Barraca: vida i patrimoni

L'Amfibi
31 agost, 2023

Paco el Guitarra, 88 anys, acudeix diàriament a la barraca en la qual va viure de xicotet amb els seus nou germans per a seguir el procés de restauració que s’ha iniciat després d’un fort temporal que l’ha deixada en molt mal estat. Tant per a ell com per als seus veïns, és molt important impedir que esta barraca, d’uns dos-cents anys d’antiguitat, s’assole per complet, perquè el seu valor sentimental i patrimonial és vital per a la comunitat.

Esta situació concreta és el fonament que serveix a Eva Marín de punt de partida per a plantejar el documental Barraca: vida i patrimoni, l’interés primordial del qual és deixar testimoniatge audiovisual de la reconstrucció de la barraca més antiga del Palmar i una de les poques originals que hi resten. En esta barraca va nàixer i va viure de fadrí Paco el Guitarra, a qui la pel·lícula recorre com a valuós testimoni del temps passat. I un altre objectiu principal, apunta la seua directora, «és conscienciar l’espectador de la importància de la conservació d’estes construccions com a patrimoni històric cultural i símbol indiscutible de la cultura valenciana». Per a això, s’ha esforçat a «documentar tot allò concernent a estes construccions, des de l’arquitectura, els materials de construcció, la sostenibilitat, fins a l’aspecte etnogràfic: com vivien les famílies, la seua relació amb el medi, l’agricultura i la pesca, els costums…». El documental, rodat en valencià, opta per «un estil cinematogràfic que li aporta bellesa estètica i major càrrega emocional». I el guió és capitular: «Nombrosos i breus capítols ens permeten unir el contingut de manera que capte l’atenció de l’espectador, incitant-lo a voler saber com va evolucionant la construcció, perquè les seues fases es van intercalant amb altres dades i testimoniatges, vides i experiències».

FITXA TÈCNICA

Barraca: vida i patrimoni. 2022. Documental. Color. 36 min. Argument, guió i fotografia: Eva Marín. Música: Entrelínies, de Clara Andrés. Coordinació: Paco Baixauli. Producció: Huella Films / L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia. Direcció: Eva Marín.

Peu de foto: Paco el Guitarra al costat de la seua neta; María Sahuquillo, directora del Parc Natural de l’Albufera, i Eva López Marín i Paco Baixauli, directora i coordinador, respectivament, de Barraca: vida i patrimoni, durant la presentació en la seu de l’Oficina de Gestió Tècnica del Parc Natural, el 23 de febrer de 2023.

Versión en castellano:

Barraca: vida y patrimonio

Paco el Guitarra, 88 años, acude a diario a la barraca en la que vivió de pequeño con sus nueve hermanos para seguir el proceso de restauración que se ha iniciado después de un fuerte temporal que la ha dejado en muy mal estado. Tanto para él como para sus vecinos, es muy importante impedir que esta barraca, de unos doscientos años de antigüedad, se derrumbe por completo, pues su valor sentimental y patrimonial es vital para la comunidad.

Esta situación concreta es el punto de partida que sirve a Eva Marín para plantear el documental Barraca: vida i patrimoni, cuyo interés primordial es dejar testimonio audiovisual de la reconstrucción de la barraca más antigua de El Palmar y una de las pocas originales que quedan. En esta barraca nació y vivió hasta su boda Paco el Guitarra, a quien la película recurre como valioso testigo del tiempo pasado. Y otro objetivo principal, apunta su directora, «es concienciar al espectador de la importancia de la conservación de estas construcciones como patrimonio histórico cultural y símbolo indiscutible de la cultura valenciana». Para ello, se ha esforzado en «documentar todo lo concerniente a estas construcciones, desde su arquitectura, los materiales de construcción, su sostenibilidad, hasta el aspecto etnográfico: cómo vivían las familias, su relación con el medio, la agricultura y la pesca, sus costumbres…».

El documental, rodado en valenciano, opta por «un estilo cinematográfico que le aporta belleza estética y mayor carga emocional». Y el guion es capitular: «Numerosos y breves capítulos nos permiten unir el contenido de forma que capte la atención del espectador, incitándolo a querer saber cómo va evolucionando la construcción, pues sus fases se van intercalando con otros datos y testimonios, vidas y experiencias».

 

FICHA TÉCNICA

Barraca: vida i patrimoni. 2022. Documental. Color. 36 min. Argumento, guion y fotografía: Eva Marín. Música: Entrelínies, de Clara Andrés. Coordinación: Paco Baixauli. Producción: Huella Films / L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia. Dirección: Eva Marín.

 

Pie de foto: Paco el Guitarra junto a su nieta; María Sahuquillo, directora del Parc Natural de l’Albufera, y Eva López Marín y Paco Baixauli, directora y coordinador, respectivamente, de Barraca: vida i patrimoni, durante la presentación en la sede de la Oficina de Gestión Técnica del Parque Natural, el 23 de febrero de 2023.

Share This