Arancha Fidalgo: «Si les administracions continuem treballant juntes, l’Albufera aconseguirà els objectius ambientals per a 2027»

Des de principis de 2020, Arancha Fidalgo és cap de l’Oficina de Planificació Hidrològica de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, departament en el qual ha estat vint anys ocupant diferents llocs de responsabilitat; més o menys el mateix temps que porta en vigor la Directiva Marc de l’Aigua. Pel que fa a la demarcació del Xúquer, ella porta les regnes d’una planificació que entra ara en el seu tercer i últim cicle (2022-2027), l’objectiu inajornable del qual és recuperar el bon estat de les masses d’aigua i els ecosistemes associats. Entre ells, l’Albufera.
Vicent Llorens
1 desembre, 2021

[Entrevista associada al reportatge de portada del número 3 de L’AmfibiEl repte i l’obligació inajornables de recuperar el bon estat ecològic de L’Albufera]

—És possible aconseguir el bon estat de les masses d’aigua alhora que satisfer la demanda creixent d’este recurs cada vegada més escàs?

—Els plans hidrològics de tercer cicle s’enfronten al repte de garantir la seguretat hídrica per a les persones, la biodiversitat i les activitats socioeconòmiques, adaptant-se alhora al canvi climàtic. En el pla 2022-2027, hi ha una reducció en les demandes i en l’assignació de recursos per als diferents usos concorde a este escenari de menor disponibilitat d’aigua. Una novetat del futur Pla Hidrològic és que contempla el canvi climàtic com un aspecte essencial en la planificació.

—S’aconseguirà l’objectiu?

En això se centren els esforços, en la inajornable consecució dels objectius ambientals en 2027. Les mesures del Pla Hidrològic pretenen aconseguir el bon estat tant per a les masses d’aigua superficial com per a les d’aigua subterrània. L’excepció són algunes masses d’aigua subterrània que no aconsegueixen el bon estat químic pel seu contingut en nitrats, els horitzons de compliment de les quals s’allarguen a 2033 i 2039.

«En sanejament i depuració, la millora del Col·lector Oest i de les xarxes unitàries dels municipis que voregen el parc natural és clau»

—Què representa l’Albufera en el conjunt de la conca del Xúquer?

—El valor ambiental i la biodiversitat que aporten els aiguamolls són enormes. Per això formen part del Registre de Zones Protegides i se’n fa seguiment de l’estat ecològic i químic. L’Albufera és la zona humida emblema de l’àmbit de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i la seua recuperació és una preocupació fonamental. Per això se li ha dedicat un dels 15 epígrafs en l’Esquema de Temes Importants del procés de planificació, juntament amb altres assumptes clau com la contaminació difusa per nitrats i productes fitosanitaris o la gestió sostenible de les aigües subterrànies, per nomenar alguns.

—Un entrebanc reconegut en el mateix Esquema de Temes Importants ha sigut la falta d’entesa i coordinació entre les diferents administracions amb responsabilitats en l’Albufera.

—Per a la recuperació de l’Albufera és necessària la implicació de les tres administracions responsables. I fa uns anys que col·laborem en esta línia. Per aconseguir la finalitat de la planificació, la qual és atendre alhora els usos i complir els objectius ambientals, treballem en trobar punts de consens entre totes les parts interessades.

—Quins són els punts clau d’este «tema important»?

—S’ha de posar èmfasi a millorar la qualitat de l’aigua que rep l’estany, millorar el sanejament i la depuració de l’entorn i millorar les pràctiques agrícoles per a reduir la contaminació difusa. També, a incrementar estes aportacions d’aigua neta; però això últim per si sol no recuperarà l’estat ambiental de l’Albufera.

«Totes les administracions implicades tenim l’interès i el compromís d’executar les mesures consensuades»

—Precisament, tornant a la necessitat d’acord entre les administracions, la normativa del Pla Hidrològic 2015-2021 establia l’obligatorietat d’elaborar un Pla Especial de l’Albufera consensuat.

—I així s’ha fet. Les administracions estem satisfetes d’haver realitzat entre totes un diagnòstic de l’estat de l’Albufera i d’establir les actuacions necessàries per avançar en la recuperació ambiental. I crec que totes tenim l’interès i el compromís d’executar les mesures consensuades.

—En fem un repàs?

—Una de les línies d’actuació principals se centra en incrementar l’aportació d’aigua neta a l’Albufera mitjançant l’establiment d’un vincle hídric a través de la Séquia Reial del Xúquer, el baix Xúquer i, pel que fa al Túria, a través de les comunitats de regants de Favara i la Séquia de l’Or. Sobre la correcció de les deficiències en sanejament i depuració, la millora del Col·lector Oest i de les xarxes unitàries dels municipis que voregen el parc natural és clau.

—Què disposa l’esborrany del nou pla de conca per a incrementar la quantitat i la qualitat de les aportacions hídriques?

—L’execució de les obres de modernització, amb un import d’inversió de 63 milions d’euros, és fonamental per avançar en l’increment d’aigua de bona qualitat, ja que el volum estalviat en millorar l’eficiència d’estos regadius s’aportaria de forma directa a l’Albufera. D’altra banda, també s’està buscant una nova via d’aportació d’aigua des del tram baix del Xúquer. A més, es plantegen inversions en sanejament i depuració, com és la nova solució de l’Horta Sud, la qual es localitzarà previsiblement a Alcàsser, estimada en 90 milions d’euros. Són inversions que corresponen tant a l’Administració General de l’Estat com a la Generalitat Valenciana.

—Què implica la modernització de la Séquia Reial del Xúquer?

—La modernització dels regadius suposa una reducció dels retorns tant a l’Albufera com al Xúquer. Per això, en el cas de l’Albufera, es preveu compensar esta disminució amb una aportació directa del riu, amb una aigua de millor qualitat, ja que conté menys fertilitzants i nutrients. Quant al Xúquer, el Pla Hidrològic estableix un règim de cabals ecològics que per norma ha de complir-se.

—Les obres de construcció dels tancs de tempesta, una de les infraestructures necessàries per a evitar l’entrada de contaminants a l’Albufera, s’han reprès després de vora deu anys paralitzades. Quines altres infraestructures destacaria?

—Sí, estes obres s’han reprès l’estiu passat. A més, a l’entorn de l’Albufera, està disposat que es realitzen les obres d’adequació i millora del sistema de tractament i depuració de l’EDAR de Torrent. Pel que fa al sanejament, es preveu la implantació de xarxes de clavegueram separatives en alguns municipis dels voltants del parc natural.

—Es recuperarà finalment l’Albufera?

—Les dades de l’evolució de la clorofil·la proporcionades per les xarxes de control evidencien una reducció de la seua concentració als darrers anys. Si les administracions continuem treballant juntes, l’Albufera aconseguirà els objectius ambientals per a 2027. I així ho hem plantejat en el Pla Hidrològic de conca. En tot cas, per això és necessari que totes les administracions executen les mesures de la seua competència.

Share This