Columna

Trellat

Fa més de vint anys que l’Albufera i la seua part marina van ser protegides a escala internacional per la importància de les seues praderies submarines, llits arenosos, platges i dunes, que, a més del seu valor intrínsec ambiental, són fonamentals per a la mateixa sostenibilitat del litoral i de...

Read More

Una mà fa i l’altra desfà: la tendència que no cessa

El Parc Natural de l’Albufera ha fet 35 anys. En 1986 es declarava esta àrea com el primer espai protegit de la Comunitat Valenciana. Eixe mateix any, en paral·lel, l’alcalde de la ciutat i el president del Port Autònom de València signaven el conveni per a l’ampliació sud del port. Mentre es...

Read More

PAC per a hui, fam per a demà

Les novetats de la PAC post-2020 no responen a les necessitats de l’agricultura de proximitat, agroecològica i exercida amb dignitat. La major flexibilitat en l’adaptació estatal permet exigir una resposta regional a les demandes urgents que no són només sectorials, sinó també col·lectives....

Read More

La importància de dir-se SIPAM

L’Albufera, la seua pesca artesanal i els seus arrossars conformen, al costat de les zones agrícoles periurbanes de l’Horta, una regió històrica que va obtindre al novembre de 2019 el reconeixement internacional de Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM) definit per FAO. Exposarem...

Read More

Bones notícies per al Parc Natural de l’Albufera

Pocs espais naturals protegits del nostre territori presenten tanta complexitat i tants reptes com el Parc Natural de l’Albufera. Un espai altament antropitzat que, no obstant això, constitueix un dels aiguamolls més importants del Mediterrani occidental. L’Albufera és un territori l’evolució del...

Read More

Llarga vida a «L’Amfibi»! Llarga vida al nostre parc natural!

Com a regidor de l’Ajuntament de València volia en primer lloc donar la benvinguda i mostrar la meua més profunda alegria pel naixement d’este projecte tan il·lusionant, com és L’Amfibi. Què important és parlar de l’Albufera, donar-la a conèixer. Només qui coneix este xicotet tros de terra i aigua...

Read More
Loading