Contracte d’aiguamoll: governança participada i inclusiva

Mitjançant els projectes europeus WetNet i Tune Up, l’Albufera es converteix en objecte i camp de treball de diferents experiències de governança participativa. Compatibilitzar la conservació de la biodiversitat i el desenvolupament socioeconòmic és l’objectiu final. De moment, els diferents sectors implicats ja han arribat a alguns consensos i emprés diferents iniciatives a fi d’avançar en una millor gestió de l’aigua i, d’altra banda, anticipant-se al nou PRUG, en l’adequació dels usos en l’àrea marina.
L'Amfibi
1 febrer, 2021

Representants de diferents organitzacions vinculades a l’Albufera posen davant la seu de l’oficina del Parc Natural després de subscriure el Contracte d’Aiguamoll (foto: V. L.)

Entre 2018 i 2019, es va desenvolupar en l’Albufera el projecte europeu WetNet com a experiència pilot per a millorar la governança ambiental mitjançant la participació voluntària i inclusiva de tots els sectors interessats en la gestió de l’aigua.

Tots els grups d’interès van ser convidats a participar en una sèrie de tallers que han permès superar vells conflictes, trobar interessos comuns i aconseguir consensos. L’experiència va partir d’un Pla d’Acció tendent a millorar la governança de l’aigua en l’Albufera i potenciar la conservació de la biodiversitat de manera compatible amb el desenvolupament socioeconòmic. El moment culminant va ser la subscripció del Contracte d’Aiguamoll de l’Albufera el 17 de desembre de 2019.

Un centre d’informació virtual de l’Albufera

A hores d’ara, 18 entitats formen part d’esta iniciativa, entre les quals s’inclouen administracions, ONG ambientals, agricultors, regants, pescadors, associacions promotores de turisme, barquers, hostalers, associacions de veïns i universitats. I la quantitat anirà creixent molt probablement. En 2020, malgrat les dificultats derivades de la COVID-19, s’ha avançat en la creació d’un centre d’informació virtual de l’Albufera i en l’establiment d’un marc de comunicació amb les institucions i la Junta Rectora del Parc Natural.

La darrera reunió de les entitats, celebrada el passat 10 de desembre, ha posat en marxa altres accions determinants per al futur de l’aiguamoll; entre elles, l’edició d’una guia que permeta visibilitzar i donar claredat als procediments i responsabilitats per a determinades actuacions relatives a la gestió de l’aigua i el manteniment de motes, séquies, camins i altres infraestructures.

Avaluació de les pràctiques agroambientals

També s’ha iniciat una avaluació independent de les conseqüències de les mesures agroambientals, s’estan impulsant estratègies d’infraestructura verda i solucions basades en la naturalesa, i s’ha emprès una estimació de la viabilitat dels dragatges i els efectes del rebliment. A més, s’han engegat dos programes d’ús públic i desenvolupament local que inclouen el sector turístic com a factor de dinamització econòmica sota un model de desenvolupament sostenible.

Atenent al futur Pla de Gestió de L’Albufera (PRUG), este mateix model de governança s’ha posat en marxa en l’àmbit marí, en el marc del projecte europeu Tune Up. Mitjançant este projecte, diferents universitats, fundacions, ONG ambientals, clubs nàutics i pescadors col·laboren en trobar el consens necessari que done lloc al Pla d’Acció de l’àrea marina de l’Albufera. De nou, l’Albufera, les seues gents i la seua biodiversitat, constitueixen un model de referència per a l’aplicació de processos de governança.

Share This