Els guardians de l’Albufera

L'Amfibi
31 agost, 2023

UNA EXPOSICIÓ I UN DOCUMENTAL SOBRE LA PESCA ARTESANAL A L’ALBUFERA: LA COMUNITAT DE PESCADORS DEL PALMAR

La seu de la Comunitat de Pescadors del Palmar va acollir al desembre de 2022 la doble presentació d’una exposició sobre la pesca artesanal i el documental associat titulat Els guardians de l’Albufera, dirigit pel realitzador valencià Santi Carrión.

L’exposició, que roman des de llavors en la sala de juntes d’esta institució, produïda per la Fundació Assut i constituïda per sis parells de panells, descriu la pesca artesanal a l’Albufera centrant-se en els diferents aspectes que concerneixen esta tradició ancestral: l’Albufera i els processos històrics de transformació, els orígens de la pesca, la Comunitat de Pescadors del Palmar i la seua organització social, les diferents espècies piscícoles i la cuina relacionada amb este recurs, les modalitats i arts de pesca, la navegació, l’artesania de les barques i barquets, la contaminació i la crisi de la pesca, la pesca en l’actualitat i en el futur…

L’exposició sobre la pesca artesanal a l’Albufera està instal·lada en la seu de la Comunitat de Pescadors del Palmar. En la foto de portada, els germans Manuel i José Miguel Aleixandre, pescadors, en una imatge del documental Els guardians de l’Albufera (fotos: L’Amfibi).

En la mateixa línia, el documental, produït per la Fundació Assut i Amundsen, ajuda a completar la informació continguda en els panells; però, més enllà d’esta funció, constitueix un producte autònom l’interés del qual com a recurs educatiu i divulgatiu no minora el seu valor com a obra cinematogràfica o audiovisual. Sota el títol Els guardians de L’Albufera, el documental, dividit com l’exposició en sis capítols —la pesca, la comunitat, l’artesania, el peix, la cuina i el pervindre—, mostra la realitat passada i present de la pesca mitjançant els seus protagonistes, així com també les claus per a la continuïtat futura. El projecte ha sigut finançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (Unió Europea) i la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Generalitat Valenciana) en el marc de les ajudes per a projectes desenvolupats dins de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu aprovades en els GALP (convocatòria 1, any 2020). En l’obtenció de material d’arxiu, a més de la Comunitat de Pescadors del Palmar, han col·laborat el Servici Devesa-Albufera (Ajuntament de València) y L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

Una imatge del documental.

FITXA TÈCNICA

Els guardians de l’Albufera. Pesca artesanal a l’Albufera de València: la Comunitat de Pescadors del Palmar. 2022. Documental. Color. 34 min. Idea: Bosco Dies i Vicent Llorens. Guió: Bernardo Carrión. Fotografia: Santi Carrión i Guillermo Carrión. Producció: Vicent Llorens, per a Fundació Assut i Amundsen / Fons Europeu Marítim i de la Pesca / Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Generalitat Valenciana). Direcció: Santi Carrión. Disponible en Vimeo: Els guardians de l’Albufera.

Versión en castellano:

Los guardianes de L’Albufera

UNA EXPOSICIÓN Y UN DOCUMENTAL SOBRE LA PESCA ARTESANAL EN L’ALBUFERA: LA COMUNIDAD DE PESCADORES DE EL PALMAR

La sede de la Comunidad de Pescadores de El Palmar acogió en diciembre de 2022 la doble presentación de una exposición sobre la pesca artesanal y el documental asociado titulado Los guardianes de L’Albufera, dirigido por el realizador valenciano Santi Carrión.

La exposición, que permanece desde entonces en la sala de juntas de esta institución, producida por la Fundació Assut y constituida por seis pares de paneles, describe la pesca artesanal en L’Albufera centrándose en los diferentes aspectos que conciernen a esta tradición ancestral: L’Albufera y los procesos históricos de transformación, los orígenes de la pesca, la Comunidad de Pescadores de El Palmar y su organización social, las diferentes especies piscícolas y la cocina relacionada con este recurso, las modalidades y artes de pesca, la navegación, la artesanía de las barcas y barquets, la contaminación y la crisis de la pesca, la pesca en la actualidad y en el futuro…

En la misma línea, el documental, producido por la Fundació Assut y Amundsen, ayuda a completar la información contenida en los paneles; pero, más allá de esta función, constituye un producto autónomo cuyo interés como recurso educativo y divulgativo no aminora su valor como obra cinematográfica o audiovisual. Bajo el título Los guardianes de L’Albufera, el documental, dividido como la exposición en seis capítulos —la pesca, la comunidad, la artesanía, el pescado, la cocina y el porvenir—, muestra la realidad pasada y presente de la pesca a través de sus protagonistas, así como también las claves para su continuidad futura. El proyecto ha sido financiado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (Unión Europea) y la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica (Generalitat Valenciana) en el marco de las ayudas para proyectos desarrollados dentro de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo aprobadas en los GALP (convocatoria 1, año 2020). En la obtención de material de archivo, además de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, han colaborado el Servici Devesa-Albufera (Ajuntament de València) y L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia.

FICHA TÉCNICA

Los guardianes de L’Albufera. Pesca artesanal en L’Albufera de València: la Comunidad de Pescadores de El Palmar. 2022. Documental. Color. 34 min. Idea: Bosco Dies y Vicent Llorens. Guion: Bernardo Carrión. Fotografía: Santi Carrión y Guillermo Carrión. Producción: Vicent Llorens, para Fundació Assut y Amundsen / Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca / Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica (Generalitat Valenciana). Dirección: Santi Carrión. Disponible en Vimeo: Los guardianes de L’Albufera.

Share This