10 anys del Tancat de la Pipa

Vicent Llorens
4 juliol, 2019

Fa ja una dècada que el Ministeri de Medi Ambient, mitjançant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, va transformar el Tancat de la Pipa en un aiguamoll artificial destinat a la millora de la qualitat de l’aigua, la regeneració d’hàbitats, l’educació ambiental i l’ús recreatiu.

Des de llavors, els seus filtres verds han depurat una quantitat d’aigua similar a la de mil piscines olímpiques —23 hectòmetres cúbics—, amb una reducció significativa de les concentracions de nutrients: entre el 40 i el 50 per cent de fòsfor i nitrogen. En tot este temps, a més, segons Acció Ecologista-Agró i SEO/BirdLife, les organitzacions que s’encarreguen del seguiment ambiental i l’ús públic, la Pipa ha rebut més de cinquanta mil persones mitjançant visites guiades i activitats d’educació ambiental.

Quant a la biodiversitat, els efectes de la recuperació ambiental d’este espai han sigut patents. Tant és així que s’ha convertit en un lloc clau per a la reproducció o la hivernada d’espècies tan sensibles com la tortuga d’estany, la fotja, el sivert, el vítol i la xitxarra bigotuda.

Per a commemorar l’aniversari, el Tancat de la Pipa anuncia un programa específic d’activitats a partir d’octubre, inclòs un nou itinerari d’observació de papallones i libèl·lules.


Mília i l’Illa ja reben efluents de depuradora

Com va ocórrer amb el Tancat de la Pipa, altres dues zones d’arrossars van ser convertides més tard en els aiguamolls artificials del Tancat de Mília i el Tancat de l’Illa, en este cas mitjançant l’empresa pública Acuamed. Tots dos funcionen igualment com a reserves de biodiversitat i com a filtres verds per a la depuració de l’aigua.

Tenen, com la Pipa, la capacitat de recircular l’aigua de l’Albufera i, a través de les seues parcel·les amb aigua i vegetació, retornar-la a l’estany amb major qualitat i transparència. Però, els Tancats de Mília i l’Illa van ser també dissenyats per a rebre l’efluent de dues estacions depuradores d’aigües residuals: l’EDAR Albufera Sud i l’EDAR de Sueca.

Des del l’1 de juny passat i per primera vegada des de la seua construcció, el Tancat de Mília ha començat a rebre l’efluent de l’EDAR Albufera Sud, al qual dóna un últim tractament d’afinament abans d’arribar a l’estany. El Tancat de l’Illa, per la seua banda, ha realitzat les primeres proves de tractament de l’efluent de l’EDAR de Sueca. En tots dos casos, els protocols de seguiment de la qualitat de l’aigua són molt estrictes. Per exemple, un augment de les concentracions de fòsfor, un dels factors de control més importants, comportaria el tall immediat de l’efluent abans d’arribar als aiguamolls artificials i, en conseqüència, a l’Albufera.

Versión en castellano:

10 años del Tancat de la Pipa

Hace ya una década que el Ministerio de Medio Ambiente, mediante la Confederación Hidrográfica del Júcar, transformó el Cercado de la Pipa en un humedal artificial destinado a la mejora de la calidad del agua, la regeneración de hábitats, la educación ambiental y el uso recreativo.

Desde entonces, sus filtros verdes han depurado una cantidad de agua similar a la de mil piscinas olímpicas —23 hectómetros cúbicos—, con una reducción significativa de las concentraciones de nutrientes: entre el 40 y el 50 por ciento de fósforo y nitrógeno. En todo este tiempo, además, según Acción Ecologista-Agró y SEO/*BirdLife, las organizaciones que se encargan del seguimiento ambiental y el uso público, la Pipa ha recibido más de cincuenta mil personas mediante visitas guiadas y actividades de educación ambiental.

En cuanto a la biodiversidad, los efectos de la recuperación ambiental de este espacio han sido patentes. Tanto es así que se ha convertido en un lugar clave para la reproducción o la invernada de especies tan sensibles como el galápago europeo, la focha, el sivert, el vítol y la xitxarra bigotuda.

Para conmemorar el cumpleaños, el Tancat de la Pipa anuncia un programa específico de actividades a partir de octubre, incluido un nuevo itinerario de observación de mariposas y libélulas.

Mília y L’Illa ya reciben efluentes de depuradora

Como ocurrió con el Tancat de la Pipa, otras dos zonas de arrozales fueron convertidas más tarde en los humedales artificiales del Tancat de Mília y el Tancat de l’Illa, en este caso a tarvés de la empresa pública Acuamed. Los dos funcionan igualmente como reservas de biodiversidad y como filtros verdes para la depuración del agua.

Tienen, como la Pipa, la capacidad de recircular el agua de L’Albufera y, a través de sus parcelas con agua y vegetación, devolverla al estaño con mayor calidad y transparencia. Pero, los Tancats de Mília i l’Illa fueron también diseñados para recibir el efluente de dos estaciones depuradoras de aguas residuales: la EDAR Albufera Sur y la EDAR de Sueca.

Desde el el 1 de junio pasado y por primera vez tras su construcción, el Tancat de Mília ha empezado a recibir el efluente de la EDAR Albufera Sur, al cual da un último tratamiento antes de llegar al lago. El Tancat de l’Illa, por su parte, ha realizado las primeras pruebas de tratamiento del efluente de la EDAR de Sueca. En ambos casos, los protocolos de seguimiento de la calidad del agua son muy estrictos. Por ejemplo, un aumento de las concentraciones de fósforo, uno de los factores de control más importantes, comportaría el corte inmediato del efluente antes de llegar a los humedales artificiales y, en consecuencia, a L’Albufera.

 

Share This