«Moltes gràcies, mestres!»

Tono Hervás, Associació de Vela Llatina Els Peixcadors de Catarroja
29 juny, 2022

Mestre: «Persona que ensenya una ciència, un art o un ofici». Davant la nostra inquietud per recuperar la navegació a vela llatina en l’Albufera, a diferència d’altres, ells van estar ací, fent de pont entre dues èpoques. Sense esperar res més que un somriure, ens ensenyaren tot el que sabien, que no era poc. També aprenguérem d’ells a ser millors persones. No sé si sabrem estar a l’altura.

Quan nosaltres intentàrem recuperar esta forma de navegació a l’Albufera de València, ens trobàrem amb un muntó de mirades de reüll i alguna burla, però també ens trobàrem amb unes persones que cregueren en este projecte de bojos. Tres persones que serviren de plataforma d’enllaç entre una època en què es feia servir la vela llatina com a ferramenta de treball i esta en la qual intentàvem recuperar una forma de navegació amenaçada, una de les manifestacions culturals més valuoses del patrimoni albuferenc. Tres grans persones que posaren el seu coneixement a la nostra disposició, sense més.

Vicent Aguilar (1931-2012)

VICENT DE TARTANA

Temperamental, conciliador, incansable conversador sobre l’Albufera i la vela llatina. Un home molt tècnic en la navegació, ben coneixedor de les embarcacions . El tio Vicent aprengué a navegar a vela en els temps en què l’arròs es transportava en grans barques per carreres i séquies. Aquella navegació pausada i tranquil·la.

Francisco Fèlix (1931-2016)

PACO PATIM

Aparellar amb ell era una cerimònia. Era molt exigent: «Cada cosa en el seu lloc», «els nucs et parlen», són expressions que he sentit a muntó de vegades de la boca del meu mestre, i que ara faig servir jo. Gran calculador dels rumbs, gens peresós a l’hora de maniobrar, i amb una paciència infinita.

Fotos: Ximo Ves
Miguel Borja (1933-2016)

MIGUEL PECA

Dels tres, el més atrevit. Gran coneixedor dels vents i de l’Albufera. Més intuïtiu que tècnic. I molt ràpid en les maniobres. A banda de tot el seu coneixement general sobre la navegació a vela llatina, ens ha llegat una destresa específica, el que diem «marcar la volta», un circuit que ens permet navegar amb tots els vents.

Versión en castellano:

«Gràcies, mestres!»

Maestro: «Persona que enseña una ciencia, un arte o un oficio». Ante nuestra inquietud por recuperar la navegación a vela latina en L’Albufera, a diferencia de otros, ellos estuvieron aquí, haciendo de puente entre dos épocas. Sin esperar nada más que una sonrisa, nos enseñaron todo lo que sabían, que no era poco. También aprendimos de ellos a ser mejores personas. No sé si sabremos estar a la altura.

Cuando intentamos recuperar esta forma de navegación en L’Albufera, nos expusimos a muchas miradas de reojo y alguna burla, pero también nos encontramos con unas personas que creyeron en este proyecto de locos. Tres personas que sirvieron de plataforma de enlace entre una época en la que se usaba la vela latina como herramienta de trabajo y esta otra en la que intentábamos recuperar una forma de navegación amenazada, una de las manifestaciones culturales más valiosas del patrimonio albufereño. Tres grandes personas que pusieron su conocimiento a nuestra disposición, sin más.

Vicent Aguilar (1931-2012)

VICENT DE TARTANA

Temperamental, conciliador, incansable conversador sobre L’Albufera y la vela latina. Un hombre muy técnico en la navegación, bien conocedor de las embarcaciones. El tío Vicent aprendió a navegar a vela en los tiempos en que el arroz se transportaba en grandes barcas por carreras y acequias. Aquella navegación pausada y tranquila.

Francisco Fèlix (1931-2016)

PACO PATIM

Aparejar con él era una ceremonia. Era muy exigente: «Cada cosa en su lugar», «los nudos te hablan», son expresiones que he sentido una gran cantidad de veces de la boca de mi maestro, y que ahora uso yo. Gran calculador de los rumbos, nada perezoso a la hora de maniobrar, y con una paciencia infinita.

Miguel Borja (1933-2016)

MIGUEL PECA

De los tres, el más atrevido. Gran conocedor de los vientos y de L’Albufera. Más intuitivo que técnico. Y muy rápido en las maniobras. Además de todo su conocimiento general sobre la navegación a vela latina, nos ha legado una destreza específica, lo que llamamos «marcar la volta», un circuito que nos permite navegar con todos los vientos.

 

Share This