Des de dins

L'Amfibi
31 agost, 2023

Juan Solbes, fotògraf, i Vicente Muñoz, barquer, es van conéixer acabats d’arribar a l’Albufera, fa uns anys. Fins molt poc abans, ni aquell era fotògraf ni este barquer. En este canvi de vida, tots dos van anar caent alhora atrapats per la bellesa, el silenci, la pau i la màgia d’este paisatge, entre altres encants als quals al·ludeixen. I es van unir per a anar component junts un àlbum fet de fotos i notes. L’àlbum es va fer per fi obra, un llibre que els ha portat quatre anys editar i que inclou més de cinc-centes imatges amb les seues corresponents reflexions, pensaments que els autors posen en boca de la mateixa Albufera, que s’expressa a través d’ells, els seus missatgers, als qui al seu torn esta Naturalesa acull i guia com una mare generosa.

Es titula L’Albufera de València desde dentro, ha sigut editat pels mateixos autors i des de la seua publicació en 2022 ha sigut presentat a València, Saragossa i Madrid, i a Alfafar, Castellar, Torrent i Burjassot. En este periple, el qual continua, Solbes i Muñoz han explicat que en algun moment van estar temptats d’incorporar la denúncia que advertira de les amenaces, el maltractament i els perills als quals s’enfronta l’Albufera, però va acabar podent més «la meravellosa acció de la naturalesa en este aiguamoll, la manera en què esta s’ha sabut expressar a través de tots i cadascun dels racons d’un paratge espectacular». La seua resposta, com a «defensors dels ecosistemes i de la seua biodiversitat», ha sigut «entrar de ple a conéixer l’aiguamoll, la flora, la fauna, els seus visitants temporals, els seus fruits i tots els racons que ens oferia este paratge».

Una de les fotos que, como la que encapçala esta notícia, componen el llibre de Solbes i Muñoz.
ETIQUETES: cultura | fotografia | llibres

Versión en castellano:

Desde dentro

Juan Solbes, fotógrafo, y Vicente Muñoz, barquero, se conocieron recién llegados a L’Albufera hace unos pocos años. Hasta muy poco antes, ni aquel era fotógrafo ni este barquero. En este cambio de vida, ambos fueron cayendo a la par atrapados por la belleza, el silencio, la paz y la magia de este paisaje, entre otros encantos a los que aluden. Y se unieron para ir componiendo juntos un álbum hecho de fotos y notas. El álbum se hizo por fin obra, un libro que les ha llevado cuatro años editar y que incluye más de quinientas imágenes con sus correspondientes reflexiones, pensamientos que los autores ponen en boca de la misma Albufera, que se expresa a través de ellos, sus mensajeros, a quienes a su vez esta Naturaleza acoge y guía como una madre generosa.

Se titula La Albufera de València desde dentro, ha sido editado por los propios autores y desde su publicación en 2022 ha sido presentado en Valencia, Zaragoza y Madrid, y en Alfafar, Castellar, Torrent y Burjassot. En este periplo, que continúa, Solbes y Muñoz han explicado que en algún momento estuvieron tentados de incorporar la denuncia que advirtiera de las amenazas, el maltrato y los peligros a los que se enfrenta L’Albufera, pero acabó pudiendo más «la maravillosa acción de la naturaleza en este humedal, la manera en que esta se ha sabido expresar a través de todos y cada uno de los rincones de este paraje espectacular». Su respuesta, como «defensores de los ecosistemas y de su biodiversidad», ha sido «entrar de lleno a conocer este humedal, su flora, su fauna, sus visitantes temporales, sus frutos y todos los rincones que nos ofrecía este paraje».

Share This