Si voleu col·laborar en els continguts de L’Amfibi, proporcionar informació o fer qualsevol suggeriment, podeu enviar-nos un correu-e a redaccio@lamfibi.org o al coordinador de l’edició: Vicent Llorens (vllorens@fundacioassut.org). També podeu telefonar-nos al 609290225.