització del sistema de reg en les prop de 16.000 hectàrees de cultius de cítrics, caquis, fruiters i hortalisses que gestiona esta històrica comunitat de regants en una vintena de pobles de la Ribera i l’Horta Sud. Un procés que, assegura, no afectarà negativament l’Albufera, on es mantindrà el sistema de séquies per a continuar proveint 4.500 hectàrees d’arrossar i satisfer les necessitats ambientals de l’aiguamoll.
L'Amfibi
1 desembre, 2021

[Entrevista associada al reportatge de portada del número 3 de L’AmfibiEl repte i l’obligació inajornables de recuperar el bon estat ecològic de L’Albufera]

—L’Albufera no s’entén sense la Séquia Reial del Xúquer.

—La Séquia Reial del Xúquer va jugar un paper fonamental en la configuració de l’Albufera, un ecosistema d’aigua dolça la transformació del qual és relativament recent. Durant milers d’anys, va haver un golf entre les desembocadures del Túria i el Xúquer que, per efecte dels corrents marins, es va tancar amb un cordó dunar i va quedar com un estany d’aigua salobre. L’Albufera d’aigua dolça que coneixem hui és en gran part resultat de l’ampliació del regadiu de la Séquia Reial al segle XVIII, un projecte que va contribuir a la dessalinització de l’estany. Esta relació històrica va provocar que la nostra institució recolzara ja en 1986 la creació del Parc Natural de l’Albufera i col·laborara des del principi dins de la Junta Rectora.

—La modernització de regadius de la Séquia Reial està generant suspicàcies per l’afecció que pot tindre en el parc natural.

—Per a la nostra comunitat de regants, cuidar el medi ambient sempre ha sigut fonamental. Els nostres cultius i la nostra manera de vida depenen de l’aigua i per a poder mantindre’ls necessitem avançar cap a una agricultura viable i més sostenible. L’Albufera forma part del paisatge de la Séquia Reial, la sentim com a part nostra i per això des del primer moment hem volgut fer compatibles la nostra necessitat d’avançar i el manteniment del parc natural. Des d’este convenciment hem treballat perquè el Pla Hidrològic establira que tots els recursos generats amb la nostra modernització, fins a 30 hm3, foren destinats exclusivament al parc natural. Cal tindre en compte que el sistema Xúquer es troba en un equilibri molt precari entre recursos disponibles i demandes d’aigua. S’han reduït els recursos més d’un 30 per cent i s’han incrementat les demandes en 500 hm3 anuals. Segons l’actual Pla Hidrològic, el sistema arrossega un dèficit de 195 hm3, i són precisament les obres de modernització de regadius les que poden generar nous recursos per al parc natural.

«En la Séquia Reial, posem a la disposició de l’Albufera l’aigua que ens requereixen en el moment i lloc que es necessita. És un acord que ja està en marxa.»

—Com funciona esta assignació?

—Els recursos sobrants que genera la modernització només poden ser utilitzats per a atendre els requeriments ecològics de l’Albufera. En la Séquia Reial, posem a la disposició de l’Albufera l’aigua que ens requereixen en el moment i lloc que es necessita. És un acord que ja està en marxa. De fet, este any hidrològic hem derivat 12,36 hm3 al parc natural. El control d’estos cabals es fa de manera conjunta per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la direcció del Parc Natural de l’Albufera i la pròpia Séquia Reial del Xúquer, amb el suport de l’Ajuntament de València. A mesura que avance la modernització, l’Albufera disposarà de més recursos.

—Al cap i a la fi, es tracta que l’aigua que s’estalvia amb el reg per degoteig substituïsca la dels retorns del reg tradicional.

—Efectivament, amb este acord posem a la disposició de l’Albufera una aigua de millor qualitat perquè el reg per degoteig redueix fins a un 50 per cent l’ús de fertilitzants i adobs i, en conseqüència, la contaminació difusa, com exigeix la Directiva de Nitrats. A més, l’aplicació d’herbicides també és considerablement inferior perquè es redueix la zona banyada del camp i amb això l’aparició de males herbes. Tot això redunda en una millora de la qualitat de l’aigua que arriba a l’Albufera.

—Però, la Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua al Xúquer ha demanat al Ministeri de Transició Ecològica que paralitze les obres del sector 7 per no disposar d’avaluació ambiental.

—L’avaluació ambiental global de la modernització de la Séquia Reial es va realitzar en 1998 i, dins del Pla Hidrològic vigent, ha hagut de nou una declaració ambiental estratègica favorable dictada per la Secretaria d’Estat de Medi Ambient. La legislació ambiental obliga a sotmetre els projectes de modernització a tramitació ambiental. Així s’ha fet amb els projectes ja executats i es farà també amb els projectes pendents. Per tant, no estem d’acord amb la sol·licitud de paralització de les obres de transport del sector 7. D’altra banda, sempre hem advocat per aconseguir consensos en esta matèria. I no podem oblidar que les obres de modernització han rebut el suport de nombroses administracions, entre elles el propi Ajuntament de València. Tenim voluntat de dialogar i aconseguir punts d’acord amb les associacions ecologistes perquè compartim amb elles la necessitat de garantir l’aigua per a l’Albufera.

—Què suposa la modernització per a la Séquia Reial del Xúquer?

—Acabar la modernització de regadius és un projecte prioritari perquè ens permet garantir el futur de l’agricultura que es realitza a la Ribera del Xúquer. La Séquia Reial rega més de 21.000 hectàrees de cultius d’arrossars, cítrics i hortalisses. Som un important actiu agrícola i econòmic de la Comunitat Valenciana, ja que comptem amb 25.000 regants i generem sis mil ocupacions directes. La modernització garanteix la viabilitat perquè redueix els costos de producció, millora la qualitat de les collites i contribueix a resoldre un dels grans reptes de l’agricultura actual: el relleu generacional. La modernització de regadius millora la qualitat de vida dels agricultors, ja que poden accedir a la informació i la gestió del reg de la seua parcel·la via web. Hem constatat que el reg per degoteig redueix el número de parcel·les sense cultivar, en resultar més còmoda i rendible l’explotació dels cultius. Pel que fa al medi ambient, el nostre projecte de modernització és sostenible des del punt de vista energètic. En utilitzar la pressió natural per la diferència de cota entre l’embassament de Tous i la zona regable, és possible regar a degoteig sense cost energètic. A més, els capçals de reg funcionen amb energia fotovoltaica.

—I què passa amb les séquies si ja no porten aigua per al reg?

—L’entrada en servici d’una zona en reg per degoteig suposa deixar d’usar les séquies existents que queden alliberades per a portar aigua a l’Albufera. La modernització de la Séquia Reial del Xúquer manté la major part de la xarxa de séquies ja que estes també tenen la funció de desguàs en període de pluges. A més, han de conservar-se totes les séquies que aporten aigua a l’arrossar ja que este cultiu s’ha de mantindre en tot el perímetre de l’Albufera, de la qual tots els valencians ens sentim tan orgullosos.

Share This