En record de Rafa Paulo

Joan Miquel Benavent
29 juny, 2022

Rafa Paulo (foto: J. M. Benavent).

El passat mes de gener ens va deixar el nostre benvolgut amic i company Rafa Paulo. Serenament, després d’acomiadar-se dels més propers i d’un any de lluita acarnissada amb el càncer, tal com va referir-se a la malaltia des del primer dia. Sense circumloquis.

Va arribar a l’Oficina Tècnica Devesa-Albufera un parell d’anys després de la seua creació a primers dels vuitanta, procedent del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de València, on recalà després de la clausura de l’escorxador municipal de la Petxina, on entrà a treballar als 14 anys com aprenent. Quan les circumstàncies obligaven, la vida laboral podia començar molt prompte en aquells anys de finals del franquisme.

«Jo soc matarife», responia quan algú s’interessava pel seu currículum, però els llargs anys d’exercici de l’ofici li van infondre un respecte gairebé sagrat per tota manifestació de vida.

La precoç immersió en el món laboral i l’entorn social li van fer emancipar-se molt prompte,  encara adolescent, i participar molt activament en l’agitada, i gairebé sempre perillosa, militància política de finals de la dictadura i primers anys de l’anomenada «transició», que per a ell representava fonamentalment una decebedora llarga sèrie de renúncies i concessions, i més d’una traïció, que havien acabat beneficiant els de sempre.

En arribar a l’Oficina Tècnica, s’incorporà al jove i entusiasta equip al que la primera corporació democràtica de l’Ajuntament de València havia encarregat d’impulsar els primers treballs d’ordenació, recuperació i restauració de la Devesa i de l’Albufera, i com rememoraria en moltes ocasions, es va trobar amb un grup de persones amb la majoria de les quals va forjar una amistat més enllà del treball i que ha perdurat al llarg de tota la seua vida.

Una de les primeres comeses en què va participar fou la preparació de la proposta tècnica —i molt directament en la definició dels límits del que després seria el Parc Natural de l’Albufera— que va servir perquè l’Ajuntament de València instara la Generalitat a declarar la protecció legal de l’Albufera, la Devesa i l’espai marjalenc circumdant.

«Jo soc matarife», responia quan algú s’interessava pel seu currículum, però els llargs anys d’exercici de l’ofici li van infondre un respecte gairebé sagrat per tota manifestació de vida.

Van ser anys difícils, complicats, amb molta oposició, fins i tot violenta, a qualsevol  canvi de l’statu quo. Pintades, atemptats amb incendis contra edificis municipals i fins i tot alguna perdigonada d’advertiment.

Però també va ser una època apassionant. Tot estava per fer i no obstant s’havia de fer tot, i tots havien de fer de tot. A més de col·laborar en tot el que calguera, Rafa va començar a recollir testimoni gràfic amb vídeo i fotografia —i el que és igual o més important, a recopilar i organitzar l’arxivament del material— de tot el que estava passant: els treballs de demolició de les restes de la fallida urbanització, els successius treballs de restauració dunar, els atemptats, l’activitat pesquera, el cultiu de l’arròs  i la caça tradicionals, les manifestacions culturals lligades a l’aiguamoll, l’evolució de les poblacions de la fauna i de la vegetació, el redreçament del paisatge a mesura que s’avançava en la restauració… Un treball immens que ha creat un arxiu gràfic d’inestimable valor per conéixer com ha canviat el nostre espai natural més emblemàtic en els darrers quaranta anys.

Durant tres dècades hem compartir dies lluminosos i tronades a l’Albufera, ens hem alegrat amb els avanços i ens hem consolat amb les decepcions. Hem compartit lectures i hem lamentat la desaparició dels autors que ens van inspirar i ensenyar, i sempre te trobarem a faltar.

La imatge que encapçala l’article sense retallar (foto: J. M. Benavent).
Tres fotos de la companyia, modalitat de pesca comunal desapareguda, fetes als anys vuitanta per Rafa Paulo. Una mostra del valor de l’arxiu.
ETIQUETES: homenatge

Versión en castellano:

En recuerdo de Rafa Paulo

El pasado mes de enero nos dejó nuestro querido amigo y compañero Rafa Paulo. Serenamente, después de despedirse de los más próximos y de un año de lucha encarnizada con el cáncer, tal como se refirió a la enfermedad desde el primer día. Sin circunloquios.

Llegó a la Oficina Técnica Devesa-Albufera un par de años después de su creación a primeros de los ochenta, procedente del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de València, donde recaló después de la clausura del matadero municipal de la Petxina, donde entró a trabajar a los 14 años como aprendiz. Cuando las circunstancias obligaban, la vida laboral podía empezar muy pronto en aquellos años de finales del franquismo.

«Yo soy matarife», respondía cuando alguien se interesaba por su currículum, pero los largos años de ejercicio del oficio le infundieron un respeto casi sagrado por toda manifestación de vida.

La precoz inmersión en el mundo laboral y el entorno social le hicieron emanciparse muy pronto, aún adolescente, y participar muy activamente en la agitada, y casi siempre peligrosa, militancia política de finales de la dictadura y primeros años de la llamada «transición», que para él representaba fundamentalmente una decepcionante larga serie de renuncias y concesiones, y más de una traición, que habían acabado beneficiando a los de siempre.

Al llegar a la Oficina Técnica, se incorporó al joven y entusiasta equipo al que la primera corporación democrática del Ayuntamiento de València había encargado impulsar los primeros trabajos de ordenación, recuperación y restauración de La Devesa y de L’Albufera, y, como rememoraría en muchas ocasiones, se encontró con un grupo de personas con las que forjó en su mayoría una amistad más allá del trabajo y que ha perdurado a lo largo de toda su vida.

«Yo soy matarife», respondía cuando alguien se interesaba por su currículum, pero los largos años de ejercicio del oficio le infundieron un respeto casi sagrado por toda manifestación de vida.

Uno de los primeros cometidos en que participó fue la preparación de la propuesta técnica —y muy directamente en la definición de los límites del que después sería el Parque Natural de la Albufera— que sirvió para que el Ayuntamiento de València instara a la Generalitat a declarar la protección legal de L’Albufera, La Devesa y el espacio de marjal circundante.

Fueron años difíciles, complicados, con mucha oposición, incluso violenta, a cualquier cambio del statu quo. Pintadas, atentados con incendios contra edificios municipales e incluso algún perdigonazo de advertencia.

Pero también fue una época apasionante. Todo estaba para hacer y no obstante se tenía que hacer todo, y todos tenían que hacer de todo. Además de colaborar en todo lo que hiciera falta, Rafa empezó a recoger testimonio gráfico con vídeo y fotografía —y lo que es igual o más importante, a recopilar y organizar el archivo del material— de todo lo que estaba pasando: los trabajos de demolición de los restos de la fallida urbanización, los sucesivos proyectos de restauración dunar, los atentados, la actividad pesquera, el cultivo del arroz y la caza tradicionales, las manifestaciones culturales ligadas al humedal, la evolución de las poblaciones de la fauna y de la vegetación, la recuperación del paisaje a medida que se avanzaba en la restauración… Un trabajo inmenso que ha creado un archivo gráfico de inestimable valor para conocer cómo ha cambiado nuestro espacio natural más emblemático en los últimos cuarenta años.

Durante tres décadas hemos compartir días luminosos y tormentas en L’Albufera, nos hemos alegrado con los avances y nos hemos consolado con las decepciones. Hemos compartido lecturas y hemos lamentado la desaparición de los autores que nos inspiraron y enseñaron, y siempre te echaremos de menos.

Share This