El Racó de l’Olla, 30 anys com a emblema del parc natural

Vicent Llorens
1 desembre, 2023

[Reportatge associat a l’entrevista publicada en el número 5 de L’Amfibi: Nacho Dies: «Respectar el cicle natural d’inundació per les pluges i dessecació estival és la clau del valor ambiental del Racó de l’Olla»]

No hi ha un altre lloc a l’Albufera que puga contar tantes peripècies, ni tan dispars les unes de les altres, com el Racó de l’Olla. Hui, 30 anys després de la seua última reencarnació en reserva natural, desborda de vida. Dona gràcies d’haver superat els efímers estadis anteriors, els que van succeir aquella primitiva naturalesa d’estuari. I celebra la seua història lligada a la formació d’este delta d’al·luvió, esta albufera. Celebra que en el seu sòl afonat de llim i salobre, on fins al segle XVIII va haver-hi unes salines i en el XX un abocador, no poguera materialment prosperar l’arròs; que els projectes mundans d’universitat laboral i zoològic no passaren del paper, i que el rutilant hipòdrom —este sí que es va construir— resultara un embull ruïnós i reversible. Acabada la restauració en 1993 i després de lustres d’experiències i ensenyaments sobre espècies, hàbitats i dinàmiques, el saladar del Racó de l’Olla, amb el centre d’interpretació, la zona d’observació i l’àrea de reserva integral, commemora ara el seu aniversari com a punt clau per a la conservació de les aus a l’Europa mediterrània. I com a emblema d’este parc natural.

Algunes espècies de gavines i xatracs disposen al Racó de l’Olla d’un hàbitat de cria irreemplaçable. El tètol cuanegre, amenaçat a Europa, es congrega per centenars en la reserva durant els passos migratoris. Esta primavera els flamencs hi han criat per primera vegada, en número ingent i pràcticament inèdit a la península. I el xatrac elegant, au pròpia del Golf de Califòrnia, sembla que prova a estendre’s per la conca mediterrània des d’ací, on es reprodueix amb una certa regularitat des de principis de segle. D’altra banda, els més de trenta mil visitants anuals acrediten la compatibilitat de l’ús públic en este espai. La reducció al mínim de l’artificialització, de la intervenció antròpica sobre el cicle natural d’inundacions i estiatges, és la clau d’una gestió a llarg termini fiada a la capacitat d’adaptació i la resiliència que este ambient ha anat guanyant durant tres dècades. Al Racó de l’Olla, la naturalesa mana. Que siga així per molts anys.

Imatge aèria d’una part del saladar del Racó de l’Olla presa a la fi de l’estiu, durant l’estiatge (foto: Carlos Oltra).

Totes les reencarnacions del saladar

«Però l’esplèndida panoràmica d’A. Van den Wyngaerde (1563) és la que resol l’enigma, fixant la situació de les salines a l’interior del peduncle o fletxa i concretament a l’actual Racó de l’Olla». Amb l’emocionant troballa de l’ara cèlebre representació a ploma i aquarel·la de la Boffera —així és com es refereix este pintor flamenc a l’Albufera—, un magnífic dibuix que es conserva a la Biblioteca Nacional d’Àustria, el professor Vicenç Rosselló va acabar de buidar els dubtes sobre la ubicació de les salines a les quals ja al·ludien el Llibre del Repartiment en 1244 i el privilegi de Morella de 1250. De l’estudi de documents i mapes, Rosselló dedueix que estes salines van funcionar almenys durant quatre segles.

Com va ocórrer amb la Devesa, també el Racó de l’Olla, depressió interior situada al nord de l’antic estany de l’Alcatí, la naturalesa salina del qual va impedir la seua transformació en arrossar, va estar a punt de desaparéixer a causa de la pressió urbanística dels anys setanta. Va desaparéixer, de fet, en construir-se l’hipòdrom, a pesar que en el centre de l’anell on corrien els cavalls van continuar criant cada primavera camallongues, xatracs i carregades. La naturalesa es resisteix. Per molt d’hipòdrom que hi haguera, els ocells des de dalt contemplaven este lloc com el que ha sigut sempre, el que esperen que siga, el delta que formen el Túria i el Xúquer, amb el gran estany de l’Albufera en el centre, i, dins d’este territori d’estuari i al·luvió, tot el que en ell poguera cabre: la mallada del Racó de l’Olla, per exemple, saladar estratègicament situat a l’altura de la mata del Fang, entre la Devesa i el lluent.

Dalt a l’esquerra, el Montgó, Dénia, Cullera i, just davall, l’estany de l’Alcatí, l’Estell i les salines de l’Albufera. El descobriment de l’«esplèndida panoràmica» que el paisatgista flamenc Antoon van den Wijngaerde va pintar a ploma i aquarel·la en 1563 va permetre al professor Vicenç Rosselló fixar la situació de les salines a l’actual Racó de l’Olla. A propòsit d’esta troballa, verificada per ell mateix en 1987 després d’una visita a l’abadia de Montserrat i una consulta posterior a la Biblioteca Nacional d’Àustria, el geògraf resol que les salines van funcionar en este lloc almenys durant quatre segles.

I universitat laboral, zoològic, hipòdrom…

En 1957, després de la riuada del Túria, la mallada del Racó de l’Olla es va convertir en runar de part dels materials que la crescuda del riu va arrossegar fins a la ciutat de València, principalment els del barri de Russafa. Des de llavors, va continuar usant-se com a abocador. I ja en 1963, el periòdic Las Provincias avançava que l’ambiciós projecte d’urbanització de la Devesa preveia la construcció d’«hotels, camps esportius, cases residencials, sales de festes, teatres, plaça de bous i un hipòdrom». El fullet promocional que va editar l’Ajuntament de València aquell any no parlava exactament d’hipòdrom, sinó «d’un picador amb pistes coberta i descoberta i un camp per a concursos hípics, amb tribunes per a 3.000 espectadors». També als anys seixanta es va resoldre la ubicació de la Universitat Laboral de València al Racó de l’Olla. El 3 de juliol de 1964, després d’acord plenari, l’Ajuntament de València va arribar a aprovar la concessió a l’Estat dels terrenys per a la seua construcció, alguna cosa que finalment, en detectar-se una sèrie d’inconvenients associats a les característiques i condicions del lloc —falta d’espai, mala qualitat del subsol, dificultats per a la dessecació, humitat de l’ambient, etc.—, es desestimaria a favor del seu emplaçament definitiu a Xest.

Per si això fora poc, en juny de 1971, el mateix Ajuntament de València va cedir 40 hectàrees del Racó de l’Olla per a reubicar ací el zoològic dels Jardins de Vivers. I poc després, en refusar-se esta opció, el consistori presidit per l’alcalde López Rosat va concedir en usdefruit temporal una gran parcel·la de 472.000 metres quadrats a la Societat Valenciana de Carreras de Cavalls i Esports Nàutics, entitat que va construir l’hipòdrom i va emprendre l’explotació. La primera carrera es va celebrar el 16 d’octubre de 1976. La concessió contemplava un període de 49 anys, però el fracàs i la ruïna de l’empresa van acurtar el cicle a només tres temporades entre 1976 i 1977, amb un frustrat intent de reobertura en 1979 i algunes temptatives igualment malmeses a principis de la dècada següent. Van ser precisament els creditors, més d’un centenar, entre els quals es trobava l’Ajuntament, els qui van sol·licitar la subhasta pública d’estos drets. I, així, després d’un concurs fallit en 1983 —l’oferta guanyadora, que va aconseguir els 28 milions de pessetes, no va ser depositada en termini pel licitador, qui va semblar voler forçar una licitació major per part del consistori— i després de precintar les instal·lacions de l’hipòdrom a l’any següent, l’Ajuntament de València adquiriria finalment els drets sobre estos terrenys en maig de 1985. L’extinció definitiva de la cessió de l’usdefruit temporal de l’hipòdrom i el rescat d’este espai per a València costaria al municipi 65 milions de pessetes.

Plànol de la proposta d’ordenació de l’«Avantprojecte de restauració i adequació ecològica del Racó de l’Olla» (1987). Font: Arxiu Servici Devesa-Albufera.

La restauració en dues fases

Una vegada recuperats els terrenys del Racó de l’Olla, l’opció considerada des del principi per l’Ajuntament de València va ser restablir l’alt potencial ambiental d’esta zona. La decisió responia als objectius de regeneració de l’ecosistema contemplats en el Pla Especial de Protecció de la Devesa, un instrument jurídic aprovat en 1982 que invalidava els usos i aprofitaments incompatibles amb la conservació de l’espai, inclosa esta depressió situada entre el sistema dunar litoral i l’estany de l’Albufera.

La restauració es va dur a terme en dues fases, entre la mitja dècada dels anys vuitanta i principis de la següent. La primera fase, iniciada en 1986, va consistir bàsicament en la creació de la llacuna nord, amb diversos miradors i observatoris d’aus a les vores, i la construcció del centre de recepció de visitants i informació. Esta actuació va incloure també l’obertura de les sendes que conformen els itineraris interpretatius d’este espai, en el qual es tractava de representar una part dels ecosistemes del recentment declarat Parc Natural de l’Albufera: les dunes, la màquia mediterrània, el bosquet de ribera, les mallades i, principalment, l’estany. Per això, va caldre retirar en esta primera fase la infraestructura i les restes del càmping que hi havia funcionat. En efecte, on ara està l’aparcament del centre d’interpretació, va haver-hi en el seu moment diverses pistes de tennis i dues piscines, i les parcel·les on els acampadors instal·laven les seues caravanes i tendes de campanya ocupaven tota l’àrea de pinada i matoll. Ja llavors, abans que s’escometera la segona fase, en una de les illes creades en esta llacuna nord, es van establir les primeres colònies de xatrac d’albufera, espècie que fins a eixe moment a penes havia criat en les mates de la Manseguerota i Sant Roc, on la pujada del nivell de l’estany en temporada del cultiu de l’arròs ofegava cada any els nius, i, més tard, en unes plataformes de fusta que s’havien instal·lat a l’efecte a la mata del Fang.

Dalt, una imatge aèria de 1980 en la qual s’observa tota l’àrea del Racó de l’Olla, amb el càmping a l’esquerra i l’hipòdrom a la dreta (Arxiu Servici Devesa-Albufera). Baix, vista de satèl·lit recent (Google Earth).
La pinada del Racó de l’Olla, amb les restes del càmping ja clausurat, abans d’escometre’s en 1986 els primers treballs de restauració (foto: Arxiu Servici Devesa-Albufera).

Espai de refugi i de cria  

La segona fase de la restauració, escomesa per la Conselleria de Medi Ambient, es va centrar en la reversió dels terrenys que ocupava l’hipòdrom i la seua adequació ecològica «mitjançant la recreació d’un paisatge de llacuna similar al de les mallades originals de la Devesa». A grans trets, el projecte d’execució, contractat per uns 190 milions de pessetes, va consistir en la retirada del material que s’havia aportat al saladar per a la construcció de l’hipòdrom i la seua redistribució perimetral per a tancar l’àrea de reserva. En el centre es van establir tres llacunes que incorporaven diverses illes de diferent tipologia i quedaven envoltades per bancs d’arena amb vegetació d’albufera i arbustiva i algunes platges nues. A més, es va recuperar i va ampliar la zona de saladar. L’objectiu principal va ser crear una àrea de reserva «necessària per a la nidificació i refugi d’importants espècies que són cada vegada més escasses al no existir zones òptimes per al seu desenvolupament en la resta del Parc».

Perquè així fora, l’empresa que va dirigir el projecte, Epypsa, va arribar a contractar com a assessor al prestigiós naturalista britànic Bert Axell, encara que la interpretació que finalment va fer de les seues recomanacions va ser poc precisa. En qualsevol cas, ja des del principi, la resposta de xatracs, gavines i algunes limícoles, com el corriol camanegre, apuntava al fet que el Racó de l’Olla es convertiria tard o d’hora en una de les zones de cria de larolimícoles més important del Mediterrani occidental. Hui, este grup d’aus està representat en la reserva per espècies com el xatrac d’albufera, el xatrac becllarg, el curroc, les gavines capblanca, capnegra i vulgar, i algunes limícoles com la camallonga i la llesna. La mongeta i el corriol camanegre, si bé van ser dels primers a assentar-se, van acabar desplaçats per la competència desigual de la gavina vulgar i el curroc. Pel que fa als anàtids, destaca la cria regular de la tadorna i d’alguna parella de rosseta.

La flora, entre el saladar i el bosc mediterrani

La superfície del Racó de l’Olla es caracteritza en gran part per una elevada salinitat edàfica, principalment en la zona que, des de la restauració, ocupa l’àrea de reserva integral; és a dir, el saladar al voltant del qual es va construir l’oval de l’hipòdrom. Estes condicions particulars afavoreixen la presència de xicotetes prades i pasturatges d’espècies halòfites, com les soses, els joncs i les ensopegueres. Precisament, és la disposició natural d’estes comunitats vegetals la que, en deixar illes i vores nues, permet la instal·lació de les colònies de cria de les aus larolimícoles.

Però, al marge d’este ambient de saladar, en este espai està també representat el sistema dunar intern típic de la Devesa, on creixen espècies d’arbustos i arbres típiques de la màquia i el bosc litorals mediterranis. Entre els primers, el ginebre marí, el llentiscle, l’arçot, el coscoll, l’aladern de fulla estreta, l’aladern, el ginestó valencià, la murta… I, entre els arbres, el pi blanc i el tamariu. Hi ha plantes trepadores com el lligabosc, l’aritjol i la rapallengua. I creix també el margalló, l’única espècie de palmera autòctona d’Europa.

Una gestió compartida

La reserva natural del Racó de l’Olla es va crear poc després de recuperar-se estos terrenys per part de l’Ajuntament de València i després que conclogueren les obres de restauració ambiental. El projecte va resultar del conveni subscrit per l’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana amb l’objectiu de recuperar la biocenosi d’este ambient de mallada i saladar. Des de juny de 1994, la gestió del Racó de l’Olla depén conjuntament de la Generalitat Valenciana i Ajuntament de València arran de la signatura d’un conveni de col·laboració. La fesomia d’esta àrea de reserva ha anat evolucionant i madurant al llarg del temps. A hores d’ara, gràcies en gran part a l’existència del Racó de l’Olla, a la seua capacitat com a hàbitat per a albergar molt diverses espècies de plantes i animals característiques, algunes amb poblacions molt considerables, el Parc Natural de l’Albufera constitueix un dels aiguamolls de referència per a la conservació de la biodiversitat en el context mediterrani i pot justificar àmpliament, només per això, la seua condició d’espai natural protegit a escala internacional.

Els més de trenta mil visitants anuals testifiquen la compatibilitat de la conservació i l’ús públic al Racó de l’Olla, on està situat el centre d’interpretació del Parc Natural de l’Albufera (fotos: Generalitat Valenciana).

La importància de l’ús públic

Per això, perquè l’Albufera és un reclam turístic per ella mateixa i perquè el centre d’interpretació se situa a poc més de deu quilòmetres de València, al Racó de l’Olla resulta imprescindible conciliar la conservació i este conjunt d’activitats turístiques, recreatives i educatives. D’ací ve que fa uns anys s’establira un aforament limitat de visitants. Per als equips i administracions que operen en la reserva, minimitzar les molèsties a la fauna és una condició inexcusable, un criteri clau perquè l’avifauna responga favorablement. En qualsevol cas, durant els últims 20 anys, el centre d’interpretació ha rebut a més de 600.000 persones. D’elles, més de 380.000 han acudit pel seu compte i la resta, 222.000, com a integrants dels quasi cinc mil grups amb visita concertada.

Colònia de cria de xatrac becllarg al Racó de l’Olla (foto: Arxiu Servici Devesa-Albufera).

Un lloc únic a l’Albufera

El Racó de l’Olla, especialment el saladar, constitueix un tipus d’hàbitat únic en el context del parc natural, últim vestigi d’aquella albufera salobrenca anterior al procés d’alteració —en part natural i en part antròpica— que va culminar en la dulcificació del sistema i la transformació arrossera. Estes condicions pròpies dels ambients salins, unides a unes tasques de manteniment que han aconseguit frenar l’avanç del senillar, consolidar la vegetació halòfita i afavorir un espai d’aigües someres i vores nues, han fet del Racó de l’Olla un enclavament vital per a la cria, l’alimentació i el descans de diverses espècies d’aus que, d’una altra manera, a penes tindrien presència a l’Albufera.

I així ha anat creixent gradualment la població reproductora de la reserva. Mai fins a la restauració del saladar havien criat a l’Albufera el xatrac becllarg, la llesna, la gavina capblanca ni el curroc. Tampoc la tadorna ni la gavina capnegra, els quals van arribar després. Més recentment, destaca la presència des de 2006 d’alguns pocs individus reproductors de xatrac elegant, i finalment la magnífica colònia de cria de flamencs, amb 5.289 nius censats, que també per primera vegada s’ha establit al parc natural. En xifres, durant estos 30 anys, des que es va establir la reserva en 1993 fins a la passada temporada de cria de 2023, al Racó de l’Olla s’ha censat un total de 132.454 nius de 29 espècies d’aus aquàtiques diferents, la qual cosa resulta en una mitjana de 4.100 parelles reproductores per temporada.

La restauració del Racó de l’Olla ha comportat altres fets destacables al marge de les aus. Entre ells, l’aparició de plantes inadvertides fins llavors en el saladar, com Tamarix boveana i Triglochin barrelieri, i d’espècies noves per a la ciència, com l’ensopeguera de l’Albufera, Limonium albuferae (en la foto). També s’ha detectat en les llacunes poliquets marins com Nereis diversicolor i Polydora ciliata, i l’anostraci Tanymastix stagnalis, entre altres macroinvertebrats aquàtics a penes citats amb anterioritat a la Comunitat Valenciana (foto: Arxiu Servici Devesa-Albufera).

Les aus del Racó de l’Olla

Per Bosco Dies

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Espècie citada des d’antic a l’Albufera i típic representant de les zones humides del Mediterrani. Des de 1994, la restauració del saladar del Racó de l’Olla ha afavorit la permanència regular de l’espècie al llarg de tot l’any, amb xifres que han anat augmentant progressivament en sintonia amb la seua recuperació a Europa. A l’Albufera, des de principis de segle, aconsegueix xifres rècord, amb més de deu mil aus a l’hivern als darrers anys. Este augment, així com que s’haja reproduït per primera vegada en 2023, sembla afavorit per les condicions de la inundació i la suavitat de les temperatures que han caracteritzat els últims hiverns.

Rosseta (Marmaronetta angustirostris)

La rosseta és una de les set espècies catalogades com «en situació crítica» a Espanya, país que concentra els únics llocs de cria a Europa. Històricament, es considera habitual a l’Albufera. I possiblement ho era fins a principis del segle XX. Però, una disminució gradual d’efectius, paral·lela a la deterioració i transformació de l›entorn, va derivar en la pràctica desaparició cap als anys cinquanta. Fins a principis dels anys noranta, es comporta com un visitant ocasional a l’aiguamoll. I, a partir de llavors, la regeneració del saladar del Racó de l’Olla afavoreix una presència estival més regular, la qual culmina amb la reproducció en 1994. A les últimes dècades, cria quasi tots els anys, encara que de manera escassa, afavorida especialment des de 2021 pel projecte europeu Life Rosseta. Des de l’establiment de la reserva, s’han registrat fins a 58 femelles amb pollets.

Llesna (Recurvirostra avosetta)

És un dels limícoles més representatius d›ambients de saladar. Abans de la recuperació del Racó de l’Olla, la llesna es registrava a l’Albufera de manera ocasional, en migració, però en nombre molt reduït. Després de la restauració, va començar a incrementar la seua presència i en 1994 se’n va verificar per primera vegada la nidificació. Des de llavors s’ha mantingut en xifres més o menys estables, amb un màxim absolut de 126 parelles en 2001 i valors al voltant de les 90 parelles en 2016 i 2018.

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Este xicotet limícola, típic de zones litorals i saladars, troba al Racó de l’Olla un hàbitat adequat de presència, si bé el nombre de parelles reproductores en este lloc és molt reduït a causa de la competència d’altres espècies colonials com gavines i currocs. És una espècie resident, present tot l’any, encara que en menor nombre durant l’hivern. La seua cria a l’Albufera ha descendit marcadament a les darreres dècades, passant de quasi el centenar de parelles als anys vuitanta fins a penes unes poques desenes en l’actualitat. La predació i les molèsties per animals, especialment gossos domèstics, l’erosió de les platges i l’afluència de banyistes a partir de la primavera en són les principals amenaces.

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

És un limícola que a l’Albufera es presenta majoritàriament durant els desplaçaments migratoris, tant a la primavera, entre febrer i abril, com durant la migració postnupcial, de juliol a octubre. El Racó de l’Olla juga un paper molt important com a àrea de descans i alimentació per a esta espècie que cria en el centre i nord d’Europa i que passa l’hivern en la façana atlàntica del continent africà. El tètol cuanegre mostra un estat de conservació desfavorable, ja que a les darreres dècades ha perdut més del 60 per cent de la població reproductora en alguns països europeus. A l’hivern les xifres són menors, a penes un centenar d’exemplars, i durant febrer i març es registren els màxims anuals. En este període el Racó arriba a concentrar més de dos mil exemplars que hi romanen descansant, lliures de les molèsties que ocasiona l’activitat humana.

Gavina capnegra (Ichthyaetus melanocephalus)

És una gavina quasi exclusiva del Mediterrani i el Mar Negre que ha incrementat la seua població a Europa als darrers anys. A l’Albufera es presentava únicament en migració i hivernada en el litoral fins que va començar a nidificar al Racó de l’Olla en 2001, la qual cosa va suposar un dels primers registres de cria a Espanya. Des de llavors, el nombre d’ocells reproductors ha crescut any rere any fins a aconseguir les 1.700 parelles en 2023 i convertir el Racó de l’Olla en la principal localitat de cria del Mediterrani occidental. És una espècie que ha sabut explotar una gran varietat d’hàbitats per a alimentar-se, des d’alta mar fins a l’horta.

Gavina capblanca (Chroicocephalus genei)

Esta gavina de grandària mitjana és quasi exclusiva de saladars i zones litorals del Mediterrani i Àsia. A penes existien cites a l’Albufera anteriors a la restauració del Racó de l’Olla. A partir d’este moment, a conseqüència de la recuperació d’un hàbitat propici, l’espècie s’ha presentat de manera ininterrompuda des de 1991, amb un primer intent de reproducció en 1994. Des de llavors, esta gavina es presenta puntualment des de març fins a mitjan agost, amb molt poques cites hivernants, la majoria a l’estany del Pujol. El nombre de parelles reproductores fluctua, amb una mitjana de 42 parelles reproductores i una xifra màxima de 224 parelles en 2009.

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Hi ha referències antigues de la seua presència com a nidificant a l’Albufera, almenys des de mitjan segle XIX; però, va desaparèixer després com a reproductor i tan sols es registraven aus en nombre reduït fins a la fi del segle XX. La restauració del saladar del Racó de l’Olla va permetre l’assentament de 34 parelles en 1994 i un continu increment del nombre de reproductors des de llavors, fins a aconseguir màxims entorn de les mil parelles en 2009 i 2021. El curroc s’alimenta en els arrossars que circumden l’Albufera, bàsicament del cranc roig americà, peixos i amfibis. Es tracta d’una espècie estival, la qual passa l’hivern a l’Àfrica equatorial, present des de finals de març fins a mitjan agost.

Xatrac becllarg (Thalasseus sandvicensis)

Encara que és present tot l’any, no hi ha registres confirmats de nidificació a l’Albufera fins a la restauració del Racó de l’Olla. A partir de llavors, este espai alberga una de les majors colònies de reproducció del Mediterrani occidental, amb xifres que han arribat a superar les 1.600 parelles. És un xatrac que s’alimenta en la mar, on captura xicotets peixos llançant-se en picat. La població reproductora de l’Albufera sembla desplaçar-se a l’hivern a la costa atlàntica d’Àfrica, mentre que ací es presenten aus procedents de les colònies de cria situades al nord d’Europa. És una espècie molt sensible als canvis de temperatura de la mar, ja que estos afecten a la disponibilitat de peixos durant els mesos de nidificació.

Xatrac d’albufera (Sterna hirundo)

És una de les espècies més representatives de l’Albufera. N’hi ha referències com a reproductor des del segle XVIII. Encara que va estar a punt de desaparéixer com a nidificant a la dècada dels vuitanta del segle XX, la restauració del Racó de l’Olla en va permetre la recuperació, passant d’unes poques desenes a superar-se les 1.500 parelles reproductores. Als darrers anys les xifres com a nidificant ronden les 500 parelles, un descens que sembla condicionat per la competència amb la resta de xatracs i gavines per a trobar llocs de cria. És una espècie estival que passa a l’hivern a les costes del continent africà, arribant fins i tot a Sud-àfrica. Les primeres cites primaverals solen registrar-se a mitjan març, i la seua presència es prolonga fins a setembre. Per la mateixa raó que el xatrac becllarg, esta espècie acusa sensiblement les variacions de temperatura de la mar.


Els equipaments del centre d’interpretació

La reserva del Racó de l’Olla, amb una superfície de 50 hectàrees, consta de dues grans zones:

 • Zona d’ús públic on es troba el Centre d’Interpretació que desenvolupa programes d’informació, divulgació, interpretació del patrimoni i educació ambiental, dirigits als centres educatius, a la població local i al turisme.
 • Zona de reserva integral destinada a la conservació de la biodiversitat. La zona de reserva integral està restringida al públic, ja que es tracta d’una àrea destinada a la nidificació i refugi d’aus aquàtiques.

En la zona d’ús públic se situen:

 • Aparcament per a automòbils i autobusos.
 • Àrea recreativa oberta exclusivament per a l’esmorzar, descans i espera de les visites concertades.
 • Centre de recepció de visites: acull una exposició sobre la reserva del Racó de l’Olla i el Parc Natural de l’Albufera.
 • Torre mirador amb vistes a l’Albufera.
 • Estany d’aproximadament 5 hectàrees on s’ha assentat una part representativa de la flora i l’avifauna del parc.
 • Observatoris d’avifauna adaptats per a l’observació de diferents espècies d’aus, principalment aquàtiques. Els mesos més destacats són maig, juny, juliol, novembre, desembre i gener. Es recomana portar prismàtics o telescopi.
 • Senda interpretativa, la finalitat de la qual és donar a conéixer al visitant la diversitat d’algunes espècies botàniques adaptades als ambients del conjunt Devesa-Albufera. Longitud: 0,8 km (anada i tornada).

Horari: de dilluns a diumenge de 9 a 14 h.

Accés: gratuït. Aforament limitat.

Cartell d’una de les primeres convocatòries de participació al Racó de l’Olla. La Generalitat Valenciana gestiona les activitats d’ús públic des de l’obertura del centre d’interpretació en 1993 (imartge: Arxiu Servici Devesa-Albufera).

Versión en castellano:

El Racó de l’Olla, 30 años como emblema del parque natural

No hay otro lugar en L’Albufera que pueda contar tantas peripecias, ni tan dispares unas de otras, como el Racó de l’Olla. Hoy, 30 años después de su última reencarnación en reserva natural, rebosa de vida. Da gracias de haber superado sus efímeros estadios anteriores, los que siguieron a su primitiva naturaleza de estuario. Y celebra su historia ligada a la formación de este delta de aluvión, esta albufera. Celebra que en su suelo hundido de limo y salitre, donde hasta el siglo XVIII hubo unas salinas y en el XX una escombrera, no pudiera materialmente prosperar el arroz; que los proyectos mundanos de universidad laboral y zoológico no pasaran del papel, y que el rutilante hipódromo —este sí se construyó— resultara un tinglado ruinoso y reversible. Acabada su restauración en 1993 y tras lustros de experiencias y enseñanzas sobre especies, hábitats y dinámicas, el saladar del Racó de l’Olla, con su centro de interpretación, su zona de observación y su área de reserva integral, conmemora ahora su aniversario como punto clave para la conservación de las aves en la Europa mediterránea. Y como emblema de este parque natural.

Algunas especies de gaviotas y charranes disponen en el Racó de l’Olla de un hábitat de cría irremplazable. La aguja colinegra, amenazada en Europa, se congrega por cientos en la reserva durante los pasos migratorios. Esta primavera los flamencos han criado por primera vez, en número ingente y prácticamente inédito en la península. Y el charrán elegante, ave propia del Golfo de California, parece que prueba a extenderse por la cuenca mediterránea desde aquí, donde se reproduce con cierta regularidad desde principios de siglo. Por su parte, los más de treinta mil visitantes anuales acreditan la compatibilidad del uso público en este espacio. La reducción al mínimo de la artificialización, de la intervención antrópica sobre el ciclo natural de inundaciones y estiajes, es la clave de una gestión a largo plazo fiada a la capacidad de adaptación y la resiliencia que este ambiente ha ido ganando durante tres décadas. En el Racó de l’Olla, la naturaleza manda. Que sea así por mucho tiempo.

Todas las reencarnaciones del saladar

«Pero la espléndida panorámica de A. Van den Wyngaerde (1563) es la que resuelve el enigma, fijando la situación de las salinas en el interior del pedúnculo o flecha y concretamente en el actual Racó de l’Olla». Con el emocionante hallazgo de la hoy célebre representación a pluma y acuarela de la Boffera —así es como se refiere este pintor flamenco a L’Albufera—, un magnífico dibujo que se conserva en la Biblioteca Nacional de Austria, el profesor Vicenç Rosselló acabó de despejar las dudas sobre la ubicación de las salinas a las que ya aludían el Llibre del Repartiment en 1244 y el privilegio de Morella de 1250. Del estudio de documentos y mapas, Rosselló deduce que estas salinas funcionaron al menos durante cuatro siglos.

Como ocurrió con La Devesa, también el Racó de l’Olla, depresión interior situada al norte del antiguo Estany de l’Alcatí, cuya naturaleza salina impidió su transformación en arrozal, estuvo a punto de desaparecer a causa de la presión urbanística de los años setenta. Desapareció, de hecho, al construirse el hipódromo, a pesar de que en el centro del anillo donde corrían los caballos siguieron criando cada primavera cigüeñuelas, charranes y canasteras. La naturaleza se resiste. Por mucho hipódromo que hubiera, las aves desde lo alto contemplaban este lugar como lo que ha sido siempre, lo que esperan que sea, el delta que forman el Turia y el Júcar, con la gran laguna de L’Albufera en el centro, y, dentro de este territorio estuarino y de aluvión, todo lo que en él pudiera caber: la mallada del Racó de l’Olla, por ejemplo, saladar estratégicamente situado a la altura de la Mata del Fang, entre La Devesa y el lluent de L’Albufera.

Y universidad laboral, zoológico, hipódromo…

En 1957, tras la riada del Turia, la mallada del Racó de l’Olla se convirtió en escombrera de parte de los materiales que la crecida del río arrastró hasta la ciudad de Valencia, principalmente los del barrio de Russafa. Desde entonces, siguió usándose como vertedero. Y ya en 1963, el periódico Las Provincias adelantaba que el ambicioso proyecto de urbanización de la Dehesa preveía la construcción de «hoteles, campos deportivos, casas residenciales, salas de fiestas, teatros, plaza de toros y un hipódromo». El folleto promocional que editó el Ayuntamiento de Valencia aquel año no hablaba exactamente de hipódromo, sino de «un picadero con pistas cubierta y descubierta y un campo para concursos hípicos, con tribunas para 3.000 espectadores». También en los años sesenta se resolvió la ubicación de la Universidad Laboral de Valencia en el Racó de l’Olla. El 3 de julio de 1964, tras acuerdo plenario, el Ayuntamiento de Valencia llegó a aprobar la concesión al Estado de los terrenos para su construcción, algo que finalmente, al detectarse una serie de inconvenientes asociados a las características y condiciones del lugar —falta de espacio, mala calidad del subsuelo, dificultades para la desecación, humedad del ambiente, etc.—, se desestimaría a favor de su emplazamiento definitivo en Cheste.

Por si esto fuera poco, en junio de 1971, el propio Ayuntamiento de Valencia cedió 40 hectáreas del Racó de l’Olla para reubicar aquí el zoológico de los Jardines de Viveros. Y poco después, tras rehusarse esta opción, el consistorio presidido por el alcalde López Rosat concedió en usufructo temporal una gran parcela de 472.000 metros cuadrados a la Sociedad Valenciana de Carreras de Caballos y Deportes Náuticos, entidad que construyó el hipódromo y emprendió su explotación. La primera carrera se celebró el 16 de octubre de 1976. La concesión contemplaba un periodo de 49 años, pero el fracaso y la ruina de la empresa acortaron el ciclo a apenas tres temporadas entre 1976 y 1977, con un frustrado intento de reapertura en 1979 y algunas tentativas igualmente malogradas a principios de la década siguiente. Fueron precisamente los acreedores, más de un centenar, entre los que se encontraba el propio Ayuntamiento de Valencia, los que solicitaron la subasta pública de estos derechos. Y, así, tras un concurso fallido en 1983 —la oferta ganadora, que alcanzó los 28 millones de pesetas, no fue depositada en plazo por el licitante, que pareció querer forzar una puja mayor por parte del consistorio— y después de precintar las instalaciones del hipódromo al año siguiente, el Ayuntamiento de Valencia adquiriría finalmente los derechos sobre estos terrenos en mayo de 1985. La extinción definitiva de la cesión del usufructo temporal del hipódromo y el rescate de este espacio para Valencia costaría al municipio 65 millones de pesetas.

La restauración en dos fases

Una vez recuperados los terrenos del Racó de l’Olla, la opción barajada desde el principio por el Ayuntamiento de Valencia fue restablecer el alto potencial ambiental de esta zona. La decisión respondía a los objetivos de regeneración del ecosistema contemplados en el Plan Especial de Protección de La Devesa, un instrumento jurídico aprobado en 1982 que invalidaba los usos y aprovechamientos incompatibles con la conservación del espacio, incluida esta depresión situada entre el sistema dunar litoral y la laguna de L’Albufera.

La restauración se llevó a cabo en dos fases, entre mediados de la década de los años ochenta y principios de la siguiente. La primera fase, iniciada en 1986, consistió básicamente en la creación de la laguna norte, con varios miradores y observatorios de aves en sus orillas, y la construcción del centro de recepción de visitantes e información. Esta actuación incluyó también la apertura de las sendas que conforman los itinerarios interpretativos de este espacio, en el que se trataba de representar una parte de los ecosistemas del recién declarado Parque Natural de l’Albufera: las dunas, la maquia mediterránea, el bosquete de ribera, las malladas y, principalmente, la laguna. Para ello, hubo que retirar en esta primera fase la infraestructura y los restos del camping que había funcionado en este lugar. En efecto, donde hoy está el aparcamiento del centro de interpretación, hubo en su día varias pistas de tenis y dos piscinas, y las parcelas donde los campistas instalaban sus caravanas y tiendas de campaña ocupaban toda el área de pinada y matorral.

Ya entonces, antes de que se acometiera la segunda fase, en una de las islas creadas en esta laguna norte se establecieron las primeras colonias de charrán común, especie que hasta ese momento había criado a duras penas en las matas de la Manseguerota y Sant Roc, donde la subida del nivel del lago en la temporada del cultivo del arroz ahogaba cada año los nidos, y, más tarde, en unas plataformas de madera que se habían instalado al efecto en la Mata del Fang.

Espacio de refugio y de cría  

La segunda fase de la restauración, acometida por la Conselleria de Medi Ambient, se centró en la reversión de los terrenos que ocupaba el hipódromo y su adecuación ecológica «mediante la recreación de un paisaje de laguna similar al de las malladas originales de la Devesa». A grandes rasgos, el proyecto de ejecución, contratado por unos 190 millones de pesetas, consistió en la retirada del material que se había aportado al saladar para la construcción del hipódromo y su redistribución perimetral para cerrar el área de reserva. En el centro se establecieron tres lagunas que incorporaban varias islas de diferente tipología y quedaban rodeadas por bancos de arena con vegetación de albufera y arbustiva y algunas playas desnudas. Además, se recuperó y amplió la zona de saladar. El objetivo principal fue crear un área de reserva «necesaria para la nidificación y refugio de importantes especies que son cada vez más escasas al no existir zonas óptimas para su desarrollo en el resto del Parque».

Para que así fuera, la empresa que dirigió el proyecto, Epypsa, llegó a contratar como asesor al reputado naturalista británico Bert Axell, aunque la interpretación que finalmente hizo de sus recomendaciones fue poco precisa. En cualquier caso, ya desde el principio, la respuesta de charranes, gaviotas y algunas limícolas, como el chorlitejo patinegro, apuntaba a que el Racó de l’Olla se convertiría tarde o temprano en una de las zonas de cría de larolimícolas más importante del Mediterráneo occidental. Hoy, este grupo de aves está representado en la reserva por especies como el charrán común y el patinegro, la pagaza piconegra, las gaviotas picofina, cabecinegra y reidora, y algunas limícolas como la cigüeñuela y la avoceta. El charrancito y el chorlitejo patinegro, si bien fueron de los primeros en asentarse, acabaron desplazados por la competencia desigual de la gaviota reidora y la pagaza piconegra. Por lo que respecta a las anátidas, destaca la cría regular del tarro blanco y de alguna pareja de cerceta pardilla.

La flora, entre el saladar y el bosque mediterráneo

La superficie del Racó de l’Olla se caracteriza en gran parte por una elevada salinidad edáfica, principalmente en la zona que, desde la restauración, ocupa la zona de reserva integral; es decir, el saladar en torno al cual se construyó el óvalo del hipódromo. Estas condiciones particulares favorecen la presencia de pequeñas praderas y pastizales de especies halófitas, como las salicornias, las sosas, los juncos y las saladillas. Precisamente, es la disposición propia de estas comunidades vegetales la que, al dejar islas y orillas despejadas, permite la instalación de las colonias de cría de las aves larolimícolas.

Pero, al margen de este ambiente de saladar, en este espacio está también representado el sistema dunar interno típico de La Devesa, donde crecen especies de arbustos y árboles típicas de la maquia y el bosque litorales mediterráneos. Entre los primeros, el enebro marino, el lentisco, el espino, la coscoja, el labiérnago, el aladierno, el bayón, el mirto… Y, entre los árboles, el pino carrasco y el taray. Hay plantas trepadoras como la madreselva, la zarzaparrilla y la rubia peregrina. Y crece también el palmito, la única especie de palmera autóctona de Europa.

Una gestión compartida

La reserva natural del Racó de l’Olla se creó poco después de recuperarse estos terrenos por parte del Ayuntamiento de Valencia y después de que concluyeran las obras de restauración ambiental. El proyecto resultó del convenio suscrito por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana con el objetivo de recuperar la biocenosis de este ambiente de mallada y saladar. Desde junio de 1994, la gestión del Racó de l’Olla depende conjuntamente de la Ge­neralitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia a raíz de la firma de un convenio de colaboración.

La fisionomía de esta área de reserva ha ido evolucionando y madurando a lo largo del tiempo. Hoy, gracias en gran parte a la existencia del Racó de l’Olla, a su capacidad como hábitat para albergar muy diversas especies de plantas y animales características, algunas con poblaciones muy considerables, el Parc Natural de l’Albufera constituye uno de los humedales de referencia para la conservación de la biodiversidad en el contexto mediterráneo y puede justificar sobradamente, solo por ello, su condición de espacio natural protegido a escala internacional.

La importancia del uso público

La zonificación de la reserva del Racó de l’Olla establece que una tercera parte de su superficie sea compatible con su aprovechamiento para actividades de uso público. Estas, gestionadas por la Generalitat Valenciana, se llevan a cabo por parte de los educadores ambientales del Centro de Interpretación del Parc Natural de l’Albufera. Este centro acoge una exposición sobre la reserva y el parque natural y desarrolla programas de información, interpretación y educación ambiental, dirigidos a los centros formativos, a la población local y al turismo.

Sobre el impacto que estas actividades puedan tener sobre la fauna de la reserva, el visitante atento advertirá que algunas especies de aves se acomodan sorprendentemente a la presencia humana. Entre las zonas accesibles y las no permitidas, entre las personas y las aves, parece haber unos límites pactados, a juzgar por lo confiadas que se muestran flamencos, cigüeñuelas, patos… Pero, a poco que un despistado los rebase, las aves huyen en desbandada.

Por esto, porque L’Albufera es un reclamo turístico por sí mismo y porque el Centro de Interpretación se ubica a poco más de diez kilómetros de Valencia, en el Racó de l’Olla resulta imprescindible conciliar la conservación y este conjunto de actividades turísticas, recreativas y educativas. De ahí que hace unos años se estableciera un aforo limitado de visitantes. Para los equipos y administraciones que operan en la reserva, minimizar las molestias a la fauna es una condición inexcusable, un criterio clave para que la avifauna responda favorablemente. En cualquier caso, durante los últimos 20 años, el Centro de Interpretación ha recibido a más de 600.000 personas. De ellas, más de 380.000 han acudido por su cuenta y el resto, 222.000, como integrantes de los casi cinco mil grupos con visita concertada.

Un lugar único en L’Albufera

El Racó de l’Olla, especialmente su saladar, constituye un tipo de hábitat único en el contexto del parque natural, último vestigio de aquella albufera salobre anterior al proceso de alteración —en parte natural y en parte antrópica— que culminó en la dulcificación del sistema y la transformación arrocera. Estas condiciones propias de los ambientes salinos, unidas a unas labores de mantenimiento que han logrado frenar el avance del carrizal, consolidar la vegetación halófita y favorecer un espacio de aguas someras y orillas despejadas, han hecho del Racó de l’Olla un enclave vital para la cría, la alimentación y el descanso de diversas especies de aves que, de otra manera, apenas tendrían presencia en L’Albufera.

Y así ha ido creciendo gradualmente la población reproductora de la reserva. Nunca hasta la restauración del saladar habían criado en L’Albufera el charrán patinegro, la avoceta común, la gaviota picofina ni la pagaza piconegra. Tampoco el tarro blanco ni la gaviota cabecinegra, que llegaron después. Más recientemente, destaca la presencia desde 2006 de algunos pocos individuos reproductores de charrán elegante, y por último la magnífica colonia de cría de flamencos, con 5.289 nidos censados, que también por primera vez se ha establecido en el parque natural.

En cifras, durante estos 30 años, desde que se estableció la reserva en 1993 hasta la pasada temporada de cría de 2023, en el Racó de l’Olla se ha censado un total de 132.454 nidos de 29 especies de aves acuáticas distintas, lo cual resulta en un promedio de 4.100 parejas reproductoras por temporada.

Las aves del Racó de l’Olla

Por Bosco Dies

 

Flamenco común (Phoenicopterus roseus)

Especie citada desde antiguo en L’Albufera y típico representante de las zonas húmedas del Mediterráneo. Desde 1994, la restauración del saladar del Racó de l’Olla ha favorecido la permanencia regular de la especie a lo largo de todo el año, con cifras que han ido aumentando progresivamente en sintonía con su recuperación en Europa. En L’Albufera, desde principios de siglo, alcanza cifras récord, con más de 10.000 aves en invierno en los últimos años. Este aumento, así como que se haya reproducido por primera vez en 2023,  parece favorecido por las condiciones de la inundación y la suavidad de las temperaturas que han caracterizado los últimos inviernos.

Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris)

La cerceta pardilla es una de las siete especies catalogadas como «en situación crítica» en España, país que concentra los únicos lugares de cría en Europa. Históricamente, se considera habitual en L’Albufera. Y posiblemente lo fuera hasta principios del siglo XX. Pero una disminución gradual de sus efectivos, paralela al deterioro y transformación del entorno, derivó en su práctica desaparición hacia la década de los años cincuenta. Hasta principios de los años noventa, se comporta como un visitante ocasional en este humedal. Y, a partir de entonces, la regeneración del saladar del Racó de l’Olla favorece una presencia estival más regular, que culmina con su reproducción en 1994. En las últimas décadas, cría casi todos los años, aunque de forma exigua, favorecida especialmente desde 2021 por el proyecto europeo Life Cerceta Pardilla. Desde el establecimiento de la reserva, se han registrado hasta 58 hembras con pollos.

Avoceta común (Recurvirostra avosetta)

Es uno de los limícolas más representativos de ambientes de saladar. Antes de la recuperación del Racó de l’Olla, la avoceta común se registraba en L’Albufera de manera ocasional, en migración, pero en números muy reducidos. Tras la restauración, empezó a incrementar su presencia y en 1994 se verificó por primera vez su nidificación. Desde entonces se ha mantenido en cifras más o menos estables, con un máximo absoluto de 126 parejas en 2001 y valores en torno a las 90 parejas en 2016 y 2018.

Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus)

Este pequeño limícola, típico de zonas litorales y saladares, encuentra en el Racó de l’Olla un hábitat adecuado de presencia, si bien el número de parejas reproductoras en este lugar es muy reducido debido a la competencia de otras especies coloniales como gaviotas y pagazas. Es una especie residente, presente todo el año, aunque en menor número durante el invierno. Su cría en L’Albufera ha descendido marcadamente en las últimas décadas, pasando de casi el centenar de parejas en la década de los ochenta hasta apenas unas pocas decenas en la actualidad. La predación y las molestias por animales, especialmente perros domésticos, la erosión de las playas y la afluencia de bañistas a partir de la primavera son las principales amenazas.

Aguja colinegra (Limosa limosa)

Es un limícola que en L’Albufera se presenta mayoritariamente durante los desplazamientos migratorios, tanto en primavera (entre febrero y abril) como durante la migración postnupcial (de julio a octubre). El Racó de l’Olla juega un papel muy importante como área de descanso y alimentación para esta especie que cría en el centro y norte de Europa y que pasa el invierno en la fachada atlántica del continente africano. La aguja colinegra muestra un estado de conservación desfavorable, ya que en las últimas décadas ha perdido más del 60 por ciento de la población reproductora en algunos países europeos. En invierno las cifras son menores (apenas un centenar de ejemplares) y durante febrero y marzo se registran los máximos anuales. En este periodo el Racó llega a concentrar más de 2.000 ejemplares que permanecen en este enclave descansando, libres de las molestias que ocasiona la actividad humana.

Gaviota cabecinegra (Ichthyaetus melanocephalus)

Es una gaviota casi exclusiva del Mediterráneo y el mar Negro que ha incrementado su población en Europa en los últimos años. En L’Albufera se presentaba únicamente en migración e invernada en el litoral hasta que comenzó a nidificar en el Racó de l’Olla en 2001, lo que supuso uno de los primeros registros de cría en España. Desde entonces, el número de aves reproductoras ha crecido año tras año hasta alcanzar las 1.700 parejas en 2023 y convertir el Racó de l’Olla en la principal localidad de cría del Mediterráneo occidental. Es una especie que ha sabido explotar una gran variedad de hábitats para alimentarse, desde alta mar hasta la huerta.

Gaviota picofina (Chroicocephalus genei)

Esta gaviota de tamaño medio es casi exclusiva de saladares y zonas litorales del Mediterráneo y Asia. Apenas existían citas en L’Albufera anteriores a la restauración del Racó de l’Olla. A partir de este momento, como consecuencia de la recuperación de un hábitat propicio, la especie se ha presentado de manera ininterrumpida desde 1991, con un primer intento de reproducción en 1994. Desde entonces esta gaviota se presenta puntualmente desde marzo hasta mediados de agosto, con muy pocas citas invernantes, la mayoría en el Estany del Pujol. El número de parejas reproductoras fluctúa, con un promedio de 42 parejas reproductoras y una cifra máxima de 224 parejas en 2009.

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica)

Existen referencias antiguas de su presencia como nidificante en L’Albufera, al menos desde mediados del siglo XIX, pero desapareció después como reproductor y tan solo se registraban aves en número reducido hasta finales del siglo XX. La restauración del saladar del Racó de l’Olla permitió el asentamiento de 34 parejas en 1994 y un continuo incremento del número de reproductores desde entonces, hasta alcanzar máximos en torno a las 1.000 parejas en 2009 y 2021. La pagaza se alimenta en los arrozales que circundan L’Albufera, donde se alimenta del cangrejo rojo americano, peces y anfibios. Se trata de una especie estival, que pasa el invierno en el África ecuatorial, presente desde finales de marzo hasta mediados de agosto.

Charrán patinegro (Thalasseus sandvicensis)

Aunque está presente todo el año, no existen registros confirmados de nidificación en L’Albufera hasta la restauración en 1993 del saladar del Racó de l’Olla. A partir de entonces, este espacio alberga una de las mayores colonias de reproducción del Mediterráneo occidental, con cifras que han llegado a superar las 1.600 parejas. Es un charrán que se alimenta en el mar, donde captura pequeños peces lanzándose en picado. La población reproductora de L’Albufera parece desplazarse en invierno a la costa atlántica de África, mientras que en invierno se presentan aves procedentes de las colonias de cría situadas en el norte de Europa. Es una especie muy sensible a los cambios de temperatura del mar, ya que afectan a la disponibilidad de peces durante los meses de nidificación.

Charrán común (Sterna hirundo)

Es una de las especies más representativas de L’Albufera. Existen referencias como reproductor desde el siglo XVIII. Aunque estuvo a punto de desaparecer como nidificante en la década de los ochenta del siglo XX, la restauración del Racó de l’Olla permitió su recuperación, pasando de unas pocas decenas a superarse las 1.500 parejas reproductoras. En los últimos años las cifras como nidificante rondan las 500 parejas, un descenso que parece condicionado por la competencia con el resto de charranes y gaviotas para encontrar lugares de cría. Es una especie estival, que pasa en invierno en las costas del continente africano, alcanzando incluso Sudáfrica. Las primeras citas primaverales suelen registrarse a mediados de marzo, y su presencia se prolonga hasta septiembre. Por la misma razón que el charrán patinegro, esta especie acusa sensiblemente las variaciones de temperatura del mar.

Despieces

La vista de Antoon van den Wijngaerde

Arriba a la izquierda, el Montgó, Dénia, Cullera y, justo debajo, el Estany de l’Alcatí, L’Estell y las salinas de L’Albufera. El descubrimiento de la «espléndida panorámica» que el paisajista flamenco Antoon van den Wijngaerde pintó a pluma y acuarela en 1563 permitió al profesor Vicenç Rosselló fijar la situación de las salinas en el actual Racó de l’Olla. A propósito de este hallazgo, verificado por él mismo en 1987 tras una visita a la abadía de Montserrat y una consulta posterior a la Biblioteca Nacional de Austria, el geógrafo resuelve que las salinas funcionaron en este lugar al menos durante cuatro siglos.

Fotonoticia Limonium albuferae

La restauración del Racó de l’Olla ha conllevado otros hechos destacables al margen de las aves. Entre ellos, la aparición de plantas inadvertidas hasta entonces en el saladar, como Tamarix boveana y Triglochin barrelieri, y de especies nuevas para la ciencia, como la saladilla de L’Albufera, Limonium albuferae (en la foto). También se ha detectado en sus lagunas poliquetos marinos como Nereis diversicolor y Polydora ciliata, y el anostráceo Tanymastix stagnalis, entre otros macroinvertebrados acuáticos apenas citados con anterioridad en la Comunitat Valenciana

Los equipamientos del centro de interpretación

La reserva del Racó de l’Olla, con una superficie de 50 hectáreas, consta de dos grandes zonas:

 • Zona de uso público donde se encuentra el Centro de Interpretación que desarrolla programas de información, divulgación, interpretación del patrimonio y educación ambiental, dirigidos a los centros educativos, en la población local y al turismo.
 • Zona de reserva integral destinada a la conservación de la biodiversidad. La zona de reserva integral está restringida al público, puesto que se trata de una área destinada a la nidificación y refugio de aves acuáticas.

En la zona de uso público se sitúan:

 • Aparcamientos: para automóviles y autobuses, con 4 plazas para vehículos de personas con movilidad reducida.
 • Área recreativa: abierta exclusivamente para el almuerzo, descanso y espera de las visitas concertadas.
 • Centro de Recepción de visitas: acoge una exposición sobre la Reserva del Racó de l’Olla y el Parc Natural de l’Albufera.
 • Torre-mirador. Ofrece una vista panorámica de L’Albufera.
 • Laguna de aproximadamente 5 Ha. donde se ha asentado una parte representativa de la flora y la avifauna de L’Albufera.
 • Observatorios de avifauna, espacios adaptados para la observación de diferentes especies de aves, principalmente acuáticas. Los meses más destacados son: mayo, junio, julio, noviembre, diciembre y enero. Se recomienda traer prismáticos o catalejo.
 • Senda  interpretativa: cuya finalidad es dar a conocer al visitante la diversidad de algunas especies botánicas adaptadas a los ambientes del conjunto Devesa-Albufera. Longitud: 0,8 km. (ida y vuelta).

Horario: de lunes a domingo de 9 a 14 h.

Acceso: gratuito. Aforo limitado.

Share This